Den ældre Frostathings-Lov

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norges gamle Love


R. Keyser og P. A. Munch

Christiania 1846.


II. Den ældre Frostathings-Lov


Texten aftrykt, paa IIden og IIIdie Part (ɔ: Christenretten) nær, efter 6 med hverandre indbyrdes sammenholdte Papirs-Afskrifter af en nu tabt Pergamentscodex (den saakaldte Codex Resenianus paa Universitetsbibliotheket i Kjöbenhavn), hvis Ælde ikke længer efter de forhaandenværende Data med nogenlunde Sikkerhed lader sig bestemme.

Disse Afskrifter ere:

a) Arne Magnussöns egenhændige, No. 312 fol. (feilagtigt indbunden i No. 112 fol.) i den arnamagnæanske Samling; den er dog blot et Brudstykke, der allerede ophörer i IIden part Cap. 7. Den er her betegnet a.
b) No. 1155 fol. i det kjöbenhavnske store kongelige Bibliotheks ældre Haandskriftsamling. Her betegnet b.
c) No. 314 fol. i den arnamagnæanske Samling c.
d) No. 311 fol. sammesteds d.
e) No. 310 fol. sammesteds e.
f) No. 2082 qv. i den Thottske Samling paa det store kgl. Bibl. i Kjöbenhavn f.

Christenretten er aftrykt efter Pergamentscodex No. 60 qv. i den arnamagnæanske Samling, hvor den tilligemed den nyere Landslov m. m. findes skreven med en Haand fra omtrent 1ste Fjerdedeel af det 14de Aarhundrede.

Den er sammenholdt med

1) Afskrifterne af ovennænte Codex Resenianus, her tilsammen betegnede A., og, hvor de indbyrdes afvige fra hverandre, Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, eller kortere a, b, c, d, e, f, i ovenanförte Orden.
2) Pergamentscodex No. 322 fol. i den arnamagnæanske Samling, skreven med samme Haand og omtr. af samme Indhold som No. 60 qv. Her betegnet B.
3) Pergamentscodex C. 22. qv. i det stockholmske kgl. Bibliotheks Haandskriftsamling, hvor den blandt en Deel andre norske Love findes skreven med en Haand fra omtr. Midten af det 14de Aarhundrede, dog saaledes, at dens förste Deel, lige til Slutningen af 15de Capitel, er ombyttet med Begyndelsen af Jons Christenret. Den er her betegnet S.
4) Brudstykke af et Pergamentsblad fra förste Halvdeel af 13de Aarhundrede, indheftet i No. 315 fol. i den arnamagnæanske Samling. Her betegnet X.
5) Brudstykke af et Pergamentsblad omtrent fra samme Tid, og indheftet i samme Bind, her betegnet Y.
Da nogle af Lacunerne i Frostathingsloven kunne udfyldes, og flere af Feilene i dens Text berigtiges efter den islandske Lov Hákonarbók (ogsaa Járnsiða kaldet), meddeles denne til Slutning som Anhang, aflrykt efter den eneste deraf endnu forhaandenværende Membran, nemlig Pergamentscodex No. 334 fol. i den arnamagnæanske Samling, hvor den findes indfört umiddelbart efter Grágás og skreven, ligesom denne, med en islandsk Haand fra henved Midten af det 13de Aarhundrede.