Hammerens Hentelse (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Revisjon per 15. okt. 2013 kl. 02:58 av Carsten (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
1785


Hammerens Hentelse


TEKSTEN ER UNDER UDARBEJDELSE


1. Ret vred var da Vingthor,
Trymskvadet.jpg
Da han vaagnede,
Og sin Hammer
Strax savnede.
Skiegget han rysted',
Armen han kasted',
Vred Jordens Søn
Rundt om ledte.


2. Og saadan talde
Han allerførst:
Hør du Loke!
Hvad jeg vil sige;
Hvad ingen veed
Her paa Jorden,
Ei i Himlen,
As er Hamm'ren stiaalet.


3. Gik saa til Freias
Smukke Boelig,
Og saadan talde
Han allerførst:
Vil du mig, Freia!
Fiederham laane,
Om jeg min Hammer
Maatte finde.


4. "Den skulde jeg give dig,
Om den var Guld endskiønt,
Og dig sælge
Var den Sølv endog."


5. Da fløi Loke,
Fiederhammen sused',
Til han udenfor
Asers Gaarde kom,
Og kom indenfor
Jetteverden.


6. Thrymur sad paa Høien,
Jette-Kongen,
Sine Pile
Guldbaand snoede,
Og sine Hestes
Mank' flettede.


7. "Hvor staaer med Aser,
Hvor staaer med Alfer,
Mens du ene kommer
Til Jetteverden?"


8. Ilde med Aser,
Ilde med Alfer,
Du haver Hlorrida's
Hammer forborget.


9. "Jeg haver Hlorridas
Hammer forborget,
Otte Mile
Ned i Jorden;
Den ingen Mand
Atter ophenter,
Fører han ei mig
Freia til Viv."


10. Da fløi Loke,
Fiederhammen sused',
Til han kom ud
Af Jetteverden,
Og kom indenfor
Asers Gaarde.


11. Han mødte Thor
Midt i Gaarden,
Og saa talde
Han allerførst:
"Nu har du Ærende
Som Arbeide."


12. "Fortæl paa Loftet
Lang Tidende
De siddende;
Snak nu opholder,
De liggende
Med Løgn omkring nu."


13. "Jeg har Ærende,
Arbeide og,
Thrymur haver din Hammer,
Jettekongen,
Den ingen Mand
Atter ophenter,
Hvis han ei ham fører
Freia til Viv."


14. De gik den smukke
Freia at finde,
Og Vingthor talde
Saa allerførst:
"Ombelt dig Freia!
Med Brudeklædning,
Vi begge kiøre skal
Til Jetteverden."


15. Vred blev da Freia,
Og fnysde,
Hele Asesalen
Derved rysted'.
Ned sprang det store
Brysings Halsbaand:
"Tro at jeg bliver
Mandfolk-lysten,
Reiser jeg med dig
Til Jetteverden."


Note: I Sandvigs oversættelse er versene ikke nummererede. Dette fungerer i en trykt udgave, men bliver uoverskueligt i en digital, derfor har versene her fået fortløbende numre efter den rækkefølge de står i i den trykte udgave. / clm.