Den store Saaning (Kalevala II)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Kalevala II (F.Ohrt).jpg
Kalevala
som Folkedigtning og National-Epos

Ferdinand OhrtIV. De enkelte Sanges Historie

Den store Saaning
(II).


Spørgsmaalet om hvem Väinö er, blev da ikke løst ved Sangene om Heroens Fødsel; de Par Opskrifter der gør »Havgubben« til hans Fader, er sene, tilfældige Udvækster, bag hvilke der ikke ligger nogen klar Folketro om hans Person. I den Sang vi nu gaar til, kunde der synes at falde noget Lys over Skikkelsen: Han skildres her som den der først nyttede Muldets Livskraft, han bringer Trævækst og Kornavl ind i Verden som en finsk Triptolemos; og her har da Forskere ment at Heltens »Udspringsord« var fundne: Väinömöinen har været Jordens og Plantelivets Gud. Det holder ikke Stik: Kun i yderst faa, sent udviklede Varianter af »Træsaaningen« optræder Väinö ved Siden af Sampsa, og i Kornsaaningen forekommer han slet ikke hos Folket, men er indsat af Lönnrot.


Træsaaningen og Kornsaaningen, en sjælden Gang forenede i østkarelsk Sangform, er oprindelig to selvstændige Kvad. I førstnævnte er Træk fra en vestfinsk Tryllesang og en estisk Vise gaaet sammen. Kornsangen fortsættes derimod almindelig med »Ølbryg og Gildebydning« (Kal. XX, Reminiscenser i Vs 153 — 156); Ørnen og Gøgen i Kalevala skyldes Lönnrots Forening af to Sangformer (Hos Folket er det iøvrigt ikke Himlens Fugl, men Himlens Gubbe (Ukko) der slaar Ild). — Sædemanden i Træsangen var oprindelig Jesus (Vestfinland), i Kornsangen en navnløs (»Jeg«); undertiden, f. Eks. i den østkarelske Sangform der forener disse Kvad, optræder som handlende Person derimod Sampsa Pellervoinen (II 13 — 14). Denne Skikkelse hører fra først af hjemme i en højst mærkelig Saaningssang af anden Art (fyldig bevaret især i Ingermanland bl. a. af Varvana): Sampsa, der sov hos sin Søster (Moder), kaldes af Sommeren frem til at saae. K. Krohn har gjort det sandsynligt at den Frugtbarhedsguddom der gæmmer sig her, forudsætter Laan fra skandinavisk Hedenkultus (Frey, Njord). Da imidlertid kun Navnet Sampsa, ikke den gamle Vise om ham, er kommet med i Kalevala, bør vi her lade Guden sove i Ro (K. Krohns Artikel findes i Finn.-ugr. Forsch. IV, jfr. A. Olriks Recension i Danske Studier 1907, H. 1).


Oversættelsen udelader den oprindelig estiske Sang om den himmelhøje Eg, der blev fældet af en Mand fra Havet; den har i Epos'et sin Plads mellem Træ- og Kornsaaningen.