Forord til Billeder af Livet paa Island bd. 2

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Billeder af Livet paa Island
Islandske Sagaer


Forord
Bind 2


Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn
C. A. Reitzels Forlag,
1874


De i denne Samling meddelte Sagaer, der i Meget høre sammen, ere ligesom de i første Samling meddelte i det Væsentlige ligefrem oversatte. I Grettes Saga ere Versene paa ganske faa Undtagelser nær tagne med, da det maaske kunde have sin Interesse at faa en tilnærmelsesvis Forestilling, hvorledes dette Element, der spiller en saa stor Rolle i mange af de oldnordiske Sagaer, optræder og tager sig ud; i Slutningen af Fostbrødrenes Saga har jeg medtaget en Del af Tormods Vers, der vistnok ellers vilde savnes, da de ere organisk forbundne med selve Fortællingen og bidrage væsentlig til at give den dens Karakter. Ved Gjengivelsen af Versene har jeg søgt at faa saa meget af Aanden og Tonen med som muligt; at oversætte dem med Bibeholdelse af hele det kunstige Apparat af Rim o. desl., hvormed de optræde i Originalen, har jeg ikke mægtet, det staar for mig, navnlig hvor det ikke er et enkelt Vers, men en hel Række det drejer sig om, som et uoverkommeligt Arbejde, i alt Fald vil det kun i saare ringe Grad lønne sig, da hele dette Apparat er saa udelukkende knyttet til Oldsproget, at det kun kan komme til sin Ret indenfor dette. Derimod har jeg stræbt at give en saa fyldig Forestilling, som jeg har kunnet, om de for det oldnordiske Skjaldesprog ejendommelige Omskrivninger.


Fr. Winkel Horn