Fudno, Bahha Engel, Donto, Birru, Bærgalak

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Temaside: Samisk religion og mytologi

Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
4. Underjordiske Guder

§ 27.
Fudno, Bahha Engel, Donto, Birru, Bærgalak


Rimeligvis have Lapperne havt Forestilling om flere onde Væsener, der have havt sit Tilhold dybt nede i Jorden, men Missionærerne have ikke kunnet faa saa nøie Rede paa disse, at de have kunnet give nogen Beskrivelse af deres Karakter. I Sproget forekommer nemlig endnu Fudno eller Fuodno i Betydningen Fanden, og Fuonos aibmo i Betydningen Helvede. Fuodno er enten en Forvanskning af Fanden, eller det finske huono, der betyder slet, slem. Donto eller Tonto betyder ligeledes Djævel eller Satan. Birru har samme Betydning. Bahha Engel, betyder den onde Engel, og endelig forekommer Mubben olmak, den anden Verdens Mænd eller Underverdenens Mænd, som en Betegnelse for de onde Væsener i Almindelighed.

Det Navn, der nu bruges af alle Lapper, ligesom ogsaa af Finnerne, til at betegne den Onde, er Bergalak, finsk Perkele. Nogle Forfattere antage, at Ordet stammer fra "Birkarl" eller Navnet paa de Handelsmænd, der langt tilbage i Tiden i Sverige havde Monopol paa at indkræve Skat af Lapperne og handle med dem. Navnet forekommer ikke i Lappernes ældste Sagn og er saaledes ikke gammelt hos dem; men hos Finnerne er Navnet rimeligvis ældre end Kristendommen, og Derivationen saaledes uholdbar.