Den äldre Eddan

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Skrifter utgivna av modersmålslärarnas förening
Sånger ur den äldre Eddan


Översatta av Axel Åkerblom
1923


Den äldre Eddan
Tolkad av Axel Åkerblom


Belönad med Svenska Akademiens pris. Två delar


Nedsatt pris kr. 7:50 pr del.


Den bästa Edda-tolkning, som hittils framträtt på svenska.

Gustaf Cederschiöld i Göteb. Handelstidn.


Den forna Nordens största andliga skatt är Eddan. Den är en verklig Mimersbrunn, som ger oss kunskaper i aldrig sinande flöde. Och nu ha vi fått en ny svensk tolkning av denna Edda, en tolkning som vittnar om djup och ingåene sakkunskap, sann skaldehåg och fint formsinne hos översättaren. Detta var visserligen ingen överraskning för dem som förut kände Axel Åkerbloms försvenskningar av fornskaldekväden. Tvärtom, för oss var det en given sak, att hans Eddaöversättning skulle komma att resa sig högt över alla tidligare. Men en glädje är det likafullt, att detta ytterligt krävande och mödomsamma verk nu är fullföljt, färdigt och utkommet ... Få nutida filologer torde väl så ha levat och älskat sig in i den fornnordiska skaldekonsten som Åkerblom. Och det lyser fram ur hans Eddatolkning, att den är ett verk av djup och innerlig kärlek ... Den är ett förnämt konstverk på samma gånd som ett alster av ingående lärdom. Den som utan att förstå isländska vill ta kännedom om Eddakväderna kan nåppeligen välja bättre än att läsa denna tolkning. Framom nästan alla andra böcker av årets skörd bör den inköpas av alla bibliotek - och så många enskilda personer som möjligt ... Når en pojke i skolåldern för trettio år sedan med förtjusning och lyftning läste Eddan i gamle Gödeckes visserligen rätt knaggliga, men dock av stark stämning burna tolkning, och när han därav fick outplånliga, för hela hans personlighet grundläggande intryck - vilken upplevelse måtte det då icke bli för svensk ungdom att lära känna de vördnadsvärda kväden i den glansfulla, glidande form som Axel Åkerblom har givit dem!

Rolf Nordenstreng i Ord och Bild.


Redan formen är livgivande; hur starkt, friskt och rent är detta ej mot mycket av vår tids kling-klang. Hur har ej nordisk natur, både sommar och vinter, ljus och skugga, satt sin prägel på dessa sånger. Hur talar ej ett utpräglat raskynne därav, klart och självtyglande in i överdriften.

Lännart Ribbing i Lunds Dagblad.