Forskjell mellom versjoner av «Øer. Halvøer (Ny række)»

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
(Øer. Halvøer (Ny række))
 
(Ingen forskjell)

Nåværende revisjon fra 31. okt. 2017 kl. 12:59

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde
Ny række


Samlede og for størstedelen optegnede
af Evald Tang Kristensen
1931


Bind III


D. Forskjellige Stedsagn

7. Øer. Halvøer


1215. Frederik Mølbak fra Tværsted har fortalt mig følgende: Blæsbjærg her i Mosbjærg Sogn har været en indflødt Ø, og ingen kunde komme dertil. Men der skulde være en Strækning hen ad Tværsted Remme, der kaldes Mølleremmen, og derad kunde de komme fra Blæsbjærg til Tværsted, men det kunde ikke befærdes uden af ridende, og det Sted blev holdt hemmelig. Saa var det blevet paabudt de Blæsbjærg Folk at betale Tiende eller Skatter, og det nægtede de. Hændelsesvis kommer en Mand ridende fra Blæsbjærg til Tværsted, og ham faar de fat paa og faar en Strikke paa ham og vil have ham til at vise dem Vej ad Blæsbjærg. Men han vilde ikke forraade hans Landsmænd og viste dem en anden Vej, saa de fleste, der prøvede paa at ride derud, de druknede. Der kom dog saa mange levende fra Turen, te de beholdt fat i Blæsbjærg-Manden, og for at hævne sig, blev han brændt ved Tværsted Kirke.

Mosbjærg S., Horns H. Kristen Frederiksen, N. -Bindslev.
Sml. T. A. Becker: Bondekrigen S. 256 flg
.


1216. I Rørbæk Sø ligger en lille Ø, der hedder Vandø og nærmest har Form af en Hestesko. Den er ubeboet og nyttes heller ikke til Græsning. I gamle Dage huserede en Røverbande omkring i Egnen, og alt deres Rov slæbte de over og gjemte paa Øen. Ingen turde vove at sejle derover, for dem, der tog derover, de kom aldrig tilbage. Ikke langt derfra findes en Halvø, som kaldes Bryggerø, for den har ogsaa i sin Tid været en Ø, men er nu bleven landfast med Rørbækgaards Jorder. Der har paa den Halvø staaet en Borg, som kaldtes Rørbæk, og der findes endnu tre Alen dybe Kjældere, satte op af gamle Munkesten. Den har en Gang været ejet af en Mus. Helms fortæller, at i hans Drengetid fandtes 12 Tintallerkener og 2 Tinfade i Søkanten tæt ved Borgpladsen. Fadene brugtes senere paaRørbækgaard.

Pastor Norlander, Ejstrup. Vester S., Nørvang H.