Forskjell mellom versjoner av «Tekster på norsk»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(45 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 19: Linje 19:
 
* [[Den Norrøne Gudeheimen (Snorres Edda)|Snorres Edda]] - umsett av Enok Opsund 1929 [[Bilde:Lykill.gif]] (åpnes i år 2028)</blockquote>
 
* [[Den Norrøne Gudeheimen (Snorres Edda)|Snorres Edda]] - umsett av Enok Opsund 1929 [[Bilde:Lykill.gif]] (åpnes i år 2028)</blockquote>
 
<blockquote>'''''Saga'''''
 
<blockquote>'''''Saga'''''
 +
* [[Bispesagaer på norsk|Bispesagaer]]
 
* [[Helgensagaer (norske)|Helgensagaer]]
 
* [[Helgensagaer (norske)|Helgensagaer]]
 
* [[Islandske ættesagaer]]  
 
* [[Islandske ættesagaer]]  
Linje 30: Linje 31:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
 
<blockquote>'''''Lovtekster'''''
 
<blockquote>'''''Lovtekster'''''
 +
* [[Bergens gamle Bylov (no)|Bergens gamle Bylov]]
 
* [[Magnus Lagabøters landslov]]
 
* [[Magnus Lagabøters landslov]]
 
</blockquote>
 
</blockquote>
Linje 42: Linje 44:
 
'''Andre artikler og verk med vitenskapelig og populær fremstilling'''
 
'''Andre artikler og verk med vitenskapelig og populær fremstilling'''
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 +
* [[Alting og lagting]] - av Absalon Taranger (1924)
 +
* [[Anmeldelse af Faye's Norske Sagn (1833)]] - av Peter Andreas Munch (1833)
 
* [[Bemærkninger om den i Skotland fundne latinske Norges Krønike]] - av Sophus Bugge (1873)  
 
* [[Bemærkninger om den i Skotland fundne latinske Norges Krønike]] - av Sophus Bugge (1873)  
 
* [[Bidrag til det sidste afsnit af nordboernes historie i Irland]] - av Alexander Bugge (1904)
 
* [[Bidrag til det sidste afsnit af nordboernes historie i Irland]] - av Alexander Bugge (1904)
Linje 48: Linje 52:
 
* [[Det hedenske kultcentrum i Søndre Gudbrandsdalen]] - av Edvard Bull (1917)
 
* [[Det hedenske kultcentrum i Søndre Gudbrandsdalen]] - av Edvard Bull (1917)
 
* [[En olddansk Runeoptegnelse i England]] - av Sophus Bugge (1900)
 
* [[En olddansk Runeoptegnelse i England]] - av Sophus Bugge (1900)
 +
* [[Erling Skakke og klosteret på Halsnøy]] av Knut Rage (2022)
 +
* [[Eyktarstad-problemet og Vinlandsreisene]] - av M.M. Mjelde (1927)
 
* [[Frodes fred – julefred]] - av Kristofer Visted (1922)
 
* [[Frodes fred – julefred]] - av Kristofer Visted (1922)
 
* [[Gustav Storms Studier over Vinlandsreiserne]] - av Peter P. Iverslie (1912)  
 
* [[Gustav Storms Studier over Vinlandsreiserne]] - av Peter P. Iverslie (1912)  
 +
* [[Harald Hårfagre og hans efterfølgere]] - av Johan Schreiner (1927)
 +
* [[Heilag Olav]] - av Lars Eskeland (1923)
 +
* [[Hildinakvadet]] - av Knut Rage (2021)
 +
* [[Ibn Fadlan - en araber blant vikinger]] - av Knut Rage (2022)
 +
* [[I gudinnens fotspor - gudeøya Tysnes, myter og historie]] - av Knut Rage (2021)
 +
* [[I vesterveg]] - av Hans Reynolds (1912)
 
* [[Kirkjubøur på Færøyene | Kirkjubøur på Færøyene - et kirkelig senter i middelalderen]] - av Knut Rage (2013)
 
* [[Kirkjubøur på Færøyene | Kirkjubøur på Færøyene - et kirkelig senter i middelalderen]] - av Knut Rage (2013)
 
* [[Klede og tekstilar i middelalderen]] - av Britt Kjellesvik Rage (2019)  
 
* [[Klede og tekstilar i middelalderen]] - av Britt Kjellesvik Rage (2019)  
 +
* [[Kong Sigurd på Jorsal-ferd]] - av Haldvan Koht (1924)
 +
* [[Kong Sverre]] - av Fredrik Paasche (1920)
 
* [[Kritiske Bidrag til Vikingetidens Historie]] - av Gustav Storm (1878)  
 
* [[Kritiske Bidrag til Vikingetidens Historie]] - av Gustav Storm (1878)  
 +
* [[Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros]] - av Ludvig Daae (1897)
 
* [[Landet med de mørke skibene]] - av Fredrik Paasche (1938)  
 
* [[Landet med de mørke skibene]] - av Fredrik Paasche (1938)  
 +
* [[Lappernes hedenskab og trolddomskunst sammenholdt med andre folks, især nordmændenes tro og overtro]] – af Johan Fritzner (1877)
 +
* [[Lappernes hedenske religion]] – av Jens Andreas Friis (1871)
 +
* [[Lappisk Mythologi]] – av Jens Andreas Friis (1871)
 
* [[Lidt om personlige tilnavne i Norge og paa Island i fortiden]] - av Karl Ditlev Rygh (1908)
 
* [[Lidt om personlige tilnavne i Norge og paa Island i fortiden]] - av Karl Ditlev Rygh (1908)
 
* [[Lundo på Myklestad – ein stad for guddomsdyrking? Nokre synspunkt]] - av Knut Rage (2016)
 
* [[Lundo på Myklestad – ein stad for guddomsdyrking? Nokre synspunkt]] - av Knut Rage (2016)
Linje 60: Linje 78:
 
* [[Mere om versene i Kormaks saga]] - av Sophus Bugge (1889)  
 
* [[Mere om versene i Kormaks saga]] - av Sophus Bugge (1889)  
 
* [[Moster - der kristenretten ble satt]] - av Knut Rage (2020)  
 
* [[Moster - der kristenretten ble satt]] - av Knut Rage (2020)  
 +
* [[Myten om Vinland det gode]] - av Knut Rage (2021)
 +
* [[Møtet mellom hedendom og kristendom i Norden]] av Fredrik Paasche, (1958)
 
* [[Nordisk sprog og nordisk nationalitet i Irland]] - av Alexander Bugge (1901)
 
* [[Nordisk sprog og nordisk nationalitet i Irland]] - av Alexander Bugge (1901)
 
* [[Nordiske runeindskrifter og billeder på mindesmærker på øen Man]] - av Sophus Bugge (1899)
 
* [[Nordiske runeindskrifter og billeder på mindesmærker på øen Man]] - av Sophus Bugge (1899)
Linje 67: Linje 87:
 
* [[Norges Indskrifter med de ældre Runer (1. bind) | Norges Indskrifter med de ældre Runer]] - av Sophus Bugge (1891-1903)
 
* [[Norges Indskrifter med de ældre Runer (1. bind) | Norges Indskrifter med de ældre Runer]] - av Sophus Bugge (1891-1903)
 
* [[Norrøne gravfunn på vikingøya Man]] - av Knut Rage (2013)
 
* [[Norrøne gravfunn på vikingøya Man]] - av Knut Rage (2013)
 +
* [[Norrøne gude- og heltesagn]] - av Peter Andreas Munch (1922)
 +
* [[Norske Folke-Sagn]] - av Andreas Faye (1948)
 
* [[Norske Hexeformularer og magiske Opskrifter]] av Anton Christian Bang (1902)
 
* [[Norske Hexeformularer og magiske Opskrifter]] av Anton Christian Bang (1902)
 +
* [[Nærøymanuskriptet]] - av Johan Randulf (1723)
 +
* [[Når solen snur]] - av Knut Rage (2020)
 
* [[Odensheite (Hjalmar Falk) |  Odensheite]] av Hjalmar Falk (1924)
 
* [[Odensheite (Hjalmar Falk) |  Odensheite]] av Hjalmar Falk (1924)
 +
* [[Olav Haraldssons siste regjeringsår]] - av Johan Schreiner (1927)
 +
* [[Olav den hellige i sagn og folketro på Vestlandet]] av Knut Rage (2021)
 +
* [[Olav den hellige og nabolandene]] - av Johan Schreiner (1927)
 
* [[Oldnorsk lesebok for begynnere]] av Marius Nygaard (1925)
 
* [[Oldnorsk lesebok for begynnere]] av Marius Nygaard (1925)
 
* [[Om Dale-Gudbrand]] av Anton Christian Bang (1897)
 
* [[Om Dale-Gudbrand]] av Anton Christian Bang (1897)
Linje 74: Linje 101:
 
* [[Om Haandskrifter og Oversættelser af Magnus Lagabøters Love]] av Gustav Storm (1879)
 
* [[Om Haandskrifter og Oversættelser af Magnus Lagabøters Love]] av Gustav Storm (1879)
 
* [[Om kilderne til «Grønlandske Chronica»]] - av Gustav Storm (1888)  
 
* [[Om kilderne til «Grønlandske Chronica»]] - av Gustav Storm (1888)  
 +
* [[Om Lapperne og Finnene]] – av Petter Dass (1739)
 
* [[Om Ridderen og Rigsraaden Hr. Hauk Erlendssön]] av P. A. Munch (1847)
 
* [[Om Ridderen og Rigsraaden Hr. Hauk Erlendssön]] av P. A. Munch (1847)
 
* [[Ordforklaring til norske gårdnavne]] - av Oluf Rygh (1898)
 
* [[Ordforklaring til norske gårdnavne]] - av Oluf Rygh (1898)
* [[Oversættelser og udgaver af Snorres kongesagaer]] - av Gustav Storm, (1900)
+
* [[Oversættelser og udgaver af Snorres kongesagaer]] - av Gustav Storm (1900)
 +
* [[Peder Claussøns Snorre som norsk bondelesning]] - av Haldvan Koht (1924)
 
* [[Retskildernes historie]] ''(Uddrag)'' - av Absalon Taranger (1898)
 
* [[Retskildernes historie]] ''(Uddrag)'' - av Absalon Taranger (1898)
 
* [[Runer før Columbus]] - av Knut Rage (2019)  
 
* [[Runer før Columbus]] - av Knut Rage (2019)  
 +
* [[Sagaenes ånd og skikkelser]] - av Hans E. Kinck (1951)
 +
* [[Samerne i Finmarken]] av Amund Helland (1906)
 
* [[Sandhed og digt om Olav Tryggvason]] - av Alexander Bugge (1910)  
 
* [[Sandhed og digt om Olav Tryggvason]] - av Alexander Bugge (1910)  
 
* [[Shetland - vikingenes Hjaltland]] - av Knut Rage (2019)  
 
* [[Shetland - vikingenes Hjaltland]] - av Knut Rage (2019)  
 
* [[Skrå for Olavsgildet i Onarheim ca. 1300 og 1394]] - av Knut Rage (2019)
 
* [[Skrå for Olavsgildet i Onarheim ca. 1300 og 1394]] - av Knut Rage (2019)
 +
* [[Skule jarl]] - av Halvdan Koht (1924)
 +
* [[Snorre Sturlason og Sturlungerne]] - av Fredrik Paasche (1922)
 
* [[Skulpturene ved St. Mary’s Church i Gosforth, Cumbria]] - av Jan Erichsen (2012)
 
* [[Skulpturene ved St. Mary’s Church i Gosforth, Cumbria]] - av Jan Erichsen (2012)
 
* [[Strandhugg på Orknøyene]] - av Knut Rage (2019)
 
* [[Strandhugg på Orknøyene]] - av Knut Rage (2019)
 
* [[Studier over Vinlandsrejserne]] - av Gustav Storm (1887)
 
* [[Studier over Vinlandsrejserne]] - av Gustav Storm (1887)
 +
* [[Studier til Olav den helliges historie]] - av Johan Schreiner (1927)
 +
* [[Svartedauen i sagn fra Vestlandet]] - av Knut Rage (2021)
 
* [[Sunnivalegenden]] - av Just Bing (1924)  
 
* [[Sunnivalegenden]] - av Just Bing (1924)  
 +
* [[To anekdoter om samerne]] – av Eiler Hagerup Rosenvinge (1790)
 
* [[Spor etter det norrøne Grønland |Spor etter det norrøne Grønland – Hva skjedde med Eirik Raudes nybyggerkoloni vest i Atlanterhavet?]] - av Frode Th. Omdahl (2013)
 
* [[Spor etter det norrøne Grønland |Spor etter det norrøne Grønland – Hva skjedde med Eirik Raudes nybyggerkoloni vest i Atlanterhavet?]] - av Frode Th. Omdahl (2013)
 
* [[Todneset, Tysnes i Sunnhordland |Todneset, Tysnes i Sunnhordland - Horg, gravkammer eller ein stad for soldyrking?]] - av Knut Rage (2016)
 
* [[Todneset, Tysnes i Sunnhordland |Todneset, Tysnes i Sunnhordland - Horg, gravkammer eller ein stad for soldyrking?]] - av Knut Rage (2016)
 
* [[Trældom i Norge]] - av Gustav Antonio Gjessing (1862)
 
* [[Trældom i Norge]] - av Gustav Antonio Gjessing (1862)
 
* [[Trællenes Retsstilling efter Norges gamle Love]] - av Fredrik Peter Brandt (1870)
 
* [[Trællenes Retsstilling efter Norges gamle Love]] - av Fredrik Peter Brandt (1870)
 +
* [[Um upphave til dei islendske annalane]] - av Halvdan Koht (1927)
 +
* [[Vesterlandenes indflydelse paa nordboerne i vikingetiden]] - av Alexander Bugge (1905)
 +
* [[Vikinger i Spania]] av Knut Rage (2022)
 +
* [[Vikingerne]] - av Alexander Bugge (1904)
 
* [[Vor gamle bondekultur]] - av Kristofer Visted (1908)
 
* [[Vor gamle bondekultur]] - av Kristofer Visted (1908)
 +
* [[Vore fædres valg av kirkested]] - av Johan Meyer (1923)
 
* [[Yderligere Bemærkninger om den skotske “Historia Norvegiæ”]] - av Gustav Storm (1873)  
 
* [[Yderligere Bemærkninger om den skotske “Historia Norvegiæ”]] - av Gustav Storm (1873)  
 
</blockquote>
 
</blockquote>

Revisjonen fra 12. aug. 2022 kl. 12:41

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Islandsk.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif


Sigmundur drepur Øssur
av Anker Eli Petersen.
Norrøne tekster og kvad på norsk


Oversatte kildetekster

Edda

Saga

Kvad

Lovtekster

Øvrige kildetekster


Andre artikler og verk med vitenskapelig og populær fremstilling

Artikler fra Arkiv for nordisk filologi

Norrøne myter i folketro og segn

Naturlyrikk og romantikk