Udsigt over Indholdet Skirners Reise (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Udsigt over Indholdet af Skirners Reise


I. Kort prosaisk Forerindring. Skade opfordrer Skirner til at söge at faa den sörgende Freyr til at tale. (1) Skirners Svar. (2)

II. Skirner adspörger Freyr om Aarsagen til hans Ensomhed. (3) Solgudens Svar (4). Skirner gjör Fordring paa hans Fortrolighed. (5) Freyr betroer ham da at han elsker en skinnende Mö i Gymers Gaarde (og Jotunheim) af sit ganske Hjerte, men at alle Aser og Alfer satte sig imod deres Forening (6-7). [Her synes en Deel af Samtalen at være tabt eller bortkommet af Digtet, nemlig Freyrs Begjæring til Skirner at bortföre Gerde]. Skirner udbeder sig (til en saadan Reise) en Hest som kan vade over Flammer, og et Sværd, som kan fægte af sig selv mod Jætterne (8). Freyr tilstaar ham denne Begjæring (9). Skirner tiltaler Hesten, ved Afreisen (10).

III. Et lidet indskudt prosaisk Stykke, angaaende Skirners Reise og Ankomst til Jotunheim, Hans Spörgsmaal til en Fæhyrde (11) og hans Svar, som truer Skirner med Döden for hans Forvovenhed (12). Skirner udtrykker sin Uforsagthed i hvad der end maatte paafölge (13).

IV. Gerdes og hendes Ternes Samtale (14-16).

V. Gerdes og Skirners Ordvexling. Hendes förste Spörgsmaal til den Fremmede (17). Hans Svar (18). Han frier for Freyr til Gerde, og tilbyder hende elleve gyldne Æbler (19) men faar Afslag (20). Nyt Tilbud om Baldurs Ring (Draupner) til Fæstensgave (21) og nyt Afslag (22). Nu griber Skirner til Trudsler, α) om hendes egen voldsomme Död ved Sværdet (23) — hvoraf Gerde ikke lader sig skræmme, men stoler paa Undsætning af sin Fader Gymer (24), β) om hendes Faders Död (25), δ) om Slag af en Tryllevaand, andre magiske Besværgelser m. m., samt mangfoldige deraf flydende Ulykker og Gjenvordigheder (26-36). Endelig lader Gerde sig bevæge til at give efter, og bringer Skirner et fuldt Bæger til Forlig (37). Han begjærer endeligt Svar og vis Berammelse af et Kjærlighedsstævne (38). Hendes indvilgende Svar (39).

VI. Det tredie korte prosaiske Stykke, beretter Skirners Reise og Ankomst til sit Hjemsted. — Freyrs Spörgsmaal om Udfaldet (40). Skirners Svar (41). Freyr udtrykker sin inderlige Længsel efter Opfyldelsen af Gerdes Löfte (42).