Blandede optegnelser (CCR/FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif
GHM 3.jpg


Grønlands historiske mindesmærker III


XXX
Blandede Optegnelser,
deels af usikkert Indhold,
deels af fremmede Skriſter

paa dansk ved

Finnur Magnússon og C. C. Rafn


1. Om den britiske Kong Arthurs foregivne Herredömme over Grönland i det 6te Aarhundrede
2. Opdigtede eller forfalskede Efterretninger og Diplomer om Grönland, som kjendt under dette Navn i det 8de og 9de samt först i det -10de Aarhundrede
3. Usikre Beretninger om Olaf den Helliges Erhvervelse af Herredömmet over Grönland i det 11te Aarhundrede
4. Angaaende et færöisk Kvad om Skjalden Thormods Grönlandsreise
5. Om en foregiven Opstand af Grönlænderne mod Norges Overherredömme henved 1271
6. Beretninger om den islandske Lov, kaldet Jonsbogens Indförelse i Grönland henved 1280.
7. Notice om Grönlændernes Frafald fra den christelige Tro og Udvandring til America 1347.
8. Norsk Beretning, henhörende til Feiden mellem de skandinaviske Grönlændere og Skrælingerne eller Eskimoerne 1379.
9. Forelöbig Notice angaaende Brödrene Zenos Reiser i Grönland henved 1390-94.
10. Den grönlandske Colonies partielle Forstyrrelse af de tilgrændsende Hedninger omtrent 1418, og dens fra nogle Aar derefter til henved 1444 paabegyndte og tildeels iværksatte Gjenreisning.
11. Om Hövedsmanden Björn Thorleifsöns og hans Hustrues Skibbrud ved Grönland og Vinterophold paa Garde henimod Midten af det 15de Aarhundrede
12. De norske Grönlandsfareres foregivne Ombringelse af tydske Handelsmænd eller Söfarere 1484.
13. Om Söröveres Ophold ved den grönlandske Kyst henved 1494.
14. Om de af Erkebiskop Erik Walkendorff (henved 1516) samlede eller meddeelte Efterretninger om Grönland.
15. Biskop Ögmunds Underretning om formeentlig Side Beboelse af Herjulfsnæs, som en Levning af den gamle Colonie i Aaret 1520.
16. Dithmar Blefkens Efterretninger om Grönlands gamle Colonies Tilværelse eller Levninger i det 16de Aarhundrede.
17. Den saakaldte Jon Grönlænders Beretning om formeentlige Levninger af Grönlands fra de islandske Colonister nedstammende Indbyggere omtrent fra 1540.