Lilla Rosa

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


21. Lilla Rosa


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Rosa lilla tjente på konungens gård —
Med äran och med dygd —
Och der tjente hon uti åtta runda år.
I vinnen väl, I vinnen väl både rosor och liljor.


2. Och hertigen han talte till Rosa lilla så:
»Rosa lilla, Rosa, trolofva mig i år!»


3. »Hertig, ack hertig, tala inte så:
Der ståndar er fader, han lyssnar deruppå.»


4. »Höre det hvem, som höra det vill!
Jag talar icke mer än hugen leker till.»


5. De orden de voro ej förr sagda fram,
Förr'n kungen sände hertigen till främmande land.


6. Och sände han hertigen i främmande land;
Men Rosa lilla fick han en grefve uti hand.


7. De skeppen de gingo både till och ifrån,
Och hertigen han spör, hur det Rosa lilla går?


8. »Väl Rosa lilla gångar, det gångar alltså:
I dag om en månad månd’ hennes bröllop stå.»


9. »Och skall hennes bröllop i dag en månad stå,
Jag vara skall så när, att jag ser deruppå.»


10. Och Rosa lilla ut genom fönstret såg,
Så fick hon se de flaggor både hvita och blå.


11. »Jag skådar de flaggor både hvita och blå,
Och dem har jag virkat med mina fingrar små.»


12. Och Rosa lilla språng till sjöastrand,
Hon stannar inte förr än i hertigens famn.


13. Och satte de sig på gråan en sten;
De talte så mycket om kärlekens men.


14. De talte så mycket om kärlekens harm,
Till dess de sutto döde uti hvarannans famn.


15. Och brådt kom bud för konungen fram:
»Rosa sitter döder uti hertigens famn.»


16. »Och jag skall göra dem det till bravad,
Att de ej sku’ få ligga i en och samma graf.»


17. Det växte upp liljor på begge deras graf,
De växte tillsamman med alla sina blad.


18 Det växte upp rosor ur båda deras mun,
De växte tillsammans i fagraste lund.


19. »Och hade jag trott deras kärlek så huld» —
Med äran och med dygd —
»Jag hade dem ej skilt för rödaste guld.»
I vinnen väl, I vinnen väl både rosor och liljor_____


Se varianter af denne vise:
Variant 1
Variant 2

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.