Den ældre Bylov eller Bjarköret

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norges gamle Love


R. Keyser og P. A. Munch

Christiania 1846.


III. Den ældre By-Lov eller Bjarkö-Ret


Da den ældre Bjarkö-Ret ikke længer haves fuldstændig, meddeles de af den endnu forhaandenværende Brudstykker saaledes:

I. Bjarkö-Christenret, eller rettere de af denne fra den ældre Frostathings-Christenret afvigende Bestemmelser, indtagen i Cod. Arnamagn. 60 qv. umiddelbart efter Frostathings-Christenretten, og skreven med samme Haand som denne, see S. 120.

II. Et Brudstykke, indeholdende kun lidet mere end Mannhelgen, efter Papirshaandskriftet No. 123 qv. A. i den arnamagn. Samling, skrevet med Arne Magnussöns egen Haand. Ogsaa aftrykt hos Paus, 2den part, S. 225—254.

III. To forskjellige, temmelig vidtlöftige, Uddrag af et og samme, nu tabt, Haandskrift, der synes at have indeholdt hele Bjarköretten. Det første, her betegnet X., med Overskrift: "Þetta er ed merkilegasta sem finst i Biarkeyar lögum", efter de ligelydende Papirshaandskrifter i den arnamagn. Samling, No. 123 qv. D. (med Arne Magnussöns egen Haand) C. og B., tildeels ogsaa aftrykt hos Paus, 2den Part, S. 255—270. Det andet, her betegnet Y., med Overskrift: "Þessar greinir eru skrifadar ur Biarkeyar Rette", efter et Universitetsbibliotheket i Christiania tilhörende islandsk Papirshaandskrift fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede, indeholdende desforuden den nyere Eidsivalov og Brudstykket II. — De enkelte Capitler eller Paragrapher i begge Uddrag ere her saaledes aftrykte, at Y. er brugt til at supplere X., idet den Orden, hvori Capitlerne udenfor Christenretten i X. forekomme, er fulgt, men de flere Capitler, som Y. indeholder, tilföiede paa det Sted, hvor de med Hensyn til Indholdet kunne skjönnes at henhöre. Capitlerne af Christenretten ere derimod ordnede efter Frostathings Christenret.

IV. Et Pergamentsblad i Qv., indheftet i Cod. Arnamagn. No. 315 fol.; sammenhængende med det ovenfor S. 120 nævnte Brudstykke Y. af Frostathings Christenret, og indeholdende Bestemmelser af Farmannaloven, skrevet med samme Haand som hiint.