»Skuletrav«

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

»Skuletrav«
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1864


Skule hed en Mand; han blev dømt fra Livet paa Althinget, men saae Leilighed til at flygte. En stor Sværm af hans Fjender forfulgte ham, men hans Hest var saa rap, at han fik et langt Forspring for dem alle. Han red op ad Hofmannafløt og Troldehals til Hallbjørns varde og derfra mod Nord til Koldedal. Der standsede han en liden Stund, hældte Viin af sin Flaske i en huul Steen og tilraabte sine Forfølgere de Haansord, at hermed vilde han lønne et saa talrigt Følge. Siden satte han Hesten i et Trav, som om den havde Vinger, paa een af de meest stenede og ufremkommelige Veie, der nogensinde har været i Landet, men det vovede Ingen af de Andre at gjøre ham efter. Heraf har denne Vei faaet Navn, og endnu den Dag i Dag hedder den »Skuletrav«. Da Skule kom til sit Hjem, faldt Hesten død om af Møde og Træthed; til Ære for den gjorde han Arveøl efter den og lod den begrave med al Sømmelighed.