Eiríkur Magnússon biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Eiríkur Magnússon


Biografisk oversigt

Eiríkur Magnússon
(1833-1913)



Magnússon, Eiríkur, f. 1833, Bibliothekar. E. M., Søn af Præsten Magnús Bergsson og Vilborg Eiríksdatter, er født 1. Febr. 1833 paa Berufjörður i det østlige Island. Han blev 1859 Kandidat fra Præsteskolen og havde 1857 ægtet Sigríður Sæmundsen fra Reykjavik. 1862 rejste han til England for at besørge Udgivelsen af en revideret islandsk Bibeloversættelse og er forblevet der, i det han 1871 ansattes som Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket i Cambridge. 1876 blev han Mag. art. pro meritis ved Universitetet dersteds, valgtes s. A. til Medlem af Trinity College og blev 1893 Privatdocent (Recognised university lecturer). Dette Aar erholdt han fra Société des inventeurs i Paris Guldmedaille for Planen til en Bibliotheksbygning med ubegrænset Udvidelse (se «Ingeniøren» V, 26. 1896). I England har han dels alene, dels i Forbindelse med andre udgivet eller oversat nordisk Litteratur, særlig islandske Oldskrifter; mærkes kan «Lilja» (London 1870), «Thomas saga erkibyskups» I-II (1875-83, udg. og oversat for Master of rolls’ series) og «Saga library» I-IV (London 1890 ff.; Oversættelser i Forbindelse med W. Morris). I forskjellige Tidsskrifter eller lærde Selskabers Skrifter er af ham offentliggjort adskillige mindre Afhandlinger vedkommende nordisk Mythologi og Oldkyndighed. Ogsaa sin Interesse for Fødeøens Anliggender har han gjentagne Gange givet Udtryk.
Kr. Kaalund.


Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.