Alvismaal (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Alvismaal


I.
ALVIS.
1. Bænkene de rede,[1]
Sig Bruden snart maa lave
til Reisen, hjem med mig;
Enhver maa troe jeg iler,
Snart mere end jeg kan;
Ej hjemme vor Ro skal forstyrres.


VING-THOR.
2. Hvad er det for en Fyr?
Hvi er du saa bleg om Næsen?
Laa du i Nat blandt Liig?
Lighed med Thurser
Tykkes du mig have,
Ei til (denne) Brud er du baaren.


ALVIS.
3. Alvis jeg heder,
Neden for Jorden jeg boer,
Og haver under Stenen Sted;
Vognenes Herre[2]
Kommen jeg er at besöge;
Ingen faste Löfter bryde!


VING-THOR.
4. Jeg vil dem bryde,
Thi over Bruden jeg har
Störste Magt som Fader;
Ej hjemme jeg var
Da Löftet du fik;
Kun jeg det blandt Guder kan give.[3]


ALVIS.
5. Hvo er den Mand
Som brouter af Magt
Over skinnende Mö?
Af fjerntreffende Skud[4]
Kun Faa dig ville kjende;
Hvo har vel til Arv dig avlet?


VING-THOR.
6. Ving-Thor jeg heder,
Jeg vidt omkring har faret
Og er af Sidskjæg[5] en Sön.
Aldrig uden min Villie
Den unge Mö da faar
Dig given til Ægte.


ALVIS.
7. Da dit Samtykke
Jeg snarlig vil naae
Og ægte den Brud;
Heller vil jeg eje
End undvære
Den sneehvide Mö.


VING-THOR.
8. Möens Elskov
Vil ej blive
Vise Gjæst! dig nægtet,
Hvis du fra enhver
Verden kan sige
Alt hvad jeg vide vil.


ALVIS.
9. Friste kan du Ving-Thor!
Da du vil saa gjerne
Dvergens Ævner pröve,
Alle Verdener ni
Har jeg omfaret
Og hvert et Væsen kjendt.[6]


II.
VING-THOR.
10. Sig mig da Alvis!
Alle Væsners Art[7]
Kjende maa du, Dverg!
Hvad den Jord heder
Som ligger for Tidernes[8] Sönner
I hver en Verden?


ALVIS.
11. Jord heder blandt Mænd[9]
Blandt Aserne Fold
Vanerne kalde den Veje,
Jætterne Grönlig,
Alferne Groende,
Leer[10] de överste Magter.


VING-THOR.
12. Sig du mig Alvis! —
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Himmel heder
Som skues[11] over
Hver en Verden?


ALVIS.
13. Himmel heder den blandt Mænd
Varmegiver[12] blandt Guder
Vindvæver den Vanerne kalde,
Jætterne: Oververden
Alfer: skinnende Hvælving
Dværge: dryppende Sal.


VING-THOR.
14. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Maane heder
Hvem Mænd see
I hver en Verden.


ALVIS.
15. Maane heder blandt Mænd
Mylin[13] blandt Guder
I Helheim: svindende[14] Klode
Jætter kalde den Skynder[15]
Dværgene: Skin
Alfer: Aartæller.[16]


VING-THOR.
16. Sig du mig det Alvis! —
Alle Væsners Art,
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Sol heder
Som Tiders[17] Sönner see
I hver en Verden.


ALVIS.
17. Sol heder den blandt Mænd
Sunna blandt Guder
Dvalins Tryllerinde[18] blandt Dverge
Evigglands[19] Jætter den kalde
Alfe: skinnende Klode
Al-klar Asernes Sönner.


VING-THOR.
18. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa Du Dverg!
Hvad de Skyer hede
Som Ilinger blande[20]
I hver en Verden.


ALVIS.
19. Skye heder blandt Mænd
Regn-spaaende blandt Guder
Vindflaader[21] dem Vanerne kalde
Ildsvangre[22] — Jætter,
Stormvoldere — Alfer,
I Helheim de Skjulende[23] kaldes.


VING-THOR.
20. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Vind heder
Som videst farer
I hver en Verden.


ALVIS.
21. Vind heder blandt Mennesker
Vajende[24] blandt Guder,
Vrinsker blandt de höje Magter,
Skraaler den kaldes af Jætter,
Drön-farer blandt Alfer,
I Helheim: Hviner.


VING-THOR.
22. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad det Lugn[25] heder
Som ligge[26] skal
I hver en Verden.


ALVIS.
23. Lugn heder blandt Mænd
Lavt Væir[27] blandt Guder,
Vindflugt[28] det Vanerne kalde,
Alt for varmende:[29] Jætter,
Alferne: Dag-stiller
Dverge: Dagens Ro.[30]


VING-THOR.
24. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad det Hav heder
Hvorover man roer
I hver en Verden.


ALVIS.
25. Söe heder blandt Mænd
Evigt Vand[31] blandt Guder,
Vanerne kalde det Vaag,[32]
Aal-Verden[33] Jætter,
Alfer: Vædskers Udspring,[34]
Dverge det dybe Hav.


VING-THOR.
26. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Ild heder
Som brænder for Tidernes Sönner
I hver en Verden.


ALVIS.
27. Ild heder blandt Mænd
Flamme blandt Aser,
Vanerne kalde den Vaag,[35]
Jætter kalde den Fræk,[36]
Dverge: Forbrænder,
Forstyrrer i Helheim den nævnes.


VING-THOR.
28. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Skov[37] heder
Som voxer for Tidernes Sönner
I hver en Verden.


ALVIS.
29. Ved heder blandt Mænd
Mark-manke blandt Guder,
Bjerg-Tang den Dödninge kalde,
Jætter: Ildtænder,
Alferne: Faver-grenet,[38]
Vaner nævne den Vaand.


VING-THOR.
30. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Nat heder
Som Nörve's (datter) kaldes
I hver en Verden.


ALVIS.
31. Nat heder blandt Mænd,
Njola[39] blandt Guder,
Tilhyllende blandt höjeste Magter,
U-Lys Jætter den kalde,
Alfe Sövn-Gammen,
Dröm-væverinde Dverge.


VING-THOR.
32. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad den Sæd heder
Som Tiders Sönner saae
I hver en Verden.


ALVIS.
33. Byg heder blandt Mænd
Bar blandt Guder,
Væxt det Vaner kalde,
Jætterne: Æde,
Alfe: Drikkes Udspring,[40]
I Helheim Indkrympet det nævnes.


VING-THOR.
34. Sig du mig det Alvis!
Alle Væsners Art
Kjende maa du Dverg!
Hvad det Öl[41] heder
Som drikkes af Tidernes Sönner
I hver en Verden.


ALVIS.
35. Öl heder blandt Mænd
Bior[42] blandt Aser,
Veig[43] det Vanerne kalde,
Jætter den klare Drik,
Helheims Beboere Miöd,
Suttungs Sönner[44] Sumbl[45] det nævne.


III.
VING-THOR.
36. I et Bryst
Jeg aldrig fandt
Flere Fortids Sagn —
Listig Svig
Dig sveget har;
Dagen dig Dverg! har hildet
Og Solen alt straaler i Sale.
Noter:

 1. ͻ: Lægge Hynder paa Bænkene (hjemme hos Dvergen).
 2. See Anm. til denne Strophe.
 3. Efter Ordene: Den ene (nemlig jeg) er (retmæssig) Giver af (alle) Guderne ͻ: Kun jeg har Ret til at gifte Bruden bort.
 4. Egentlig: Pile eller Kiler.
 5. ͻ: Odin; see Anmærkningen hertil.
 6. Seet eller udforsket.
 7. El. Oprindelse.
 8. El. De Födtes; Menneskenes.
 9. El. Mennesker.
 10. El. Grus, Dynd.
 11. Egentlig: som föles ell. hvis virkning föle i enhver Verden.
 12. El. Lys-giver, Varmende eller Beskjærmende.
 13. See Anmærkningen.
 14. E. rullende.
 15. El. den Ilende; jfr. Anm.
 16. El. Aars-Udregner.
 17. See Var. 9.
 18. El. Forförerske. See Anm.
 19. Enten: Stedse skinnende el. Aldrig skinnende; see Anm.
 20. El. sammenblandes af Ilinger eller Byger.
 21. El. Flydende med Vinden; for Vinden.
 22. See Anm.
 23. Ligeledes.
 24. Flagrende, Omsværmende.
 25. Et got gammelt dansk Ord for Vindstille.
 26. El. hvile.
 27. Egentlig: liggende el. lavt. Subst.
 28. Vindens Flugt eller Aftagelse.
 29. El. For luunt.
 30. El. en Art af Dag.
 31. El. Evig liggende eller stille.
 32. El. Vej. See Anm.
 33. El. Dyb-Verden; see Anm.
 34. Egentl. Stötte (columen, fulerum) figurlig.
 35. El. Vej. See Anm.
 36. El. Heftig, Hidsig.
 37. See Anmærkningen til 29de Str.
 38. El. Skjönt-belövet.
 39. Saaledes kaldes den og ellers i Digternes Sprog; Originalen har blot Njol.
 40. El. Vædskers Udspring ͻ: Malt o. s. v. Humle o. s. v.
 41. El. al stærk (nærende) Drik overhoved.
 42. ͻ: Bier o. s. v. see Anm.
 43. E. Kraft; see Anm.
 44. See Anm.
 45. Ligeledes.