Allvis’s sång (AAA)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg
Sæmund den vises
EddaAllvis’s sång
(Alvismál)

öfversat af
Arvid August AfzeliusAllvis Dvergen:
1. Nu skall Bruden
i mitt sällskap skynda
hem å breda säten;
mycket skyndat
tycks det väl; men hemma
hvilan ej skall störas.

Thor:
2. Hvilken är den der?
Hvi så blek om näsan?
var i natt du ibland dödmän?
Thussars skepnad
tycks mig på dig vara
ej för denna Bruden är du buren.

Allvis:
3. Allvise jag heter,
nedan jorden bor jag,
under sten jag hemmet eger.
Vagnens Herre
att besöka är jag kommen,
gifvit ord må ingen bryta!

Thor:
4. Jag det bryta skall;
ty för bruden mest
jag som fader har att råda:
hemma var jag icke
när dig löftet gafs,
jag blott gifvast kan, bland Gudar.

Allvis:
5. Hvem är denne mannen,
som för fagerglöende
flickan säges råda:
Mjöd ur oxens Värn
lär dig få ha' bjudit;
hvem har dig med gyldne ringar omhängt?

Thor:
6. Vingthor heter jag
vida har jag färdats;
Jag är Sidskäggs son:
Ej skall mot mitt minne
unga mö'n du ega,
detta vif skall du ej ernå.

Allvis:
7. Ditt samtycke
snarlig vill jag hafva
och den gåfva ernå:
Jag vill ega heldre,
än undvara,
den mjällhvita Tärnan.

Thor:
8. Möens kärlek,
Vise gäst!
skall dig ej bli nekad:
blott om alla verldar
du vet allt att säga,
som jag vill dig spörja.

Allvis:
9. Pröfva må du Vingthor!
efter du är hugad, röna
Dvergens duglighet:
Verldar alla
nio jag kringfarit
och allahanda vet jag.

Thor:
10. Säg du mig då Allvis:
(allt om menskors ursprung
tror jag Dverg! du känner)
Hur den Jord hon nämnes
som för menskosöner ligger,
uti hvar en verld?

Allvis:
11. Jord bland menniskor,
men bland Asar land,
Väg bland Vaner,
Grönskande bland Jättar,
Groende bland Elfvor,
Grus bland höga Gudar.

Thor:
12. Säg du mig det Allvis!
(allt om menskors ätter
tror jag Dverg! du känner)
hur den himmel nämnes,
som så väl man känner
uti hvar en verld?

Allvis:
13. Himmel ibland menskor,
men Skygd bland Gudar,
Vindhög ibland Vaner
Öfververld bland Jättar,
Fagerklef bland Elfvor
Regnig sal bland Dvergar.

Thor:
14. Säg du mig det Allvis! &c.
hur den Måne nämnes
menniskorna skåda
uti hvar en verld?

Allvis:
15. Måne ibland menskor
men bland Gudar Klot,
i Hels boning Hastande hjul.
Skynde hos Jättar
Glans bland Dvärgar
Åratäljarn ibland Elfvor.

Thor:
16. Säg du mig det Allvis! &c.
hur den Solen nämnes,
menniskorna skåda
uti hvar en verld?

Allvis:
17. Sol bland menniskor,
Stjernan ibland Gudar,
Dvalins leksyster bland Dvergar,
Fager-rundel ibland Elfvor,
Evig-glöd bland Jättar,
Verldsljus ibland Asar.

Thor:
18. Säg du mig det Allvis! &c.
hur de Skyar nämnas
som med skurar blandas
uti hvar en verld?

Allvis:
19. Sky bland menniskor
men bland Gudar Rägnhopp,
Vindars båt bland Vaner,
Snö-hopp ibland Jättar
Vindstark ibland Elfver
och hos Hel den Doldes hjelm.

Thor:
20. Säg du mig det Allvis! &c.
huru Vinden nämnes,
som så vida far,
uti hvar en verld?

Allvis:
21. Vind bland menniskor
men bland Gudar Ströfvarn,
Gnyende bland höga magter,
Gråtarn ibland Jättar,
och Dönvandrarn ibland Elfvor,
Hvinaren, i Hels boning.

Thor:
22. Säg du mig det Allvis! &c.
huru Lugnet nämnes
som skall hvila
öfver hvar en verld?

Allvis:
23. Lugn bland menniskor,
men bland Gudar Läger,
Vindens flyckt bland Vaner,
Hetta ibland Jättar,
Dagsättning bland Elfvor,
Dagensväsende bland Dvergar.

Thor:
24. Säg du mig det Allvis! &c.
huru Hafvet nämnes,
hvarå menskor segla,
uti hvar en verld?

Allvis:
25. Haf bland Menniskor,
men bland VanerYtjämn,
Våg bland Vaner,
Ålhem ibland Jättar,
Vatten-stöd bland Elfvor,
Hafsdjup ibland Dvergar.

Thor:
26. Säg du mig det Allvis! &c.
huru elden nämnes,
som för menskor brinner
uti hvar en verld?

Allvis:
27. Eld bland menniskor,
men bland Asar Gnista,
Våg bland Vaner,
Slukarn ibland Jättar,
men Förtärar'n ibland Dvergar,
Herjar'n uti Hels boning.

Thor:
28. Säg du mig det Allvis! &c.
hur' ett Träd namnes,
som på jorden växer,
uti hvar en verld?

Allvis:
29. Träd bland menniskor,
men bland Gudar fältets hår,
Bergsäf ibland Hels män,
Bränsle ibland Jättar,
Fager-armad ibland Elfvor,
Spö bland Vaner.

Thor:
30. Säg du mig det Allvis! &c.
huru natten nämnes,
Nörves dotter kallad,
uti hvar en verld?

Allvis:
31. Natt bland menniskor,
men bland Gudar Huld,
Larf ibland de helga Magter,
Oljus ibland Jättar,
Sömnfrögd ibland Elfvor
Drömmars mor bland Dvergar.

Thor:
32. Säg du mig det Allvis! &c.
hur' den Säd heter
som sås af menskosöner,
uti hvar en verld?

Allvis:
33. Säd bland menniskor,
men bland Gudar Korn,
Växt bland Vaner,
Föda ibland Jättar,
Mallt bland Elfvor,
Nedböjd uti Hels boning.

Thor:
34. Säg du mig det Allvis! &c.
hur det Ölet namnes,
som menniskorna dricka,
uti hvar en verld?

Allvis:
35. Öl bland menniskor,
men bland Gudar Dryck,
Must bland Vaner,
Klarlag ibland Jättar,
Mjöd i Hels boning
Dricka ibland Suttung söner.

Thor:
36. Uti en mans bröst
jag aldrig funnit
flera forntids ord;
Dig med mycken list
dårad jag förkunnar,
Du här uppe, Dverg!
är af dagen öfverkommen,
solen ren i salen skiner.