Den ældre Gulathings-Lov

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norges gamle Love


R. Keyser og P. A. Munch

Christiania 1846.


I. Den ældre Gulathings-Lov


Texten aftrykt efter Pergaments-Codex No. 137 quarto "e donatione variorum" paa Universitetsbibliotheket i Kjöbenhavn, neppe yngre end Midten af det 13de Aarhundrede. Her betegnet A.

Sammenholdt med et Brudstykke af den ældre Gulathingslovs Christenret, indfört i Pergamentscodex No. 309 folio i den arnamagnæanske Haandskriftsamling i Kjöbenhavn, omtrent fra Midten eller förste Halvdeel af det 14de Aarhundrede. Det ophörer ved Begyndelsen af Cap. 29 og er her betegnet B.

Fremdeles sammenlignet med Arne Magnussöns egenhændige Afskrift af Hovedcodex, No. 308 fol. i den arnamagn. Samling, Asgeir Jonssöns Afskrifter No. 306 fol. og 66 qv. sammesteds, Papirsafskriften No. 2083 qv. i det kjöbenhavnske store kongelige Bibliotheks thottske Haandskriftsamling og en gammel og ret god Papirsafskrift (14 qv.) paa Universitetsbibliotheket i Christiania.
Ved Enden af Hovedtexten meddeles særskilt aftrykte fire Brudstykker af samme Lov, nu tilligemed Brudstykker af andre Haandskrifter indbundne under eet i Heftet No. 315 fol. i den arnamagnæanske Samling. Tre af disse Brudstykker ere skrevne med een og samme Haand og have sandsynligviis tilhört een og samme Codex, der nærmest bör henföres til det 12te Aarhundredes anden Halvdeel. De betegnes her Ca. Cb. Cc.

Det fjerde synes at være noget yngre, men er neppe yngre end Hovedcodex. Det betegnes her D.

Brudstykket Cc. er suppleret efter Papirshaandskriftet No. 1633 qv. i det khavnske kgl. Bibl. ældre Haandskriftsamling, hvilket er en i orthographisk Henseende mindre nöiagtig, men ellers upaaklagelig Afskrift af ovenanforte Codex Arnamagn. 315 fol., hvis Afskriver, en vis M. Magnussön, kan skjönnes al have haft hiint Brudstykke fuldstændigere end det nu forefindes.