Adam af Bremen: Regnward

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Håndskrift af Adams værk
(GKS 719 5r fol.)
Adam af Bremen


Adam af Bremens Kirkehistorie
Første Bog (788-936)

Regnward
(915—915)


oversat af

P. W. Christensen


[ De såkaldte skolier ( her markeret med blåt ) er marginkommentarer, som er føjet til den oprindelige tekst.
Det kan ikke afgøres, om disse tilføjelser er skrevet af Adam selv eller blot af en afskriver. ]


Regnward hensad knap eet Aar. Om hans Levnet foreligger Intet, paa Navnet nær. Da det imidlertid er os bekjendt, at hans Eftermand har overværet Kirkemødet i Altheim, i Kong Konrads 5te Aar, som tillige var vor Hogers dødsaar, saa slutter jeg deraf, at Regnward som den, der kom imellem dem, ikke kan have gjennemlevet et heelt Aar som Biskop. Ei heller har jeg nogetsteds kunnet opdage noget Gavebrev fra hans Haand.


Efterskægten fortæller om et stort Vidunder, som i de Dage tildrog sig i Bremen. Ungarerne stak nemlig Kirkerne i Brand, myrdede Præsterne foran Altrene, Klerk og Læg nedsabledes iflæng ustraffet eller slæbtes i Fangenskab. Endog Korsene bleve af Hedningerne ilde medhandlede og spottede; Mærkerne paa denne Ufærd har vedligeholdt sig indtil vore Dage. Men den nidkjære Gud, hvis Lidelse der forhaanedes, lod ikke de Vantroe skippe ustraffede derfra. En pludselig og forunderlig Storm reiste sig, omhvirvlede Gnister fra de halvt opbrændte Kirketegn, slyngede dem i Ansigtet paa Hedningerne og drev dem paa Flugten, hvorved de da enten omkom i Floden eller faldt i Hænderne paa Borgerne. Paa Hjordens Adspredelse fulgte ufortøvet den gode Hyrdes død. Han blev jordet hos sine Forgjængere i Hellig Mikkels Kirke, den 1ste October.