Brynhildes Dødningfart (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Brynhildes Dödningfart.


[Kaldes ogsaa Jættindens Qvad (Gýgiarqvida) men sædvanligst Helreid Brynhildar. Digtet indeholdes og i Fortællingen om Norna-Gest, frit fordansket af Grundtvig i Heimdall 1816, S. 48-53. See ellers den kbh. Udg. II, 258 68, 936-37. Saga-Bibl. II, 112, 114. Indledningen synes at være et Udtog af Qvadets tabte Begyndelse].


Efter Brynhildes Död bleve to Baal opförte, det ene for Sigurd og det brændte först, men Brynhilde blev brændt senere, og var hun i en Vogn [1] som var behængt med kostbare Tepper. [2] Saa har man sagt, at Brynhilde agede med Vognen paa Vejen til Hel, [3] og tog gjennem en Indhegning hvor en Jættinde boede.


JÆTTINDEN sang:
1. "Ej du skal
Gjennemfare
Mine til Stene
Stöttede Gaarde.
Bedre dig sömmed
Borden at handtere, [4]
End en andens -
Mand at söge.


2. Hvi fra Valland [5]
Vil du hjemsöge
(Ogsaa) min Bolig,
Omstreifende Qvinde! [6]
Du har Guldsmykkede!
Hvis vide du lyster,
Mild [7] dig toet af Hænder
Menneskers Blod."


3. BRYNH. "Ej mig du bebreide,
Bjergets Mö!
At jeg har
Hærfærd övet;
Af os (to) jeg vil
Den ypperste tykkes,
Hvor vor Art [8]
Kjendes af Folk."


4. JÆTTIND. "Du Brynhilde
Budles Datter,
I uheldigst Stund
Blev til Verden föd;
Du har ödelagt
Giukes Börn,
Omstyrtet deres
Lyksalige Hus."


5. BRYNH. "Klog vil jeg dig
Fra Karmen sige,
Du saare Vidlöse!
Hvis vide du lyster,
Hvorledes Giukes
Menederske Sönner
Mig ved min
Kjærlighed skilte. [9]


6. Vore, otte Söstres,
Hamme [10] lod
Modfuld Konge
Under Egen bære.
Tolv Vintre jeg fyldte.
Hvis vide du lyster,
Da jeg unge Konning
Troskabslöftet [11] gav.


7. Alle mig kaldte
I Hlymdale;
Hilde under Hjelmen [12]
De som mig kjendte.


8. Dernæst jeg lod
I gothisk Land [13]
Den gamle Hjelm-Gunnar
Vandre til Hel;
Sejer gav jeg ung
Ada's Broder, [14]
Odin jeg derved
Opegged til Vrede.


9. Mig. i Skate's Lund [15]
Omgav han med Skjolde
Röde og hvide;
De rörte ved mig.
Den böd han skulde
Bryde stærkest Sövn,
Som ingensteds
Ræddes kunde.


10. Han lod den höje
Skovenes Hærger [16]
Om Hallens [17] sydlige
Side [18] brænde.
Böd at ene skulde
Den Helt derover ride,
Der bringe mig kunde det Guld
Som Fafner over ruged.


11. God red paa Grane
Skattes Uddeler
Did hvor min Fosterfader
For Boliger raadte;
Ene der tyktes
Af alle bedst
Han Danmarks [19] Kjæmpe
I Krigernes Flok.


12. I samme Seng
Vi södelig hvilte,
Som om han var
Födt min Broder;
Ingen af os
I otte Nætter
Over hinanden
Haanden lagde. [20]


13. Mig bebreided Gudrun
Giukes Datter,
At i Sigurds Arme
Sovet jeg havde;
Da jeg fik at vide
Hvad jeg vilde ej,
At mig de svege
Da Mage jeg fik.


14. Til svare Sorger
Alt for længe skulle
Mænd og Qvinder
Levende födes —
Nu tilsammen vi,
Sigurd og jeg,
Vort Liv tilbringe [21] skulle
Synk Jættinde! du." —


Noter:

 1. Reid (rheda) en let, zirlig Vogn. See den kh. Udg. II, 758, 936.
 2. Gudvefr, e. O. guddommelig Vævning (el. vævet Töj); synes at have været en Art af Flöjel eller stærkt og zirligt Silketöj. See den kh. Udg. II, 500. 649.
 3. El. Underverdenen (hvortil Vejen gik over Udgaard og Jotunheim).
 4. Jfr. Heimdall S. 49, og her foran S. 54.
 5. Ofte overhoved: et fremmed sydligt Land.
 6. E. O. ustadige Hoved! (hvarfást, som har Lyst til at flane omkring overalt). And. Vægelsindige (hverflyndt).
 7. Egntl. Gavmild.
 8. El. Slægt, Kaar.
 9. Hvorl. G. Sönn. gjorde mig elskovslös og menedersk (mod Sigurd).
 10. El. Dragter. Her formodentlig Valkyriernes vingede Hamme. Jfr. III, 246, IV, 40.
 11. E. O. Ede.
 12. Omtrent det samme som Bryn-Hilde.
 13. Godþiód, e. O. Gudernes Folk el. Land. See den kbh. Udg. II, 871-72.
 14. Se foran S. 43 (Ada her fot Hada).
 15. See ellers den kh. Udg. II, 890.
 16. E. O. alle Træers Hær (eller Hærger) ↄ: Ilden, Flammen.
 17. E. O. min Sals.
 18. Maaske: om den sydlige Borg.
 19. E. O. Danskes Viking.
 20. See her foran S. 57
 21. E. O. slide vor Alder sammen.