Udsigt over Indholdet Hymis-Qvida (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Udsigt over Indholdet af Hymisqvida


I. Aserne ere til Gjæst hos Jætten Ægir, hvor de beværtes med Vildt eller Fisk, men de mangle Drikke, og udfinde ved Spaadomskunster Aarsagen dertil, den nemlig, at Verten fattede Bryggerkjedler. (1) Ægir fryder sig [over Gudernes ærefulde Besög] men hans Glæde afbrydes ved Thors Befaling: at han skulde skaffe dem nok at drikke. (2) Verten beder da Thor at skaffe sig en Kjedel, hvori han kunde brygge til dem alle sammen. (3)

II. Guderne gjöre sig forgjæves Umage for at tilvejebringe en saadan Kjedel, indtil Tyr giver Thor den gode Underretning, (4) at hans Fader Hymer i Udgaard ejer en slig Kjedel, (5) som nok kunde erhverves ved List. De drage begge ud fra Asgaard for at bringe den tilveje, og ankomme til Oceanet (eller Jætten Hymers Bolig). (6)

III. Begivenheder i Hymers Fjeldhuler. Tyr træffer der sin Oldemoder med 900 Hoveder, (7) men ogsaa sin skjönne lyshaarede Moder, som byder ham og Thor en styrkende Velkomstdrik. (8) Hun skjuler Gjæsterne under Kjedler, da Hymer, hendes Elsker, tidt er ugjæstfrie og vredladen. (9) Hans sildige Ankomst fra Jagten. (10) Konen modtager ham venlig og lader ham de Fremmedes Komme vide. (11) Stötter og Bjelker briste for Jættens Blik; otte Kjedler faldt ned med det samme, og kun een af dem blev heel. (12) Gjæsterne komme frem; Jætten betragter sin Arvefiende med tunge Anelser. (13) Tre Stude slagtes og kaages til Aftensmad. (14) Thor fortærer ene de to af dem. (15) Hrungner forundrer sig derover og siger, at de en anden Aften maae leve af Vildt eller Fiskemad. (16) Thor tilbyder sig at ville roe med ham paa Fiskefangst hvis Jætten skaffer ham Madding. (17) Hymer anviser ham en Oxe af Hjorden dertil, (18) Thor slider Hovedet af en Tyr i Skoven. (19) Hymer yttrer sin Misfornöjelse derover. (20)

IV. Thors og Hymers Fiskerie. Guden vil roe længere ud paa Dybet, men Jætten har ingen Lyst dertil (21) Hymer trækker tvende Hvale, mens Thor snoer en vældig Fiskersnöre i Bagstavnen. (22) Tordneren bruger Oxens Hoved som Madding og lokker derved Midgaardsslangen til at bide paa Krogen, (23) trækker den op til Kanten af Baaden, og slaaer (eller knuser) dens Hoved med sin Tordenhammer. (24) Bjergene styrte, Hulerne gjenlyde og hele Jorden ryster, i det Verdensslangen synker i Havet. (25) Jætten bedröves herved, og mæler ikke et Ord, indtil de atter naae Land. (26) Nu opfordrer han Thor til enten at före Baaden eller de fangede Hvale hjem. (27) Thor bærer Fartöjet ind i (eller gjennem) Jættens Klippehule. (28)

V. Nye Tildragelser i Hymers Hule. Jætten siger at Thor ikke har godtgjort sin overvættes Styrke blot ved rask Roening, og opfordrer ham til at brække en stærk Kalk (eller Bæger) i to. (20) Thor kaster Bægeret gjennem adskillige Steenstötter, men det gaaer dog ikke i Stykker. (30) Hymers Kone (eller Medhustrue) raader Thor at kaste det mod Jættens egen haarde Pande. (31) Det skeer; Panden bliver heel, men Bægeret brydes i sönder. (32) Jætten beklager sig over dets Tab. (33)

VI. Kjedelens endelige Bortförelse. Jætten opfordrer Tyr og Thor til at bære den store Kjedel ud at hans Hule, for saaledes at give overtydende Pröver paa Styrke. (34) Tyr forsöger to Gange forgjeves derpaa, men kan ikke engang löfte Kjedelen. (35) Thor sætter den paa sit Hoved [og förer den bort]. (36) Han og Tyr forfölges af Hymer med en stor Flok af Jætte-Uhyrer. (37) Thor dræber dem alle med Hammeren Miölner. (38) Hans ene Buk halter og styrter paa Reisen. (39) Henvisning til en Fortælling i et ældre eller för reciteret Digt, som bör være Gudelærens Dyrkere bekjendt. (40) Thor ankommer med Hymers Kjedel til Gudernes Forsamling; nu kan Ægir give dem aarlig, i hver Hörhöst, et herligt Drikkegilde. (41)