Frederik Winkel Horn biografi

Fra heimskringla.no
Revisjon per 23. apr. 2013 kl. 10:47 av Jesper (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Frederik Winkel Horn
Biografisk oversigt

Frederik Winkel Horn
(1845-1898)Winkel Horn, Erhardt Frederik, 1845-98, Forfatter. Fr. W. H., Søn af Urtekræmmer Erik W. H. og Marie Dorothea f. Ravn, fødtes i Kjøbenhavn 19. Juli 1845, blev Student 1863, tog 1868 Magisterkonferens i nordisk Oldtidsvidenskab og blev 1878 Dr. phil. Efter oprindelig at have valgt Arkæologien til Hovedstudium gjorde W. H. efterhaanden med Forkjærlighed Litteraturhistorien til Gjenstand for Behandling, hvorom hans Doktordisputats, en Studie over den danske Sprog- og Oldforsker Peder Syv, bærer Vidne. Ved sin hurtig vakte og livlige Interesse forenet med Meddelelseslyst er han bleven en meget produktiv Forfatter, hvis Virksomhed hovedsagelig er af populariserende eller populær-videnskabelig Art og omfatter dels den forhistoriske Arkæologi og Nordens gamle Litteratur, dels de skandinaviske Rigers Litteraturhistorie, hvortil komme adskillige Skolebøger i Dansk med tilhørende Fag (til Dels i Forening med O. Borchsenius) samt Oversættelser af fremmede Forfattere. Af hans Arbejder fremhæves foruden hans ovennævnte Disputats «Mennesket i den forhistoriske Tid» (1874; efter Lubbocks «Prehistoric times »), «Udsigt over Nordens Oldtidsminder» (1883), «Den ældre Edda» i poetisk Gjengivelse (1869), Oversættelser af Islændingesagaer under Titlerne «Billeder af Livet paa Island» (I-III, 1871-1876) og «Nordiske Heltesagaer» (1876), «Den danske Litteraturs Historie» (I-II,1881), J. Scherrs «Almindelig Litteraturhistorie» (I-II, 1876), oversat og forøget med en udførlig Udsigt over Nordens Litteratur, der - delvis omarbejdet - senere er udgivet paa Tysk (Lpz. 1880) og Engelsk (Chicago 1884), «N. F. S. Grundtvigs Liv og Gjerning» (1883), «L. Holberg» (1884). «Illustreret Konversationslexikon» (Hagerups Forlag, 1892 ff.) redigeres af ham. En lille Samling «Digte» har han offentliggjort 1872. Som W. H.s litterære Arbejder delvis lade formode, har han tillige udfoldet en ret omfattende Lærervirksomhed. Ægtede 1. 1870 Anna Marie Margrethe Nyholm, Datter af Grosserer i Kjøbenhavn A. M. N. (Ægteskabet opløst 1883), 2. 1886 Anna Ravn (separeret 1890). W. H. døde 18. Nov. (1898. Indbydelsesskrift til Univ.s Reformationsfest 1878.)
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)


Bibliografi