Billeder fra Syddjurs

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dansk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Danmark

Syddjurs Kommune
(Djursland, Østjylland)Arkæologisk udgravning i Nationalpark Mols Bjerge

Åben arkæologisk udgravning af en landsby fra ældre romersk jernalder arrangeret af Nationalpark Mols Bjerge og Museum Østjylland sommeren 2013.

Koordinater til Agrie


Brunhøi

Koordinater til Brunhøi


Grovlegårddyssen

Agri Dyssen eller Grovlegårddyssen er en runddysse i Mols Bjerge lidt nordvest af Agri. Det er en velbevaret lille runddysse, der ligner hundredvis af andre dysser i Danmark. Lige bortset fra dækstenen, som er meget stor. Den vejer op mod 20 tons. Nationalmuseets direktør Sophus Müller fik dyssen fredet i 1877. Undersøgelser har vist, at den store dæksten udgør den ene halvdel af en klippeblok. Den anden halvdel er overligger på en anden runddysse, Poskær Stenhus som ligger to kilometer længere mod syd ad vejen til Knebel fra Agri. Tvillingesten kendes fra mange jættestuer og dysser. Stenalderens bønder havde teknologien til at flytte endog meget tunge sten over store afstande. Agri Dyssen og Poskær Stenhus på den måde tvillinger.

Koordinater til Grovlegårddyssen


Ildbjerggård langdysse

Koordinater til Ildbjerggårddyssen


Kalø slotsruin

På den lille holm ca. 2 km. syd for Rønde ligger Kalø Slotsruin med sin karakteristiske profil. De synlige mure stammer især fra Valdemar Atterdags borg (1343). men under disse mure findes mange steder rester af Erik Menveds anlæg (1313), der havde omtrent samme udstrækning som det yngre. Borgen består af en forgård med portbygning og en hovedgård med bygninger langs alle fire sider. Hovedgårdens port flankeres af borgens mægtige hovedtårn. Kælderen i dette stammer fra den ældste borg; derover fandtes tre etager, den øverste overdækket med en muret hvælving. Ringmurene, som omgiver hele anlægget, har sikkert været kronet med en vægtergang, der har raget frem foran murenes yderside.

Koordinater til Kalø slotsruin


Klemstrup-dysserne

Koordinater til Klemstrup-dysserne


Kolind

Kolindstenen er en runesten, fundet liggende som tærskelsten i Kolind kirke i 1868. Oven over indskrifter er der rester af spiralornamentik, som ser ud til at være hugget væk i højre side.

Koordinater til Kolind-stenen


Mejdkirken

Mejekirken er et velbevaret dyssekammer fra en mindre runddysse. Kammeret dannes af 5 bæresten og en stor dæksten, som på toppen har flere såkaldte skåltegn, - små sekundært indhuggede fordybninger af kultisk karakter fra bronzealderen i stil med de velkendte helleristninger. Kammeret har en østvendt åbning mellem to bæresten, og ret udenfor står et par bæresten fra den smalle kammergang. Randstenene omkring højen mangler næsten helt. Dyssens navn kommer fra den gamle danske betegnelse “Meje” for middagstid. En tilsvarende, men mere ødelagt dysse, med ødelagt gravkammer, men delvist bevaret randstenskæde ligger ret syd herfor. Langs Sognevejen syd for Nødager by mod Stabrand ligger dysserne som perler på en snor helt ud til vejen.

Koordinater til Mejdkirken


Poskær Stenhus

Poskær Stenhus er Danmarks største runddysse. Det sekskantede gravkammer består af 5 bæresten og en dæksten. Dækstenen vejer 11,5 ton og udgør den ene halvdel af en enorm rødlig granit-kampesten som blev "fragtet" til Danmark af isen under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Den anden halvdel vejer ca. 19 tons, og er anvendt som dæksten i Grovlegårddyssen ca. 2 km nordøst for Poskær Stenhus. Stendysserne er opført af stenalderbønder for mere end 5000 år siden i den periode vi kalder tragtbægerkulturen. Dyssen har sikkert fungeret som en fælles grav- og kultplads for områdets bopladser. Sten har været et eftertragtet byggemateriale. Dette har haft stor betydning for stendysser, hvor stenene er blevet fjernet, forarbejdet og solgt som skærver. Poskær Stenhus mangler en randsten sydøst for kammeret og en sten indenfor randstenskæden vest for gravkammeret. Stendyssen blev fredet i 1860 og restaureret senest i 1943.

Koordinater til Porskær Stenhus


Romle Stenovn

Romle Stenovn er en dysse fra bondestenalderen. Dyssekammeret er bygget af 4 bæresten med en enkelt stor dæksten henover. Af den oprindelige gang er kun en enkelt sten bevaret. Højen omkring kammeret gik oprindelig helt op til underkanten af dækstenen. En tæt række af store sten, "randstenskæden", holdt på højfylden og fik dyssen til at tage sig mere imponerende ud. For 5500 år siden gik havet meget højere op end i dag. Dybe fjorde og bælter gennemskar landet og dannede et utal af holme og småøer. Romle Stenovn, der i dag ligger midt inde i landet, lå på et næs mellem to fjorde, der mundede ud i Kolindsund.

Koordinater til Romle Stenovn


Rostved jernaldergravplads ved Rønde

Rostved gravplads blev fundet ved udgravningen af omfartsvejen i 1991. Gravpladsen stammer fra jernalderen, omkring 100 år efter Kristi fødsel.


Stenhuset dysse ved Strands

Stenhuset dysse


Store Bavnehøj

Store Bavnehøj, der er en velbevaret bronzealderhøj, ligger 101 meter over havet. Både Store Bavnehøj og nabohøjen Lille Bavnehøj er gravhøje fra bronzealderen som senere er blevet brugt som bavnehøje. llden fra bálene kunne ses langt omkring når de blev brændt af på toppen af højene. Bavnehøjene blev benyttet som varslingssystem i tilfælde af fjender, og i vikingetiden blev bavnene brugt til at kalde folk sammen. Bavnene blev benyttet som advarselssystem helt op i 1800-tallet. Fra højen har du en storslået udsigt over hele området. Mod vest ser man ned over Rønde By og Føllebund, mod nordøst ser man ud over Korup Å og Kolind, mod syd og sydvest ser man ud over Kalø Vig og Mols Bjerge.

Koordinater til Store Bavnehøj


Torup runddysse (Knebel Skellerup Dyssekammer)

Stenalderdysse ved Knebel Bro.

Koordinater til Knebel Skellerup Dyssekammer


Runddyssen i Tåstrup Fællesskov ved Korupsøgård

I Tåstrup Fællesskov ligger en velbevaret runddysse fra stenalderen. Den blev rejst for henved 5.400 år siden af de første bønder fra bondestenalderens såkaldte Tragtbægerkultur som gravsted for stammesamfundets ledende slægter. Dyssekammeret er dækket af en imponerende dæksten og omkranset af en flot randstenskæde. Området har tidligere været anvendt til udflugter og fester for lokalbefolkningen.

Koordinater til Runddyssen i Tåstrup Fællesskov