Källskrifter till Lapparnas mytologi Kap. VII

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Samisk familie. Slutningen af 1800-tallet.
Källskrifter till Lapparnas mytologi

af
Edgar Reuterskiöld


VII.
Forbus’ privata promemoria
för ytterligare undersökning af lapparnas afguderi.Härwed måste man giöra sig noga underrättad om följande,


1° hwilka Radiens andra sysslor äro, som honom tillskrifwas, än att gifwa siälen, taga menniskian igen af Iamaimo och gifwa Renlycka.


2° Om Kirfwa Radien närmare.


3° Item om Rananeit och Rariet.


4° Om flera Gudar bo högt under stiernhimmelen.


5° Om sool och måne reknas ibland de Gudar ell:r ibland dem som i lufften äro.


6° Om ey flera Gudar finnas i lufften än de upsatte.


7° Om PassevaraOlmai hafwa särskilte namn, och särskilte egentel. sysslor.


8° Om Passevara och Saivo, hwad dess hielp är och hwilken tienst dem giöres.


9° Om Passevara ell:r Saivosarva (Bärgz-Renen) Passevaralodde (bergzfogell) Roffogelen) Passevaraguulli (Bärgzfisken) räknas ibland dem som boo under jordene, item om deras syslor.


10° Om Saivolmai och Saivoneide äro ett med Passevaraolmai och Neide.


11° Om Possioacca, Iameacca, sielfwa döden Nubelolraai Vurneslodde etc.


12° Lapptrumman till dess Figur är ey aldeles en Circel, eyheller Oval: Gudarna icke häller afsatte i sin ordning, ell:r alle som wara böra och på lapptrumman finnas skola. Fråges fördenskull effter alt sådant, att man må få en ricktig och fullkomblig kundskap.


13° Item hwad som mehra är wid lapptrumman att Observera.


14° Hwarföre den sanna Guden är afsatt på lapptrumman och om ringen och baja föres till den Figuren.


15° Om trolldopet den andra och flera gånger, sker sammaledes för siukdomen såsom den första.


16° Hwarföre afgudamåltiden af Radiens lekamen och Sarednis blod, hålles ante S. coenam.


17° Om Saraca och Saredni äro ett R[espon]s[um] imo.


18° Om Saimocase bör wara bättre kundskap.


NB. tages Copia af kungabrefwen i Dannemark, item om andra helsosamma förrättningar.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.