Čoarve-væčer, Hornhammer, og Vuorbe eller Væiko, Viser

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


§ 4.
Čoarve-væčer, Hornhammer, og Vuorbe eller Væiko, Viser


Lappisk Mythologi 03.jpg

Til at slaa paa denne Tromme benyttedes en Trommepinde af Renhorn, som Scheffer og Andre kalde Hammeren, og Leem Čoarve-væčer, ɔ: Hornhammer, Den lignede et latinsk T og var gjort af Vildrenhorn, undertiden overtrukken med Bæverskind. Baade Hammeren og Skaftet var gjort af et Stykke Horn. Den kunde være fra 6—8 Tommer lang. I Enden af Skaftet var anbragt et Hul, hvori kunde fæstes Snore og andet Skrammel. Paa Hammeren selv var anbragt forskjellige Udskjæringer, som f. Ex. paa følgende, der findes aftegnede hos Scheffer.

Langt vigtigere end Hammeren var en anden Tingest, som udfordredes ved Spaatrommens Anvendelse. Den kaldes af nogle Forfattere "Viseren", af Tornæus "Arpa" eller "Vuorbe", Lod, hvoraf Verbet vuorbadallet, kaste Lod, har sin Oprindelse. Leem kalder den "Veiko" ɔ: Noget af Messing, et Metal, som stod i høiere Værd hos Lapperne end Sølv og Guld, naar Sagen havde religiøs Betydning, eller det skulde anvendes f. Ex. til Amuletter. Denne saakaldte Index eller Viser var i Almindelighed gjort som en Ring af tyk Messing- eller Kobbertraad, omtrent 1½ Tomme i Diameter. Scheffer fortæller, at han har seet en af Ben, der var gjort i Form af et Triangel. Omkring Ringen var igjen anbragt flere mindre Ringe, eller dersom den havde Form af en 3 eller 4 Kant, var der anbragt en Ring i hvert Hjørne, for at den paa disse skulde kunne bevæge sig lettere hen over Skindet paa Runebommen.

Denne Messingring forestillede Solen, og de mindre Ringe maaske dens Straaler. Naar Runebommen skulde raadspørges, lagdes Ringen fra først af altid paa Solens Billede, der var tegnet midt paa Runebommen.