Adam af Bremen biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Adam Bremensis
Død ca. 1080Adam af Bremen, Krønikeskriver, blev af Ærkebiskop Adalbert gjort til Kannik og Domskolelærer i Bremen. Her skrev han sit navnkundige Værk »De hamburgske Ærkebispers Historie«, i 3 Bøger, hvortil en geogr.-hist. Skildring slutter sig som den 4de. Begejstring for Ærkesædets nord. Mission drev A. til hans Opgave. For at kunne magte denne drog han til Danmark, hvor selve Kong Sven Estridsøn meddelte ham den danske Overlevering og sine egne Oplevelser. I Bremen udnyttede han Arkivet og Bogsamlingen, dertil mundtlig Overlevering og Ærkebispens Fortælling. A er en ret paalidelig Historieskriver; dog er hans Benyttelse af ældre Kilder stundom overfladisk. Som Fortæller er han i Reglen tør og knap, kun sjælden giver han sig hen i Stemningen; jo mere han nærmer sig sin egen Tid, desto fyldigere bliver imidlertid hans Fremstilling. A. er ædruelig og upartisk selv over for Samtiden; han har evnet at skildre en saa sammensat Personlighed som Adalberts med dens Storhed og dens Fejl. For Danmarks og Sveriges ældre Historie er hans Værk af stor Bet. Dets endelige Udarbejdelse falder efter Adalbert’s Død (1072), men før Sven Estridsøn’s (1076), under Ærkebiskop Liemar, hvem det er tilegnet. A. selv føjede en Del Noter (Scholier) til, som nogle Bremerklerke senere forøgede. Om A.’s øvrige Skæbne ved man intet. Den første Udgave af A.’s Bremerkrønike var A. S. Vedel’s (Kbhvn 1579) efter et Sorø-Haandskrift, der gik til Grunde ved den store Ildebrand i Kbhvn 1728. En kritisk Udgave af Lappenberg findes i Pertz’ Monumenta Germaniæ og særskilt aftrykt. Skriftet er overs. paa Dansk af P. W. Christensen 1862.
H. O.

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)