Forskjell mellom versjoner av «Skirners färd (AAA)»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m
m
Linje 20: Linje 20:
 
|-
 
|-
 
!  !!  !!  !!  !! [[Fil:Dansk.gif|32px|link=Skirner hos Gerd]] !! !!  
 
!  !!  !!  !!  !! [[Fil:Dansk.gif|32px|link=Skirner hos Gerd]] !! !!  
 +
|-
 +
!  !!  !!  !!  !! [[Fil:Dansk.gif|32px|link=Skirners Færd (V.B.Hjort)]] !! !!
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 27. feb. 2019 kl. 22:57

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg
Sæmund den vises
EddaSkirners färd
(Skírnis-för)

öfversat af
Arvid August Afzelius


Frey, son utaf Niord, hade satt sig i Hlidskjalf; och såg öfver all verlden: han såg ned i Jötunhem och såg der en fager mö, som gick ifrån sin faders hus till sin Jungfru stuga. Deraf fick han en stor sinnessjukdom. Skirner het Freys tjenare; Niord bad honom spörja Frey derom: då qvad Skade:

1. Statt upp Skirner!
gack att söka
vår sons samtal,
och honom fråga,
mot hvem vår visa Ättling
vred månde vara.

Skirner qvad:
2. Ondt svar jag väntar
af eder son,
om fränden jag tilltalar
och honom frågar
mot hvem den vise Ättling
vred månde vara.

(Skirner til Frey):
3. Säg mig Frey,
Gudahärens höfding!
det jag vill spörja:
hvi sitter du så enslig
min Drott! uti din sal
dagen långa?

Frey qvad:
4. Hvi skulle dig jag säga,
unge Man! min själs
stora smärta?
ty solen lyser
alla dagar;
men icke mig till fägnad.

Skirner qvad:
5. Ej kan ditt sinnes oro
så stor vara,
att du den mig ej säger:
vi voro barn tillsammans
i åldrens början;
väl må vi tro hvarandra!

Frey qvad:
6. I Gymers gårdar
jag gånga såg
den mö, jag åtrår!
dess armar lyste,
och allt af dem,
luft och haf.

7. Den mö jag åtrår,
mer än någon man
i unga dagar:
Af Asar och Elfvor
det ingen vill,
att vi tillsammans lefva!

Skirner qvad:
8. Gif mig då den häst,
mig bär i omtöknade,
underfulla elden:
och det svärd,
som slår af sig sjelft
Jättarnes slägter.

Frey qvad:
9. Jag gifver dig den häst
dig bär i omtöknade
underfulla elden:
och det svärd,
som sjelft månde slå,
om den är bold som för det.

(Skirner till hästen): qvad:
10. Mörkt är ute
och tid för vår färd;
öfver daggiga fjäll
öfver landet ila!
vi komma åter båda,
eller tager oss båda
ofantlige Jätten.

Skirner red i Jötunhem till Gymers gård;
der voro arga hundar bundne vid porten af den
skidgård, som var kring Gerdes sal. Han red åt
den sidan, der en fäherde satt å kullen och
helsade honom:

11. Säg mig du Herde!
som der på kullen sitter
och alla vägar vaktar;
hur jag till samtal kommer
med unga mö’n,
för Gymers hundar?

Herden qvad:
12. Ettdera, döden nära
är du, eller redan död?
- - - - -
samtal skall du
evigt blifva utan,
med Gymers goda dotter.

Skirner qvad:
13. Bättre villkor gifvas,
än att snyfta,
för den som resa lyster:
Till en af dagar
mig utmätt var min ålder,
och lifvet bestämdt.

Gerdi qvad:
14. Hvad klang och ljud,
som jag nu hörer ljuda
i våra hemvist:
jorden bäfvar
och deraf skälfva
Gymers gårdar?

Tjenstqvinnan svarar:
15. En man härute
af häst är stigen
och låter den i gräset beta.

Gerdi qvad:
16. In bed honom gånga
uti salen
och klara mjödet dricka;
dock det jag fruktar,
att här ute är
min Broders bane.

17. Hvem är detta utaf Elfvor,
eller Asar,
eller visa Vaner?
Huru kom du ensam
öfver vilda elden,
våra salar till att skåda?

Skirner qvad:
18. Ej är jag af Elfvor,
ej af Asar
eller visa Vaner,
dock ensam kom jag
öfver vilda elden
edra salar till att skåda.

19. Allgyldne äpplen
elfva här jag hafver,
dem, Gerdi! dig jag gifver
fred att köpa:
att du Frey för dig
kärast, säger lefva.

Gerdi qvad:
20. Eliva äpplen jag
aldrig månde taga,
någon man att älska;
och i lifvet aldrig,
Frey och jag, vi båda
skola samman bygga.

Skirner qvad:
21. Ring jag dig då gifver,
den som bränder vardt
med Odins son den unga;
jemngoda ringar åtta
hvar nionde natt
utaf honom drypa.

Gerdi qvad:
22. Jag tar icke ringen,
fastän bränd han är
med Odins son den unga;
mig felas icke gull
i Gymers gårdar;
min faders gods jag delar.

Skirner qvad:
23. Mö! ser du detta svärd?
det tunna, blanka;
som i hand jag håller:
jag från halsen
hugga månd’ ditt hufvud,
om du icke bifall säger.

Gerdi qvad:
24. Tvång lida
vill jag aldrig,
någon man att älska;
men det mig anar,
om du och Gymer,
den stridlystne, råkas,
I hafven lust alt strida.

Skirner qvad:
25. Mö! ser du detta svärd,
det tunna, blanka,
som i hand jag håller:
för dess egg
dignar han, den gamle Jätten;
varder feg din Fader.

26. Med tamgörande spöet,
Mö! jag dig tämjer
efter min vilja:
der skall du gånga,
hvar menskosöner
se dig aldrig sedan!

27. På örnens tufva
skall du tidigt sitta,
vänd från jorden,
seende mot Hel;
dig ledare din föda
skall varda, än ormen,
giftglänsande, för menskor!

28. Du skall, när du utgår
till vidunder varda,
På dig skall Hrymner ögon fästa,
på dig all ting:
du mera ryktbar varder,
än Guda-Väktarn,
skall längta från ditt fängsel.

29. Enslighet och Afsky,
Tvång och Otålighet
med smärta öke dina tårar!
Sätt dig neder,
jag öfver dig mån'd gjuta
svåran sorgeflod
och en dubbel plåga,

30. Skräck skall dig vanställa
den hela ganska dag,
i Jättars gårdar;
till Hrimthussars salar
skall du hvar dag
vanka lottlös,
vanka, utan del i glädjen!

31. Gråt, för gamman
skall till lön du hafva,
och med tårar smärtan bära;
med trehöfdad Jätte evigt
framsläpa lifvet,
eller vara utan man!

32. Dig ängsle din själ
från morgon till morgon,
du varde lik tisteln,
som förtvinade,
om andstiden sena!

33. I vildmarken gick jag
och i unga skogen,
trollstaf jag sökte,
trollstaf jag fann.

34. Vred är dig Odin,
vred är dig Åsars Höfding
och Frey skall dig afsky
ännu förr, du onda mö!
än du röna månde
Gudars rätta vrede.

35. Hören J Jättar!
hören J Hrimthursar,
Suttungs söner,
sjelfve Asar!
hur jag förbjuder,
hur jag förbannar
från Möen lifvets glädje,
från Möen lifvets njutning.

36. Hrimgrimer heter Jätten!
som dig ega skall,
nedan under dödsporten;
der skola dig trälar
å träds rötter
urin af getter gifva.

37. Bättre dryck
aldrig få du månde
Mö! - till ditt behag,
Mö! - utaf min vilja!

38. Thurs för dig jag ristar
och trenne stäfver:
Vanmagt, Brånad
och Otålighet.
Så kan jag af-rista'
som jag å-ristat
görs deraf behof.

Gerdi qvad:
39. Var du heldre helsad,
tag den fradgande bägarn!
full af mjödet gamla;
dock hade det jag tänkt,
att jag aldrig älska månde
någon Vanisk ättling.

Skirner qvad:
40. Allt mitt ärende
vill jag veta,
förr'n jag hemåt rider hädan:
när ett samtal du
förunnar den manlige
sonen af Niord!

Gerdi qvad:
41. Barre så heter
Lugn-färds lunden,
den båda vi känna:
der efter nätter nio
skall åt Niords son
Gerdi fröjd förunna.

Då red Skirner hem; Frey stod ute och helsade
honom och sporde om tidender:

42. Säg du mig, Skirner!
förr'n du sadel tar af hästen
och ett fjät du framträder:
hvad du uträttat
i Jötunhem,
dig eller mig till fromma?

Skirner qvad:
43. Barre så heter
Lugnfärds-lunden,
den vi båda känna,
der, efter nätter nio
skall åt Niords son
Gerdi fröjd förunna.

Frey qvad:
44. Lång är en natt:
längre äro tvenne,
huru då uthärda trenne!
en månad ofta
kortare mig tycktes
än trånadsnatten halfva.