Källskrifter till Lapparnas mytologi Förord

Fra heimskringla.no
Revisjon per 29. nov. 2014 kl. 12:04 av Carsten (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Edgar Reuterskiöld (1872-1932)
Källskrifter till Lapparnas mytologi

af
Edgar Reuterskiöld


Förord


Det var från början min afsikt att förse de nedan utgifna handskrifterna med noter, hvari de där meddelade uppgifterna skulle jämföras med andra, som voro mig bekanta. Men de flesta af dessa noter antogo under arbetets fortgång ett sådant omfång, att det vid tryckningen ansågs lämpligare att sammanföra dem och publicera dem som särskilda uppsatser. En mindre del har dock inarbetats i inledningen.


Till professor K. B. Wiklund har jag att offentligen uttala mitt tack för det intresse, han visat mitt arbete alltifrån den dag, han såg det första korrekturet. Detta intresse har tagit sig uttryck däri, att han läst korrektur på samtliga skrifter utom n:r XIII. Han har dessutom utarbetat alla språkliga anmärkningar äfvensom registret. Dessutom har han i inledningen från och med sid. XXXI närmare utvecklat det inre sammanhanget emellan handskrifterna.


Slutligen har jag också att uttala mitt tack till Nordiska museets styresman dr Bernhard Salin för att han möjliggjort detta arbetes publicerande äfvensom för välvilligt tillmötesgående till chefer och tjänstemän vid de institutioner, hvarifrån dessa handskrifter äro hämtade.


Upsala i december 1910.

Edgar Reuterskiöld.