Alvis-Maal

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Nordens Gudekvad


Oversat fra oldnordisk af
Thøger Larsen
Udgivet 1926


Alvis-Maal


ALVIS

1. BRED nu Bænkene, Bruden skal hjem nu
med mig i Følge fare;
det vil synes alle et Ægteskabs-Jag,
hjemme venter mig Hvilen.

TOR

2. Hvem er du, Fyr, med den falmede Næse?
Laa du blandt Lig i Nat?
Du tykkes mig nærmest en Turs at ligne,
er ikke en Bejler for Bruden.

ALVIS

3. Alvis jeg hedder og har under Jorden
hjemme og Sted under Sten.
Jeg voved at gæste Vognherren,
ingen bryder sit Ord.

TOR

4. Bryde vil jeg, thi Bruden hentes
først med Faderens Minde.
Langt var jeg borte, da Løftet blev
givet af andre Guder.

ALVIS

5. Hvem er den Mand, der mener at eje
den livslysende Pige?
Du Omflakker, som faa kun kender!
Hvem har bragt dig for Dagen?

TOR

6. Vingtor jeg hedder, og vidt har jeg vandret,
jeg er Søn af Sidgrani;
den Mø skal du ikke imod min Vilje
bringe til Brudefærd.

ALVIS

7. Dit Venskab vil jeg mig vinde snart,
og snart skal mit Bryllup staa.
Ej bærer jeg Savnet af den snehvide,
Møen skal være min.

TOR

8. Møens Elskov skal ikke dig nægtes,
vise Gæst, kan du give
Svar paa alt, hvad jeg spørger dig om
ude fra hver en Verden.

ALVIS

9.[1] [Prøv kun, Vingtor, er du videlysten,
hvad Dværgen duer til.
De ni Verdner har jeg vandret gennem
og ved om hvadsomhelst].

TOR

10. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Jorden, Slægternes Saaler træder,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

11. Hos Mennesker Jord, hos Aser Flade,
hos Vaner kaldes den Veje,
hos Jætter Grøn, hos Alfer Groende,
Strand hos de største Magter.

TOR

12. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen,
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Himlen, [Folk over Hoved finder],
hedder i hver en Verden.

ALVIS

13. Himmel hos Mennesker, Hvælving hos Guder
hos Vaner Vindvæver,
Ophjem hos Jætter, hos Alfer Favrtag,
Drypsal er Navnet hos Dværge.

TOR

14. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Maanen, som af Mennesker ses,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

15. Maane hos Mennesker, Mylin hos Guder,
hvirvlende Hjul i Hel,
Skynd hos Jætter og Skin hos Dværge,
Aartæller hos Alfer.

TOR

16. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Solen, Slægternes Sønner ser,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

17. Sol hos Mennesker, Sunna hos Guder,
hos Dværgene Dvalins Fælle,
Oldglød hos Jætter, hos Alfer Favrhjul,
Alskær hos Asernes Sønner.

TOR

18. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Skyer, hvor Byger skumrende avles,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

19. Sky hos Mennesker, Slud hos Guder,
Vindbaad hos Vanernes Skare,
Væde hos Jætter, Vejrkraft hos Alfer,
Hyllehjelm i Hel.

TOR

20. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Vinden vel, som videst farer,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

21. Vind hos Mennesker, Vakler hos Guder,
Vrinsk hos de vældige Magter,
Brøl hos Alfer, hos Jætter Brum,
Hyl den hedder hos Hel.

TOR

22. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Blikstille, som blunder vidt,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

23. Blik hos Mennesker, Blank hos Guder,
Vindslut hos Vanernes Skare,
Lummer hos Jætter, [Lysfred] hos Alfer,
hos Dværgene Daghvile.

TOR

24. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Hav, hvor Menneskehænder ror,
hedder i hver en Verden

.

ALVIS

25. Sø hos Mennesker, Sænkning hos Guder,
Vaner kalder det Vaage,
Jætter Aalebo, Alfer Vædske,
Dværge det dybe Hav.

TOR

26. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Ild, som for Menneske-Ætten brænder,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

27. Ild hos Folk og hos Aser Lue,
hos Vaner hedder den [Vildsom],
Slug hos Jætter og Svider hos Dværge,
den hedder Hærger i Hel.

TOR

28. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Skov, som skygger Slægternes Sønner,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

29. Skov hos Mennesker, Markhaar hos Guder,
Bjergtang den hedder hos Hel,
Ved hos Jætter, Skøn-Vidje hos Alfer,
Vaner kalder den Vaand.

TOR

30. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad mon Nat, som Nårvi avled,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

31. Nat hos Mennesker, Njol hos Guder,
Maske hos de højeste Magter,
Ulys hos Jætter, hos Alferne Søvnlyst,
hos Dværgene Drømmesender.

TOR

32. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Sæden, Slægternes Sønner saar,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

33. Byg hos Mennesker, [Busk] hos Guder,
Vanerne kalder den Vækst,
Jætter Æde og Alfer Brygkorn,
Neg den hedder i Hel.

TOR

34. Sig mig, Alvis, thi alt om Skæbnen
venter jeg, Dværg, du ved,
hvad Øllet, Oldtids Ætlinger drikker,
hedder i hver en Verden.

ALVIS

35. Hos Mennesker Øl, hos Aserne Bryg,
hos vise Vaner Drik,
hos Jætter Mundglans og Mjød i Hel
og Slurk hos Suttungs Sønner.

TOR

36. I eet Bryst har jeg aldrig fundet
fuldere Fortids -Viden.
Med megen List forlokked jeg dig:
Du er oppe, Dværg, under Dagen.
Nu skinner Solen i Salen.


Fotnote:

[1] Kun i Papirafskrifter.