Vägtamskvädet (PAG)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


EDDA
En isländsk samling
Folkliga forntidsdikter om Nordens gudar och hjältar


Peter August Gödecke


Vägtamskvädet


Bort.2.(PAG).jpg


1.
Strax drogo alle
Åsar till tings,
och Åsynjorna
alla till samtal;
och mycket rådslogo
de mäktige gudarne,
hvadan Balder hade
hotande drömmar.

2.
Upp steg Odin,
åldrige herskarn,
och lade sadeln
å Sleipnes länd;
red dädan neder
till Nifelhäl
och mötte hunden,
som från Häl kom.

3.
På bröst och bringa
blodig var han
och gläfsade länge
mot galderns fader.
Fram red Odin,
så att fälten dönade,
och till Häls höga
hus han kom.

4.
Då red Odin
östan för dörren,
där valans graf
han viste ligga.
För den trolldomsdigra
dödsgalder kvad han,
tills hon af tvång stod upp
och talade likord:

5.
"Hvem är du bland män,
för mig okände,
som till tunga färden
tvingar mig?
Jag var höljd af snö.
slagen af regn,
dränkt i dagg,
död var jag länge.'


Odin kvad:

6.
"Jag heter Vägtam,
är Valtams son;
tala du ur Häl,
jag talar från jorden:
för hvem stå bänkarna
bredda med ringar,
och de fagra sätena
flödande af guld?"


Valan kvad:

7.
"Mjöd står brygdt
åt Balder här,
sköld ligger
öfver skira drycken,
och männen ifrigt
efter Åsen längta;
af tvång jag talat,
låt mig tiga nu!"


Odin kvad:

8.
"Tig ej, vala!
Jag vill dig fråga,
tills alt jag känner;
än vill jag veta:
Hvem månde Balders
bane varda
och råna Odins
ättling på lifvet?"


Valan kvad:

9.
"Hjältebarmen höga
bär Höd hit ned;
han skall Balders
bane varda
och råna Odins
ättling på lifvet.
Af tvång jag talat,
låt mig tiga nu!"


Odin kvad:

10.
"Tig ej. vala!
Jag vill dig fråga,
tills alt jag känner:
än vill jag veta:
Hvem skall hämd för dådet
på Höd vinna
och Balders bane
å bål hafva.?"


Valan kvad:

11.
"Rind föder Vale
i västersalar,
den Odinssonen starke
strider nattgammal;
han tvår ej sina händer
eller håret kammar,
förr'n å bål han bär .
Balders fiende.
Af tvång jag talat,
låt mig tiga nu!"


Odin kvad:

12.
"Tig ej, vala!
Jag vill dig fråga,
tills alt jag känner;
än vill jag veta:
Hvad heta de möar,
som då häftigt gråta
och mot himlen häfva
halsarnas slöjor?"


Valan kvad:

13.
"Ej är du Vägtam,
som valan trodde;
förr är du Odin,
åldrige herskarn."


Odin kvad:

"Ej är du en vala
eller en vis kvinna;
förr är du trenne
tursars moder."


Valan kvad:

14.
"Rid hem, Odin!
Och var i hugen nöjd!
Så nära mig kommer
ej någon mer,
förr'n Loke lös
ur länkarna går
och i ragnarök
alt ramlar samman."


Noter till Vägtamskvädet

Denna lilla fornsång, hvars ursprungliga begynnelse tydligen bortfallit, tillhör Baldersmyten och skildrar, i samband med Odins ridt till Häl, gudaskarans oro för sin älskling samt det djupa sambandet mellan Balders död och alle gudarnes undergång i ragnarök. Till ersättning för diktens bortfallna början är i långt senare tid den på sidorna 118-121 meddelade sången, Odens likgalder, diktad.

Visan 2.
Sleipne är Odins åttafotade häst.
Nifelhäl, Häls rike, tyckes vara en särskild del af det stora Nifelheim – dimmornas verld.
Hunden motsvarar grekernes Kerberos.

Visan 3.
Galderns fader är Odin såsom upphof till den trolldom, som kallades galder, och som var förbunden med trollsång. ”Galder” är slägt med ”gala”, sjunga. Galderns kraft ses strax af visorna 4 och 5.

Visan 4.
Här liksom i föregående kväde framträder tron på den af jättarnes stam uppsprungna valan såsom innehafvarinna af bottenlös visdom.

Visan 6.
Vägtam är Odin såsom vandraren, den vägvane.

Visan 7.
Åsen är här Balder.

Visan 9.
Hjältebarmen höga är Balder.

Visan 11.
Rind föder Vale. Se noten till Valans Visdom, visorna 32 och 33!
I västersalar. Enligt en annan läsart: i vintersalar. Se härom vidare i noten till Den Höges Sång, visan 97!

Visan 12.
Dessa möar äro möjligen Balders hamingjor eller varsel-andar, fylgjor.

Visan 14.
För ingen uppenbarar jag nu något mera före verldens undergång är andemeningen af dessa valans slutord.