FJ-Litteraturhist.Bd.1 - Steinn Skaptason

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie

Første Bind


af Finnur Jónsson


Anden udgave
G. E. C. Gads Forlag
København 1920


Første tidsrum

2. afsnit: SKJALDEKVAD


§ 7 Islandske skjalde


C. Fyrsteskjalde.


Steinn Skaptason

Steinn Skaptason var en søn af lovsigemanden Skapte Þóroddsson (se ovf. s. 542). Han blev som ung af sin fader sendt til Olaf den hellige sammen med andre islandske høvdingesønner (år 1025). Steinn havde fået et digt med af sin fader, men på grund af sin stridbare karakter og skarpe tunge, som end ikke skånede kongen selv, faldt han snart i unåde, og han kom aldrig til at fremsige digtet. Han siges at have digtet enkelte vers, hvori han gav sin misfornøjelse luft over at blive holdt tilbage af kongen, og disse vers kom kongen for øre. Steinn beskrives som »en meget smuk mand, der var vel uddannet i alle idrætter, en god skjald, pragtlysten [jfr. tilnavnet enn prude (1)] og ærgærrig«; men han var tillige i høj grad selvstændig og frihedselskende. Steinn fik lejlighed til at slippe bort, og da mægtige mænd og kongens venner gik i forbøn for ham, forligte kongen sig med ham, men vilde dog ikke mere have ham hos sig. Året efter begav Steinn sig til England til kong Knud og var længe hos ham (2). Hvorledes det her gik Steinn, får vi at vide af Tómásskinna (3). Steinn udfoldede her en sådan pragt - skode f. ex. sin hest med guldsko osv. - , at Knud mente ikke at kunne have ham hos sig. Herpå foretog Steinn forskellige handelsrejser, indtil han engang led skibbrud ved Jyllands vestkyst. Levende, men aldeles udmattet kom han i land; da kom en vaskerpige med sit tøj, og da hun så den prægtig klædte mand ligge der, skal hun have slået ham ihjæl og plyndret ham for al hans stads. Af hans digte - Skáldatal antyder et om kong Knud - og løse vers - hvoraf der antydes nogle i sagaen om ham - er intet tilbage.
Noter

1) Fms. V, 181.
2) „Saga Steins" Hkr. II, 311-20; jfr. 307; ÓH (53) 143-7, jfr. 141; ÓH (49) 48; Fms. IV, 287. 313. 316 ff.; Flat. II, 251. 261. 262 ff., hvor det hele udførlig fremstilles.
3) Fms. V, 180-1.