Emmery Rondahl biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Emmery Rondahl
(1858-1914)Rondahl, Emmery, f. 1858, kunstarkæologisk Tegner, Søn af Poul Christian R., Malermester i Vordingborg, og Maren Margrethe f. Jensen. R. er født i nævnte By 26. Dec. 1858.

Efter at have været i Malerlære kom han 1873 til Kjøbenhavn, hvor han uddannede sig i kunstnerisk Retning og i 1881 fik Afgangsbevis som Maler. I de følgende Aar udførte han vel enkelte Malerier, men uddannede sig dog nærmest til en dygtig og smagfuld Tegner, og han har som saadan ikke blot øvet Lærergjerning ved det tekniske Selskabs Skole og ved Statens Tegnelærerkursus, men i Særdeleshed udfoldet en betydelig Virksomhed som Illustrator til flere kunstindustrielle, arkæologiske og historiske Arbejder. Siden 1883 har R. som Tegner deltaget i de paa Foranstaltning af Nationalmusæet foretagne Herredsundersøgelser, i 1890 ledsagede han Dr. Henry Petersen paa en Rejse til de russiske Østersøprovinser, og i 1891 overdrog Musæet ham at restavrere Kalkmalerierne i Skibby Kirke.

R. blev 23. Okt. 1885 gift med Marie Christine Weber, Datter af Kjøbmand W.


Weilbach, Nyt Kunstnerlex.

J. B. Løffler.


Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905).


Emmery Rondahl: Akvarel med Stendysse