Forskjell mellom versjoner av «Hårbardsljod»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m
Linje 36: Linje 36:
 
<br>"Kva er det for ein svein-selle;
 
<br>"Kva er det for ein svein-selle;
 
<br>som stend for sundet dera?"
 
<br>som stend for sundet dera?"
 
 
<br><br>''Ferjemannen svara:''
 
<br><br>''Ferjemannen svara:''
 
 
<br>2.
 
<br>2.
 
<br>"Kva er det for ein kar-kall,
 
<br>"Kva er det for ein kar-kall,
 
<br>som kallar yver vågen?"
 
<br>som kallar yver vågen?"
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>3.
 
<br>3.
 
<br>"Før meg yver sundet,
 
<br>"Før meg yver sundet,
Linje 54: Linje 50:
 
<br>havrebraud og sild,
 
<br>havrebraud og sild,
 
<br>eg hungrar ikkje endå."
 
<br>eg hungrar ikkje endå."
 
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
 
<br>4.
 
<br>4.
 
<br>"Du stor-eting reknar for storverk,
 
<br>"Du stor-eting reknar for storverk,
Linje 62: Linje 56:
 
<br>dauvlegt er heime hjå deg,
 
<br>dauvlegt er heime hjå deg,
 
<br>daud ligg mor di, tror eg."
 
<br>daud ligg mor di, tror eg."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>5.
 
<br>5.
 
<br>"Slik du no segjer
 
<br>"Slik du no segjer
Linje 70: Linje 62:
 
<br>dauvlegt å høyre,
 
<br>dauvlegt å høyre,
 
<br>at daud ligg ho mor."
 
<br>at daud ligg ho mor."
 
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
 
<br>6.
 
<br>6.
 
<br>"Ikkje ser du ut
 
<br>"Ikkje ser du ut
Linje 79: Linje 69:
 
<br>du hev bragd som ein strjukar,
 
<br>du hev bragd som ein strjukar,
 
<br>d' er snautt at du broki di eig."
 
<br>d' er snautt at du broki di eig."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>7.
 
<br>7.
 
<br>"Styr hit eikja,
 
<br>"Styr hit eikja,
Linje 87: Linje 75:
 
<br>eller kven eig skipet
 
<br>eller kven eig skipet
 
<br>som ved strandi du held?"
 
<br>som ved strandi du held?"
 
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
 
<br>8.
 
<br>8.
 
<br>"Hildolv han heiter,
 
<br>"Hildolv han heiter,
Linje 101: Linje 87:
 
<br>seg meg namnet ditt,
 
<br>seg meg namnet ditt,
 
<br>vil yver sund du fara."
 
<br>vil yver sund du fara."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>9.
 
<br>9.
 
<br>"Namnet segjer eg,
 
<br>"Namnet segjer eg,
Linje 115: Linje 99:
 
<br>No deg vil eg spyrja
 
<br>No deg vil eg spyrja
 
<br>kva du heiter."
 
<br>kva du heiter."
 
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
<br><br>''Ferjemannen kvad:''
 
 
<br>10.
 
<br>10.
 
<br>"Hårbard eg heiter,
 
<br>"Hårbard eg heiter,
 
<br>eg held sjeldan namn dult."
 
<br>eg held sjeldan namn dult."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>11.
 
<br>11.
 
<br>"Kvi skulde du dyljast,
 
<br>"Kvi skulde du dyljast,
 
<br>utan drengen hev ilt gjort?"
 
<br>utan drengen hev ilt gjort?"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>12.
 
<br>12.
 
<br>"Kva illgjort eg hadde,
 
<br>"Kva illgjort eg hadde,
Linje 135: Linje 113:
 
<br>fæle for slik fark,
 
<br>fæle for slik fark,
 
<br>utan feig eg var."
 
<br>utan feig eg var."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>13.
 
<br>13.
 
<br>"Liti møda verdt å vasse
 
<br>"Liti møda verdt å vasse
Linje 145: Linje 121:
 
<br>for eglingi si,
 
<br>for eglingi si,
 
<br>um yver sund eg kom."
 
<br>um yver sund eg kom."
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>14.
 
<br>14.
 
<br>"Her mun eg stande,
 
<br>"Her mun eg stande,
Linje 153: Linje 127:
 
<br>du fann ikkje ramare mann,
 
<br>du fann ikkje ramare mann,
 
<br>sidan Rungne stupte."
 
<br>sidan Rungne stupte."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>15.
 
<br>15.
 
<br>"Du minner um det
 
<br>"Du minner um det
Linje 164: Linje 136:
 
<br>lukt åt marki.
 
<br>lukt åt marki.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>16.
 
<br>16.
 
<br>"I fulle fem vetrar
 
<br>"I fulle fem vetrar
Linje 177: Linje 147:
 
<br>møyar me fann.
 
<br>møyar me fann.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Tor?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Tor?"
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>19.
 
<br>19.
 
<br>"Eg drap Tjasse,
 
<br>"Eg drap Tjasse,
Linje 190: Linje 158:
 
<br>og audsynte er dei enn.
 
<br>og audsynte er dei enn.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>20.
 
<br>20.
 
<br>"Mangt eit spel
 
<br>"Mangt eit spel
Linje 202: Linje 168:
 
<br>men eg velte han frå vitet.
 
<br>men eg velte han frå vitet.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Tor?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Tor?"
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>23.
 
<br>23.
 
<br>"Eg var aust
 
<br>"Eg var aust
Linje 215: Linje 179:
 
<br>i Midgard vera.
 
<br>i Midgard vera.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>24.
 
<br>24.
 
<br>"Var eg i Valland
 
<br>"Var eg i Valland
Linje 226: Linje 188:
 
<br>som jarn feller,
 
<br>som jarn feller,
 
<br>men Tor eig træleslaget."
 
<br>men Tor eig træleslaget."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>25.
 
<br>25.
 
<br>"Ujamt du folk
 
<br>"Ujamt du folk
 
<br>millom æser skifte,
 
<br>millom æser skifte,
 
<br>um du hadde vald som du vilde."
 
<br>um du hadde vald som du vilde."
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br>26.<br>"Tor med makti si
 
<br>26.<br>"Tor med makti si
Linje 239: Linje 198:
 
<br>kaut var 'kje karen,
 
<br>kaut var 'kje karen,
 
<br>då han kraup i hansken."
 
<br>då han kraup i hansken."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>29.
 
<br>29.
 
<br>"Eg var aust
 
<br>"Eg var aust
Linje 252: Linje 209:
 
<br>um fred meg beda.
 
<br>um fred meg beda.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>30.
 
<br>30.
 
<br>"Eg var aust
 
<br>"Eg var aust
Linje 263: Linje 218:
 
<br>gaman ho fekk.
 
<br>gaman ho fekk.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Tor?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Tor?"
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>37.
 
<br>37.
 
<br>"Berserk-brurer
 
<br>"Berserk-brurer
Linje 271: Linje 224:
 
<br>øgne var dei,
 
<br>øgne var dei,
 
<br>øste upp alt folk."
 
<br>øste upp alt folk."
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>38.
 
<br>38.
 
<br>"Vesalt fór du då, Tor,
 
<br>"Vesalt fór du då, Tor,
 
<br>at du vog kvende."
 
<br>at du vog kvende."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>39.
 
<br>39.
 
<br>"Varulvar var det,
 
<br>"Varulvar var det,
Linje 288: Linje 237:
 
<br>og elte Tjalve.
 
<br>og elte Tjalve.
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
<br>Kva dreiv du med då, du Hårbard?"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>40.
 
<br>40.
 
<br>"I heren eg var,
 
<br>"I heren eg var,
Linje 296: Linje 243:
 
<br>med reist stormfane
 
<br>med reist stormfane
 
<br>til å rjode spjot."
 
<br>til å rjode spjot."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>47.
 
<br>47.
 
<br>"Skrøytingi di,
 
<br>"Skrøytingi di,
Linje 306: Linje 251:
 
<br>yle skal du,
 
<br>yle skal du,
 
<br>fær du av hamaren hogg."
 
<br>fær du av hamaren hogg."
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>48.
 
<br>48.
 
<br>"Ein elskar hev Siv,
 
<br>"Ein elskar hev Siv,
Linje 314: Linje 257:
 
<br>med honom å haldast
 
<br>med honom å haldast
 
<br>det høver deg betre."
 
<br>det høver deg betre."
 
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>49.
 
<br>49.
 
<br>"Du mæler som tunga deg tèl,
 
<br>"Du mæler som tunga deg tèl,
Linje 323: Linje 263:
 
<br>din livredde larv;
 
<br>din livredde larv;
 
<br>du lyg meiner eg."
 
<br>du lyg meiner eg."
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>50.
 
<br>50.
 
<br>"Sant trur eg å segja det,
 
<br>"Sant trur eg å segja det,
Linje 331: Linje 269:
 
<br>no langt var du faren, Tor,
 
<br>no langt var du faren, Tor,
 
<br>um ferje du hadde."
 
<br>um ferje du hadde."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>53.
 
<br>53.
 
<br>"Ei råd eg no gjev deg:
 
<br>"Ei råd eg no gjev deg:
Linje 339: Linje 275:
 
<br>tretta trjote,
 
<br>tretta trjote,
 
<br>tak Magnes far med!"
 
<br>tak Magnes far med!"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>54.
 
<br>54.
 
<br>"Far du frå sundet!
 
<br>"Far du frå sundet!
 
<br>du fær ingen båt."
 
<br>du fær ingen båt."
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>55.
 
<br>55.
 
<br>"Vis meg då leidi,
 
<br>"Vis meg då leidi,
 
<br>når du vil meg ikkje ro!"
 
<br>når du vil meg ikkje ro!"
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>56.
 
<br>56.
 
<br>"Lite skal eg krangle,
 
<br>"Lite skal eg krangle,
Linje 365: Linje 295:
 
<br>og syne ættingen veg
 
<br>og syne ættingen veg
 
<br>til Odins-landi"
 
<br>til Odins-landi"
 
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
<br><br>''Tor kvad:''
 
 
<br>59.
 
<br>59.
 
<br>"Slutt vil me svalle,
 
<br>"Slutt vil me svalle,
Linje 373: Linje 301:
 
<br>eg skal lønne din umak,
 
<br>eg skal lønne din umak,
 
<br>um eit anna sinn me råkast."
 
<br>um eit anna sinn me råkast."
 
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
<br><br>''Hårbard kvad:''
 
 
<br>60.
 
<br>60.
 
<br>"Far troll i vald,
 
<br>"Far troll i vald,
Linje 386: Linje 312:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
''Hårbard kvad:''
 
''Hårbard kvad:''
 
 
<br>18.
 
<br>18.
 
<br>Spræke var gjentune,
 
<br>Spræke var gjentune,

Revisjonen fra 25. des. 2013 kl. 14:31

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda-Kvæde
Norrøne fornsongar
(Andre utgåve, 1928)


På nynorsk ved
Ivar Mortensson-Egnund


Hårbardsljod


Tor var på ferd frå austerveg og kom til eit sund; på andre sida av sundet var ferjemannen med skipet.

Tor ropa:
1.
"Kva er det for ein svein-selle;
som stend for sundet dera?"

Ferjemannen svara:
2.
"Kva er det for ein kar-kall,
som kallar yver vågen?"

Tor kvad:
3.
"Før meg yver sundet,
so fær du ein åbit;
meis hev eg på rygg,
det finst 'kje maten betre.
Fyrr eg frå garde fór,
fekk eg meg mat,
havrebraud og sild,
eg hungrar ikkje endå."

Ferjemannen kvad:
4.
"Du stor-eting reknar for storverk,
men sjå vel fyre deg,
dauvlegt er heime hjå deg,
daud ligg mor di, tror eg."

Tor kvad:
5.
"Slik du no segjer
som synest kvar mann
dauvlegt å høyre,
at daud ligg ho mor."

Ferjemannen kvad:
6.
"Ikkje ser du ut
som du åtte tri gardar
berrbeint du stend,
du hev bragd som ein strjukar,
d' er snautt at du broki di eig."

Tor kvad:
7.
"Styr hit eikja,
eg stødi viser deg;
eller kven eig skipet
som ved strandi du held?"

Ferjemannen kvad:
8.
"Hildolv han heiter,
som bad meg halde båt,
rådvis er mannen
i Rådsøyarsundet;
ingi farkar
og øykje-tjuvar,
berre kjende og fagna
folk skal eg ferja;
seg meg namnet ditt,
vil yver sund du fara."

Tor kvad:
9.
"Namnet segjer eg,
endå ufredt her er,
og ætti mi all.
Eg er Odins son
og bror til Meile
og Magne sin far,
trauste gude-drotnen;
med Tor du no talar.
No deg vil eg spyrja
kva du heiter."

Ferjemannen kvad:
10.
"Hårbard eg heiter,
eg held sjeldan namn dult."

Tor kvad:
11.
"Kvi skulde du dyljast,
utan drengen hev ilt gjort?"

Hårbard kvad:
12.
"Kva illgjort eg hadde,
aldri eg skulde
fæle for slik fark,
utan feig eg var."

Tor kvad:
13.
"Liti møda verdt å vasse
yver vågen til deg
og væte mine tølur;
eg skulde umagen løne
for eglingi si,
um yver sund eg kom."

Hårbard kvad:
14.
"Her mun eg stande,
hera eg biar deg;
du fann ikkje ramare mann,
sidan Rungne stupte."

Tor kvad:
15.
"Du minner um det
då eg møtte Rungne,
jotun-sluggen
med steinhovudet,
likevel laut han
lukt åt marki.
Kva dreiv du med då, du Hårbard?"

Hårbard kvad:
16.
"I fulle fem vetrar
med Fjolvar eg sveiv
på øyi den
som Ålgrøn heiter;
vega me gjorde
og val felte,
mangt me freista,
møyar me fann.
Kva dreiv du med då, du Tor?"

Tor kvad:
19.
"Eg drap Tjasse,
den trå-søkne risen,
upp heiv eg augo
til Allvalde-sonen
høgt på himmelen klår,
dei beste merke
på mine storverk,
og audsynte er dei enn.
Kva dreiv du med då, du Hårbard?"

Hårbard kvad:
20.
"Mangt eit spel
eg med myrkridur hadde,
mana dei frå sine menn;
Fso leidt eit troll
tottest Lebard vera,
gav han meg gambantein,
men eg velte han frå vitet.
Kva dreiv du med då, du Tor?"

Tor kvad:
23.
"Eg var aust
i Jotunheimen,
drap illkynde gygrar
som gjekk i berg.
Stor vart jotun-ætt;
fekk alle leva,
då munde 'kje mann
i Midgard vera.
Kva dreiv du med då, du Hårbard?"

Hårbard kvad:
24.
"Var eg i Valland
og vigferd fylgde,
eggja upp hermenn,
men aldri dei samde.
Odin eig jarlar,
som jarn feller,
men Tor eig træleslaget."

Tor kvad:
25.
"Ujamt du folk
millom æser skifte,
um du hadde vald som du vilde."

Hårbard kvad:
26.
"Tor med makti si
vantar mod i hjarta;
kaut var 'kje karen,
då han kraup i hansken."

Tor kvad:
29.
"Eg var aust
og åi varde
då Svårangs sønene
sette på meg;
dei grytte med stein,
men gagn fekk dei lite,
dei laut fulla
um fred meg beda.
Kva dreiv du med då, du Hårbard?"

Hårbard kvad:
30.
"Eg var aust
med ei einherje skjemta,
leika i løyn-ting
med linkvite møy,
gledde den gullbjarte,
gaman ho fekk.
Kva dreiv du med då, du Tor?"

Tor kvad:
37.
"Berserk-brurer
eg banka på Lesøy,
øgne var dei,
øste upp alt folk."

Hårbard kvad:
38.
"Vesalt fór du då, Tor,
at du vog kvende."

Tor kvad:
39.
"Varulvar var det,
og visst ikkje kvende;
dei støytte ned skipet
som eg skorda hadde,
dei truga med jarnlurken
og elte Tjalve.
Kva dreiv du med då, du Hårbard?"

Hårbard kvad:
40.
"I heren eg var,
som hit stemnde
med reist stormfane
til å rjode spjot."

Tor kvad:
47.
"Skrøytingi di,
du sårt skal trega,
um eg legg til og vassar våg;
høgre enn ulven
yle skal du,
fær du av hamaren hogg."

Hårbard kvad:
48.
"Ein elskar hev Siv,
sjå til finn honom,
med honom å haldast
det høver deg betre."

Tor kvad:
49.
"Du mæler som tunga deg tèl,
det meg tykkjest det verste,
din livredde larv;
du lyg meiner eg."

Hårbard kvad:
50.
"Sant trur eg å segja det,
du sein er på foten;
no langt var du faren, Tor,
um ferje du hadde."

Tor kvad:
53.
"Ei råd eg no gjev deg:
ro hit med båten,
tretta trjote,
tak Magnes far med!"

Hårbard kvad:
54.
"Far du frå sundet!
du fær ingen båt."

Tor kvad:
55.
"Vis meg då leidi,
når du vil meg ikkje ro!"

Hårbard kvad:
56.
"Lite skal eg krangle,
det langt er å fara:
ei stund til stokken,
til steinen den næste;
haldt so til vinstre din veg,
til du Verland hitter.
Der mun Fjorgyn
finne Tor son sin
og syne ættingen veg
til Odins-landi"

Tor kvad:
59.
"Slutt vil me svalle,
når du spottar meg berre;
eg skal lønne din umak,
um eit anna sinn me råkast."

Hårbard kvad:
60.
"Far troll i vald,
all dei take deg!"


Innskot:

Hårbard kvad:
18.
Spræke var gjentune,
berre dei spakna;
gilde var gjentune,
berre dei vart gjølte;
dei or sanden
snudde reip,
grov ut grunnen
til djupe dalar;
eg åleine
med alle rådde,
kvilde med systrane sjau
og hadde deira hugnad og gaman."