Asbiørn Prudes Døds-Sang

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Danske Sange af det ældste Tidsrum,
indeholdende blant andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
København, 1779


Asbiørn Prudes Døds-Sang


Siger det min Moder,
Ei faaer hun i Sommer
Mit sortladne Haar kiemt,
Svanhvid' udi Danmark.
Jeg havde hende lovet
I Sommer hiem at komme.
Nu troer jeg mod min Side
Sverdsodd dragen vorde.


Før var det anderledes,
Ølglade vi sadde
Og paa Skibe foere
Over Hordlands Fiorde,
Drukke Miød og talte
Mangt Ord sammen fordum;
Nu ene jeg i trangen
Kiempeboelig er kommet.


Før var det anderledes,
Da prægtig' gik vi sammen,
Da stod opp' i Stavnen
Storolfs Søn den kiekke.
Da vi Langskib'ne lagde
Ved Eyrarsunds Havbred.
Men nu bedraget skal jeg
Trolde-Boepæl kiende.


Før var det anderledes,
Orm i Hilda's Storme
Gik frem, graadige Rovdyr
Lædske-drik at skaffe.
Tappert streed den Kiempe,
(Meget Rov fik Ulven)
Dristig Døds-saar hugged'
Han ved Isas Minde.


Før var det anderledes.
Med hvasse Sverd varmet
Af Mandeblod, ved Elfars
Skiær jeg modig hugged'.
Med Nytte ofte hagled'
Orm sine skarpe Pile,
Meest hvor de best stridvante
Vikinger stod for ham.


Før var det anderledes,
Alle var' vi sammen,
Gautr og Geiri,
Glumr og Stari,
Samr og Semingr,
Oddvaras Sønner.
Haukr og Haki,
Hrokr og Toki.


Før var det anderledes,
Vi ofte seiled'
Hrani og Hogni,
Hialmr og Stefnir,
Grani og Gunnar,
Grimr og Sorkvir,
Tumi og Torfvi,
Teitr og Geitir.


Før var det anderledes,
Aldrig forsaged'
Vi Sverdeblanding.
Sielden jeg fraraaded'.
Paa staalklædde Hofmænd
Beed de hvasse Sverde.
Orm var dog i Sverdslag
Altid først i Spidsen.


Vist Orm skulde
Uglad blive,
Hvis han denne Pine
Kunde beskue,
Og min Medfart
I sin Grumhed
Betale Trolden,
Ak! om han kunde!