Förord (Sånger ur den äldre Eddan)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Skrifter utgivna av modersmålslärarnas förening
Sånger ur den äldre Eddan


Översatta av Axel Åkerblom
1923


Förord


Modersmålslärarnas Förening har utverkat lektor Axel Åkerbloms välvilliga tillstånd att för detta urval av eddasånger använda hans på J. A. Lindblads förlag utgivna eddatolkning. För detta tillstånd liksom för det nämnda förlagets medgivande att göra urvalet vida större än det enligt lag tillåtna uttala utgivarna här ett vördsamt tack. På några få ställen ha ändringar i texten gjorts av översättaren.

I fråga om återgivande av de fornnordiska namnen ha vi, för att icke öka den förvirring som i detta avseende för närvarande råder, överallt bibehållit de av lektor Åkerblom i hans översättning använda formerna.

Ehuru inledningarna och förklaringarna till dikterna gjorts så omfattande, att de torde möjliggöra ett nödtorftigt förstående av texten, ha vi tänkt oss, att en rikligare utläggning av dikternas innebörd skall förmedlas av läraren.

Lund i mars 1923.

Josua Mjöberg.
Emil Olson.