FJ-Litteraturhist.Bd.1 - Jórunn skáldmær

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie

Første Bind


af Finnur Jónsson


Anden udgave
G. E. C. Gads Forlag
København 1920


Første tidsrum

2. afsnit: SKJALDEKVAD


§ 6 Norske skjalde


Jórunn skáldmær

Om denne digterindes liv vides intet; ikke engang hendes levetid eller nationalitet er sikker. Da hun imidlertid citeres af Snorre, der ellers kun benytter med begivenhederne samtidige skjaldes kvad, og da de få vers, vi har tilbage af hendes digt, handler om striden imellem Harald hårfagre og Halfdan svarte, samt omtaler det af Goþþormr sindri tilvejebragte forlig (1), synes Jórunn at måtte antages at have oplevet de omtalte begivenheder, eller, med andre ord, været en, måske lidt yngre, samtidig af Goþþormr, og da selvfølgelig norsk (2). Jórunns tilnavn (3) synes ikke at kunne betyde andet end 'digterinde'. Hendes digt, som hedder Sendibitr (4), er for største delen tabt. De vers, som endnu haves (5), handler om en krig mod 'røvere' (óþjóð), ɔ: vikingerne; der er vistnok tale om Haralds vesterhavstog; alle de øvrige vers handler om ufreden mellem kong Harald og Halfdan svarte, samt hvorledes Goþþormr forhindrede kampen imellem dem, »han, som fik en god løn for sit kvædede digt«.

Uagtet Skáldatal ikke anfører Jórunn blandt Haralds skjalde, kan der dog næppe være tvivl om, at digtet egenlig er forfattet om eller til Harald hårfagre. Om Jórunns digterbegavelse er det efter disse få brudstykker vanskeligt at danne sig nogen bestemt forestilling; hun har i hvert fald kunnet danne rigtige og gode vers. Det drotkvædede versemål er hos hende fuldstændig normalt.
Noter:

1): „Eptir þessi sögu orti J. sk. nokkur erindi í Sendibit" Hkr. I, 154, ÓH (53) 6, jfr. Fms. I, 13, Flat. I, 45, hvor der står „vísu þessa" for „nokkur- S.", Fms. IV, 12.
2): Jfr. K. Gíslason: Njála H, 169.
3): Skjaldmær i Flat. I, 45 er sikkert urigtigt.
4): Nom. forekommer vel ikke, men kun dat. G. Vigftisson antager nom. -bit (ntr.). Det sandsynligste forekommer mig imidlertid at være, at det hedder Sendibítr, masc. Navnets betydning er usikker.
5): Skj. digtn. B I, 53-54.