Hammerens Hentelse (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Revisjon per 6. jul. 2022 kl. 06:38 av Carsten (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk Latin
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif Latin Cross.svg
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
1785


Hammerens Hentelse1. Ret vred var da Vingthor,
Trymskvadet.jpg
Da han vaagnede,
Og sin Hammer
Strax savnede.
Skiegget han rysted',
Armen han kasted',
Vred Jordens Søn
Rundt om ledte.


2. Og saadan talde
Han allerførst:
Hør du Loke!
Hvad jeg vil sige;
Hvad ingen veed
Her paa Jorden,
Ei i Himlen,
As er Hamm'ren stiaalet.


3. Gik saa til Freias
Smukke Boelig,
Og saadan talde
Han allerførst:
Vil du mig, Freia!
Fiederham laane,
Om jeg min Hammer
Maatte finde.


4. "Den skulde jeg give dig,
Om den var Guld endskiønt,
Og dig sælge
Var den Sølv endog."


5. Da fløi Loke,
Fiederhammen sused',
Til han udenfor
Asers Gaarde kom,
Og kom indenfor
Jetteverden.


6. Thrymur sad paa Høien,
Jette-Kongen,
Sine Hunde
Guldbaand snoede,
Og sine Hestes
Mank' flettede.


7. "Hvor staaer med Aser,
Hvor staaer med Alfer,
Mens du ene kommer
Til Jetteverden?"


8. Ilde med Aser,
Ilde med Alfer,
Du haver Hlorrida's
Hammer forborget.


9. "Jeg haver Hlorridas
Hammer forborget,
Otte Mile
Ned i Jorden;
Den ingen Mand
Atter ophenter,
Fører han ei mig
Freia til Viv."


10. Da fløi Loke,
Fiederhammen sused',
Til han kom ud
Af Jetteverden,
Og kom indenfor
Asers Gaarde.


11. Han mødte Thor
Midt i Gaarden,
Og saa talde
Han allerførst:
"Nu har du Ærende
Som Arbeide."


12. "Fortæl paa Loftet
Lang Tidende
De siddende;
Snak nu opholder,
De liggende
Med Løgn omkring nu."


13. "Jeg har Ærende,
Arbeide og,
Thrymur haver din Hammer,
Jettekongen,
Den ingen Mand
Atter ophenter,
Hvis han ei ham fører
Freia til Viv."


14. De gik den smukke
Freia at finde,
Og Vingthor talde
Saa allerførst:
"Ombelt dig Freia!
Med Brudeklædning,
Vi begge kiøre skal
Til Jetteverden."


15. Vred blev da Freia,
Og fnysde,
Hele Asesalen
Derved rysted'.
Ned sprang det store
Brysings Halsbaand:
"Tro at jeg bliver
Mandfolk-lysten,
Reiser jeg med dig
Til Jetteverden."


16. Strax komme Aser
Sammen paa Tinge,
Og Asynier
Alle til Stevne.
Derom raadsloge
Rige Guder,
Hvor de Hlorrida
Hamm'ren skaffed'.


17. Da sagde Heimdallur,
Hvidest af Aser,
Han vidste forud
Som andre Vaner:
"Klæde vi da Thor
I Brudklædning!
Bære han det store
Brysings Halsbaand!"


18. "Lader ved hannem
Nøgler lyde,
Qvindeklæder
Om Knæ falde,
Og paa Brystet
Brede Stene,
Og pyntelig
Paa Hov'det Hue."


19. Da sagde Thor,
Den modig As:
"Mig monne Aser
Frygtsom kalde,
Lod jeg klæde mig
I Brudeklædning."


20. Da sagde Loke,
Søn af Laufeia:
"Tie stille, Thor!
Med slig Tale.
Thi snart skulle Jetter
Boe i Asgard,
Hvis du ei din Hammer
Atter henter."


21. De klæded' Thor da
I Brudklædning,
Og i det store
Brysings Halsbaand,
Lode ved hannem
Nøgler lyde,
Qvindeklæder
Om Knæ falde,
Og paa Brystet
Brede Stene,
Og pyntelig
Paa Hov'det Hue.


22. Loke sagde,
Søn af Laufeia:
"Jeg vil og med dig
Pige være.
Vi begge kiøre skal
Til Jetteverden."


23. Strax bleve Bukk'ne
Hiemad drevne,
Korte paa Halen,
Kunde vel løbe.
Bierg revnede,
Jord stod i Lue,
Aged' Odins Søn
Til Jetteverden.


24. Da sagde Thrymur,
Jetters Herre:
"Stander op, Jetter!
Og breder Bænke!
Nu fører mig
Freia til Viv,
Niardurs Datter
Af Noatunum."


25. "Her gange i Gaarden
Guldhorned' Køer,
Oxer heelsorte,
Jetten til Glæde.
Nok har jeg Rigdom,
Nok har jeg Ringe,
Eene mig mangler
Ikkun Freia."


26. Det leed ad Aften,
Giester samles;
Og for Jetter
Øl blev frembaaret,
Thor aad en Oxe,
Otte Laxe,
Alle Retter, som
For Qvinder sattes.
Tre Tønder Miød
Drak Sifias Mand.


27. Da sagde Thrymur,
Jetters Herre:
"Hvor saae man Bruden
Bide hvassere?
Brud saae jeg aldrig
Bide bredere,
Eller mere Miød
Møe at drikke."


28. Da sad den smukke
Pige der.
Hun Ord paafandt
Mod Jettens Tale:
"Ei spiste Freia
Otte Nætter,
Saa fast hun længdes
Til Jetteverden."


29. Thrym bøied Hov'det,
Lysted' at kysse.
Thor sprang langs udaf
Den lange Sal.
"Hvi ere skarpe
Freias Øine?
Synes mig Ild
Deraf brænde."


30. Da sad den smukke
Pige der.
Hun Ord paafandt
Mod Jettens Tale.
"Ikke sov Freia
Otte Nætter,
Saa fast hun længdes
Til Jetteverden."


31. Ind kom den stygge
Jette-Søster,
Hun, som Brud-Stadsen
Fordre torde.
"Leg du dig af Hænder
Røde Ringe,
Om du eie vil
Al min Yndest
Og min Naade."


32. Da sagde Thrymur,
Jetters Herre:
"Bærer ind min Hammer
Bruden at vie.
Lægger Miølner
Paa Møens Knæ,
(Vier os to sammen)
Med visse Hænder."


33. Da loe Hlorrida
Hiertet i Brystet,
Da haardhiertet han
Hammeren kiendte.
Thrym først han dræbte
Jetters Herre,
Og Jetters Æt
Reent nedknuste.


34. Saa slog han den gamle
Jettesøster,
Hun, som Brudstadsen
Før fordret havde.
Der fik hun Hug
For Skillinger,
Hug af Hamm'ren
For Ringe-Flok.
Saa fik Odins Søn
Atter sin Hammer.
Note: I Sandvigs oversættelse er versene ikke nummererede. Dette fungerer i en trykt udgave, men bliver uoverskueligt i en digital, derfor har versene her fået fortløbende numre efter den rækkefølge de står i i den trykte udgave. / clm.