Alexander Bugge biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Alexander Bugge
Biografisk oversigt

Alexander Bugge
(1870-1929)Alexander Bugge, den föregåendes son, norsk historiker, f. 30 dec. 1870 i Kristiania, blef student 1889, tog 1893 lärarexamen samt blef 1899 filos. doktor på afhandlingen Studier over de norske byers selvstyre og handel, som utgafs af den norska historiska föreningen. 1903 blef han professor i historia efter Gustav Storm. B. har författat Handelen mellem Norge og England indtil begyndeisen af det 15:e aarhundrede (i Hist. tidsskr., 1896), Vikingerne (1904), en samling essayer, och Vesterlandenes indflydelse paa nordboerne, især nordmændene, i vikingtiden (i "Skrifter udg. af vidensk. selsk. i Christiania", 1905), samt utgifvit "Henrik Kalteisens kopiebog" (1899). F. n. (1905) är han sysselsatt med utgifvandet af en irisk saga med engelsk öfversättning, "The victorious career of Cellachan of Cashel". B. har i studieändamål besökt de flesta europeiska länder samt längre tider uppehållit sig på de brittiska öarna och i Rom, där han bl. a. ombesörjt ett antal afskrifter för "Diplomatarium norvegicum"; sina reseintryck har han i populär form meddelat i tidningar och tidskrifter.
O. A. Ö.

Kilde: Nordisk familjebok, 1904-1926


Bibliografi