Svar som Tiltale

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Omkring bordet
Middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Ridderviser
41. Svar som Tiltale.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


1. Saa mange sade de Riddere
over Dronningens Bord;
de toge dennem at tale
saa mangt et Gammens–Ord.
Under den Lind og der skal I mig bie.


2. De talte ikke om Kirke,
og de talte ikke om Kloster:
de talte mer om de Fruer,
som Døtre havde i Foster.[2]


3. „Jeg vil have en Jomfru,
der baade kan skære og sy;
jeg vil ikke have den,
der ganger for længe i By.


4. Jeg vil have den Jomfru,
som vel kan brede sit Bord;[3]
jeg vil ikke have den,
for djærvelig er i Ord.“


5. Alle da sad de Jomfruer,
de talte aldrig et Ord,
foruden den liden Jomfru,
som stod for Dronningens Bord.


6. „Vaare jeg mig saa voksen,
Jeg skulde en Ridder love,
— hjælp mig Gud i Himmerig:
jeg vilde dig aldrig have.[4]


7. Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan baade skære og sy;
du sidder dig paa din høje Hest,
du rider saa længe i By.


8. Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan vel brede mit Bord;
— da stander du paa Tinge,
du kanst ej tale et Ord.


9. Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan vel brede mine Bænke[5];
du sidder dig hos Herrer og Fyrster,
dine Ord kanst du ikke tænke.“


10. Op stod Herre Peder,
hans Ord laa hannem saa rede[6]:
„Nu har jeg fundet den samme Jomfru,
jeg længe monde efter lede.“


11. Det var favrt i Fruerstue
og stor Lyst at se derpaa:
Dronningen gav sin Jomfru bort,
hin unge Hr. Peder hende tog.
Under den Lind og der skal I mig bie.


Fodnoter

  1. Indledning S. 33.
  2. 2 Som Døtre havde i Foster ɔ: som havde egne Døtre eller unge Piger at opfostre og oplære.
  3. 4 brede sit Bord, lægge Dug paa Bordet, dække Bord.
  4. 6 Vaare jeg, hvis jeg var [vaare er Fortids Betingemaade] saa voksen, at jeg skulde elske en Ridder, da vilde jeg (saa sandt hjælpe mig Gud!) aldrig have dig.
  5. 9 brede mine Bænke, lægge Hynder paa mine Bænke.
  6. 10 laa hannem saa rede, Jomfruen havde alligevel ikke Ret, Ordene laa ham vel paa Tunge.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.