Beowulf (RW) Namnregister

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif


Ill. fra St. Aubins "Vita".jpg
Beowulf

En fornengelsk hjältedikt


Översatt av

Rudolf Wickberg


Förteckning över i texten förekommande egennamn


Beanstan, Brecas fader.
Beowulf, dansk konung, Scylds son.
Beowulf, götisk hövding, sedan konung, diktens hjälte.
Breca, av Brondingarnas stam, tävlade med Beowulf i simning.
Dæg-hrefn, hugisk (frankisk) krigare, dödades av Beowulf.
Eadgils (Aðils), svensk konung, Ohteres son.
Eanmund (Emund), svensk prins, Ohteres son.
Ecglaf, Unferðs fader.
Ecgtheow, göt, konung Hreðels måg, Beowulfs fader.
Ecgwela, en av Scyldingarnas stamfäder.
Eofor (bet. vildgalt), göt, dödade sveakonungen Ongentheow
Eomcær, son till merciske konungen Offa.
Eormenric (Jörmunrek), konung över goterna.
Finn, konung över jutarne, en nordfrisisk stam.
Fitela (Sin-fjötle), Sigmunds son och systerson.
Folc-walda, konung Finns fader.
Freawaru, konung Hroðgars dotter, förmäles med Ingeld.
Friserna vid Nordsjöns sydöstra hörn voro a) nordfriser, som under konung Finn kämpade mot danerna; b) västfriser, som jämte frankerna besegrade Hygelac.
Froda, strids-bardernas konung, Ingelds fader.
Garmund, engelsk (mercisk) konung, Offas fader.
Gepider, germansk folkstam, boende vid Weichsels mynning.
Grendel, troll, som hemsökte salen Hjort, dödades av Beowulf.
Guðlaf, dansk krigare, deltog i tåget mot friserna.
Götar är här = västgötar. De kallas även sjö-götar och väder-götar (jfr. Väderön)
Hæreð, drottning Hygds fader, Hygelacs svärfader.
Hæðcyn, konung över götarne, Hreðels näst äldste son.
Halga (Helge), danakonungen Hroðgars yngre broder, Hroðulfs fader.
Hama (Heme), tysk hjälte, rövar Brisinga-smycket.
Healfdene (Halfdan), scyldingakonungen Beowulfs son.
Heardred (Hårdråde), konung över götarne, Hygelacs son.
Heaðolaf, av Wylfingarnas stam, dödas av Ecgtheow.
Helmingar. Till denna stam hörde Hroägars drottning Wealhtheow.
Hemming, frände till engelske konungen Offa.
Hengest, dansk anförare i kriget mot friserna.
Heorogar, danakonungen Healfdenes äldste son.
Heoroweard (Hjorvard), den sistnämndes son.
Herebeald, götakonungen Hreðels äldste son, dödades av våda av sin yngre broder Hæðcyn.
Heremod, (Hermod), dansk konung.
Hereric, frände till götakonungen Heardred.
Hetvarer, lat. Hattuarii, frankisk stam vid nedre Rhen.
Hildeburg, Hocs dotter, Hnäfs syster, gift med frisernas konung Finn.
Hnæf, anför danskarne i tåget till friserna.
Hoc, Hnæfs och Hildeburgs fader.
Hondscio, en göt, dödas av Grendel.
Hreosnaberget, sannolikt en udde på gränsen mellan Svea- och Götaland.
Hreðel, Svertings son, konung över götarne.
Hreðric, danakungen Hroðgars son.
Hroðgar, Healfdenes son, konung över danerna.
Hroðmund, den sistnämndes son.
Hroðulf (Rolf [Krake]), Halgas son, konung Hroðgars brorson.
Hrunting, kämpen Unferðs svärd.
Huger, en frankisk stam, deltog i striden mot Hygelac.
Hunlafs son, dansk kämpe.
Hygd, götakonungen Hygelacs gemål
Hygelac (Huglek), Hreðels yngste son, konung över götarne.
Ingeld (Ingjald), strids-bardernas furste, förmäld med Freawaru.
Ingviner (Ynglingar) kallas öst-danerna.
Jutar, nordfrisisk stam.
Nægling heter Beowulfs svärd.
Offa, engelsk (mercisk) konung, förmäld med Thryð.
Ohtere (Ottar), Ongentheows son, konung över svearne.
Onela (Åle), den sistnämndes broder och efterträdare.
Ongentheow (Anganty), de båda sistnämndes fader, sveakonung.
Oslaf, dansk krigare, deltog i tåget mot friserna.
Scede-land, Sceden-ig, lat. Sca[n]dinavia, Skåne; nyttjas om hela danariket.
Scef, eng. sheaf = kärve, diktad stamfader till Scyldingarne.
Scyld (Sköld) säges vara den sistnämndes son.
Scylfingar (Skilfingar), svearnes kungliga familj.
Sigemund, son till Wæls, Fitelas fader och morbroder.
Strids-barder = longobarder, som en tid bodde v. om Elbes nedre lopp.
Strids-rämer, möjligen = raumarne i Norge.
Sverting, götakonungen Hreðels fader.
Thryð, den engelske konungen Offas gemål.
Unferð, dan, anställd vid Hroðgars hov.
Wægmundingar, svensk-götisk släkt.
Wæls, Sigemunds fader, Välsingarnas stamfader.
Wealhtheow, konung Hroðgars gemål, av Helmingarnas stam.
Weland (Valund), den konstfärdige smeden.
Wendler, invånare i Vendel å Jutland.
Weohstan l. Wihstan, Wiglafs fader.
Wiglaf, Weohstans son, av Wägmundingarnas ätt.
Wiðergyld var måhända en av strids-bardernas kämpar.
Wonred, fader till Wulf och Eofor.
Wulf, en göt, Wonreds son, kämpade mot Ongentheow.
Wulfgar, en hövding i Vendel, lydande under Hroðgar.
Wylfingar, sannolikt en stam av östgötar.
Yrmenlaf, Äsc-heres yngre broder.
Älf-here, göt, Wiglafs frände.
Äsc-here, dan, Hroðgars rådgivare, dödas av Grendels moder.