Ansgar kap. 9

Fra heimskringla.no
Revisjon per 15. jan. 2013 kl. 08:28 av Jesper (diskusjon | bidrag) (Ansgar kap. 9)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ansgar prædiker for Harald Klak
(Louis Moe, 1898)
Rimbert:

Ansgars Levned

oversat af P. A. Fenger


Kapitel 9

Rejsen til Sverig


Da han altsaa var ført for Kejseren, og denne havde spurgt ham, om han vilde paatage sig denne Sendelse, svarede han med frimodig Røst, at han var redebon til alt, hvad Kejseren havde besluttet at paalægge ham for Kristi Navns Skyld.


Da fandt den højærværdige Abbed under Guds Forsyns Styrelse en Stalbroder til ham af Eders Broderskab; han hed Vitmar, og var baade meget værdig og villig til saa stor en Gerning. Fremdeles bestemte han til at være hos Harald den fromme Fader Gislemar, en Mand, som var prøvet i Tro og gode Gerninger, og som havde en brændende Nidkærhed for Gud. Saaledes paatog Ansgar sig det Ærinde, der var ham paalagt af Kejseren, nemlig at drage til Sverigs Egne for at prøve, om hint Folk var villigt til at tage ved Troen, saaledes som ovennævnte Sendebud havde givet til Kende. 1


Fornævnte Vitmar, som selv var med, vil bedre kunne fortælle, hvor store og hvor svære Ulykker han maatte udholde paa denne Færd. Vi maa lade os nøje med at berette dette alene, at da de var omtrent midt paa Rejsen, stødte de paa Vikinger. Købmændene, som drog med dem, forsvarede sig mandig og sejrede i det første Angreb; men i det andet bleve de overvundne og overvældede af samme Vikinger, saa at disse toge Skibene og alt, hvad de havde, fra dem, og det var med Nød og næppe, at de kunde flygte til Land og til Fods slippe bort. Der mistede de da baade de kejserlige Gaver, som de skulde bragt til Sverig, og al deres Ejendom, med Undtagelse af det lidet, som de, idet de sprang fra Borde, kunde træffe til at gribe fat paa og føre med sig. Blandt andet mistede de henved 40 Bøger, som de havde samlet sig til Gudstjenesten, hvilke faldt i Røvernes Hænder.Noter:

1) Tiden for Sverigsrejsen har rimeligvis været Foraaret 830. De svenske Sendebud, som omtales i forrige Kapitel, er vistnok komne til Kejseren i August 829; Einhards Aarbøger siger nemlig, at Ludvig den fromme paa denne Tid modtog Afsendinge fra Rom, Benevent og “andre fjærne Lande”, og her er der da nok tænkt paa Sverig.

Nogen Tid maa der være gaaet, inden Forberedelserne til Rejsen var trufne, saa at Ansgar kunde begive sig til de ukendte Egne, hvor der efter Sendemændenes Ord ventede dem en rig Høst. Og det viste sig, at disse havde talt Sandhed; der maa have været mange, som var blevne Kristenvenner i Dorstad og dernæst havde paavirket andre og stemt dem gunstigt mod den nye Tro. Derfor behøver man ikke at antage, at Anmodningen om at sende Forkyndere til Sverig har været deres eneste Ærinde; de har maaske tillige haft til Hensigt at knytte Handelsforbindelser.

Om selve Rejsen fortæller Adam af Bremen lidt udførligere, at Ansgar tog Gislemar og Vitmar med sig, og sammen med dem drog han med Glæde til Danmark; her lod han Gislemar blive og drog selv med Vitmar ad Søvejen (rimeligvis ud fra Slien) til Sverig.Næste kapitel ►