Fortællingen om Rolv Krake og hans kjæmper

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif
Original.gif


Norrøne fornaldersagaer


Fortællingen om Rolv Krake og hans kjæmper


gjenfortalt for ungdommen av

Alexander Bugge

Kristiania 1911


1. Kong Frode dræper sin bror kong Halvdan og blir siden dræpt av dennes sønner.

Det var engang to konger som var brødre. Den ene het Halvdan og den anden Frode. De styrte hver sit rike. Halvdan var blid og godlynt, men kong Frode var den største slaaskjæmpe. Kong Halvdan hadde en datter som het Signy og var gift med Sævil jarl, og to sønner som endda ikke var voksne. Den ene het Roar, den anden Helge. De blev opfostret av en mand ved navn Regin, og han elsket gutterne meget. Like ved kongsgaarden var det en ø; der bodde en fattig bonde som het Vivil og var en gammel ven av kong Halvdan; han hadde to hunder; den ene het Hop, den anden Ho.

Halvdan var konge i Danmark; men Frode hadde ikke saa stort et rike. Derfor blev han misundelig paa sin bror og samlet i hemmelighet en stor hær og kom om natten til Danmark. Der tok han til at herje og brænde. Men kong Halvdan hadde faa folk til at verge sig med, saa han blev fanget og dræpt, og alle hans mænd maatte sverge troskapsed til kong Frode. Men Regin fik skjult sine fostersønner Roar og Helge og førte dem i hemmelighet ut til øen hvor Vivil bonde bodde, og bad ham gjemme gutterne. Selv kunde Regin ikke gjøre det; for han hadde store eiendomme i Danmark og kone og barn og var nødt til at gaa kong Frode til haande og bli hans mand.

Kong Frode la nu under sig hele Danmark med skatter og skylder; men de fleste gik nødig under ham; for han var litet vennesæl. Men han var ikke rolig, før han hadde fundet gutterne Roar og Helge. Derfor sendte han folk rundt i landet for at lete efter dem, og lovte store gaver til dem som kunde melde noget om dem, men truet med pinsler, om det blev opdaget at nogen skjulte dem. Men ingen kunde fortælle noget om gutterne. Derefter sendte kongen bud efter alle spaakoner og sandsigere i landet og lot dem undersøke hele landet baade ved stranden og oppe i landet, øer og utskjær; men de fandt dem heller ikke. Til slut lot kongen hente trollmænd, som ved troldom fik vite alt hvad de vilde. De fortalte kongen at gutterne ikke blev opfødt dér paa landet, men dog var de ikke langt fra kongsgaarden. Kongen svarte at han syntes det var litet rimelig at de skulde være der i nærheten, for der var bare en liten ø hvor det ikke bodde andre end en fattig bonde. «La os først lete dér,» sa trollmændene, «for det ligger stor taake og dølgsel over denne ø, saa vi kan ikke se klart over mandens bolig, og vi tror at han er forvis og kan mer end han gir sig ut for at vite.»

Tidlig en morgen vaaknet Vivil og skjønte at det var noget trolskap paa færde paa øen. Han vækket da Roar og Helge og sa at de skulde staa op og holde til ute i smaaskogen hans idag. Gutterne løp til skogs, og ikke længe efter kom kong Frodes sendemænd til øen. De lette overalt, men ingensteds fandt de gutterne. De syntes nok det ikke var godt at bli klok paa manden, men allikevel vendte de tilbake til kongen med uforrettet sak og fortalte at de ikke kunde finde dem. Men kongen sa at de hadde letet daarlig, og at de skulde drage tilbake med det samme igjen, saa bonden ikke fik tid til at omraa sig. Mændene maatte gjøre som kongen bød, og skyndte sig tilbake til øen. Men før de kom, sa bonden til gutterne at de fik nok ikke sitte længe i fred idag. Nu maatte de staa op saa fort de kunde og skynde sig til skogs. Ikke før var de væk, før kongsmændene kom farende og sa at de vilde ransake igjen. Bonden aapnet alle sine gjemmer for dem, men de fandt ingen og vendte hjem og fortalte det til kongen. Da kong Frode hørte det, blev han sint og sa at nu vilde han selv fare over til øen.

Næste morgen sov bonden tungt og vaaknet med møie; han skjønte at nu gjaldt det fort at finde raad, og sa til brødrene: «I skal ha til merke, at naar jeg roper paa Hop og Ho, hundene mine, saa skal I løpe til jordhuset Eders og gjemme Eder dér; for nu er Eders frænde, Frode, selv med og leter.» Derefter gik han ned til stranden, og da laa alt kongeskibet dér; men han lot som han ikke saa det. Han bare kikket efter kreaturerne sine og saa ikke engang bort til kongen og hans mænd. Kongen bød at de skulde gripe manden; saa gjorde de og ledte ham frem for kongen. Denne sa: «Du er nok svært til kar og slu, du; men nu skal du sige mig hvor kongssønnerne er, for det vet du.» Men manden sa: «Kjære herre! hold mig ikke; for ulven vil rive ihjel kreaturerne mine.» Saa ropte han høit: «Hop og Ho! hjælp kreaturerne mine! for jeg kan ikke gjøre det.» «Hvad er det du roper nu?» spurgte kongen. «Hundene mine heter saa,» svarte manden. «Nu kan I lete saa meget I vil, herre; men ikke venter jeg at kongssønnerne findes her.» Saa maatte da kongen ogsaa vende hjem igjen med uforrettet sak, skjønt han hadde mistanke om at bonden hadde narret ham. Da kongen var borte, gik Vivil til gutterne og sagde at han ikke kunde ha dem hos sig længer, men at han vilde sende dem til deres maag, Sævil jarl.

Roald var dengang 12 aar gammel, og Helge var 10 aar; men han var allikevel den største og kjækkeste av brødrene. De drog bort i hemmelighet og kaldte sig Ham og Rane, hvor de kom mellem folk. Til slut kom de til sin maag Sævil jarl og var der en tid, men de gav sig ikke tilkjende for nogen. Folk gjorde nar av dem og sa at de var nok vokset op mellem gjeter de; for de gik altid med sid hætte paa hodet og tok den aldrig av. Da de hadde været dér i tre aar, indbød kong Frode engang Sævil jarl til gjestebud; for han tænkte at jarlen kanske hadde gutterne hos sig for slegtskapets skyld. Jarlen gjorde sig nu rede til færden med sin hustru Signy og mange mænd. Gutterne bad ogsaa om at faa være med. Men jarlen sa at han ikke vilde ha dem med, og drog avsted. Da fik Helge tak i en utæmmet smaahest og satte sig baklængs op paa den, og red efter de andre. Hans bror fik sig en anden fole. De hadde ikke redet længe, før den ene folen kom springende ind mellem jarlen og hans følge, og i det samme blev hætten skjøvet ned av hodet paa Helge. Det saa Signy, og straks kjendte hun sin bror og graat saart. Jarlen spurgte hvorfor hun graat. Hun svarte at hun maatte nok graate, for nu var det ikke stort igjen av hendes æt; «jeg saa mine brødre ride paa bare hesteryggen, mens Sævils mænd sitter paa salede hester.» Jarlen sagde: «Dette er store tidender, men la dem ikke komme op!» Derefter red han tilbake til brødrene og sa at de skulde ride tilbake, for de passet ikke i bra mænds følge. Derefter red han videre. Men gutterne holdt sig bakefter og kom til kongsgaarden efter de andre og løp frem og tilbake i hallen. Engang saa deres søster dem og sa: «Vær ikke i hallen, for det er liten styrke i Dere to.» Men de gav ingen agt paa hendes ord. Kong Frode sa nu at han vilde lete efter kong Halvdans sønner, og sa at han vilde vise dem stor hæder som kunde fortælle ham hvor de var. Der var ogsaa kommet en spaakone til kongsgaarden; hun het Heid. Frode gjorde et gjestebud for hende og bad hende øve sin kunst og se at faa vite hvor gutterne var. Hun satte sig paa seidstolen, øvde sin troldom, aapnet munden og sa: «Der er to herinde; jeg tror ingen av dem, de som ved ilden ytterst sitter.» Kongen spurte: «Er det gutterne eller de som hjalp dem?» Hun svarte: «De som længe var paa Vivils ø og dér het med hundenavn, Hop og Ho.» Men i det samme kastet Signy en guldring til hende. Og nu vilde hun bryte av og sa at det var løgn altsammen; for spaadommen hendes var blit forvirret. Men kongen sa at han vilde pine hende, saa hun sa sandheten, og til slut aapnet hun munden og sa: «Jeg vet hvor de sitter, Halvdans sønner, Roar og Helge, begge friske, de skal Frode livet røve. - Ellers maa Dere ta dem av dage med det samme,» la hun til. Derefter hoppet hun ned av seidstolen og sa: «Barske er Hams og Ranes øine, ædlingerne er vidunderlig djerve.»

I det samme løp gutterne ut og satte til skogs med stor rædsel. Kongen bød nu sine mænd staa op og lete efter dem. Men deres fosterfar Regin, som ogsaa var paa kongsgaarden, lot slukke alle lysene i hallen, og paa den maate kom de til skogs; for mange vilde at de skulde undkomme. Kongen sa at han skulde ta hevn for dette. Men nu i kveld skulde de sitte og drikke, saa vilde han lete efter dem næste dag. Men da Roar og Helge hadde sittet en stund i skogen, saa de en mand komme ridende. De saa at det var deres fosterfar Regin, og hilste venlig paa ham. Men han lot bare som han ikke kjendte dem, og snudde og red tilbake til kongsgaarden. Mens de talte sig imellem om hvor underlig dette var, saa de Regin komme mot dem endda en gang og gjøre likesom første gang. Da sa Helge: «Nu skjønner jeg hvad det er vor fosterfar vil. Han vil ikke bryte sin ed til kong Frode; derfor vil han ikke tale med os, men dog vil han gjerne hjælpe os!» De fulgte nu efter Regin. Like ved kongehallen stod det en lund. Da de kom dit, sa Regin til sig selv: «Hvis jeg hadde store saker mot kong Frode, da vilde jeg brænde op lunden.» Mere sa han ikke. «Hvad betyr dette?» sa Roar. «Han vil,» sa Helge, «at vi skal gaa til hallen og bære ild mot den, uten ved den ene utgang.» «Hvad magter vi to gutter mot slik overmagt som her er?» svarte Roar. «Engang maa vi friste om vi skal faa hevn for vor sorg.» sa Helge. De gjorde da som han vilde, og tændte ild paa hallen. Dernæst gik Sævil jarl ut med alle sine mænd og sa: «La os øke ilden og hjælpe disse gutter.» Regin hentet ogsaa sine mænd, frænder og venner ut til dørhallen.

Ikke længe efter vaaknet kong Frode. Han skjønte at det var noget galt paa færde, og gik ut til haldøren og saa at det var ufred. I det samme tok hallen til at lue. Han spurte da hvem som raadde for ilden. De sa at for den raadde Helge og hans bror Roar. Kongen bød dem forlik og sa at det var galt det skulde være slik mellem frænder at den ene vilde være den andens banemand. Men Helge svarte: «Ingen kan tro dig; og vil du svike os mindre end du svek min far, kong Halvdan? Men nu skal du undgjælde for dette.» Frode vendte da tilbake fra indgangsdøren til hallen og søkte at komme ut gjennem en underjordisk gang og at flygte til skogs og gjemme sig. Men ved indgangen til jordhuset stod Regin og saa ikke svært fredlig ut. Kongen snudde da om og brændte inde og mange mænd med ham. Roar og Helge takket nu sin maag Sævil jarl og sin fosterfar Regin og hele folket for deres hjælp og gav mange gode gaver. Derefter tok de riket under sig og alt det gods som kong Frode hadde eiet.


2. Kong Helge og dronning Yrsa.

Roar og Helge var ulike av lynne. Roar var rolig og godlynt, men Helge var en stor hærmand. Roar kom til England og blev landevernsmand hos kong Nordre, som raadde for Nordimbraland og blev gift med hans datter, og vi hører ikke stort mere om ham. Men Helge var konge i deres fædrenearv Danmark.

I Saksland raadde ved denne tid en dronning ved navn Olov. Hun fór med skjold og brynje som hærkonger, hadde sverd ved siden og hjelm paa hodet. Hun var væn at se til, men grum i hu og overmodig. Det var folks tale at hun var det bedste gifte paa denne tid i Norderlandene, men hun vilde dog ikke ha nogen mand. Kong Helge fik nu ogsaa spurlag om denne storladne dronning og syntes at hans ry vilde økes, om han fik hende til kone, hvad enten det var med eller mot hendes vilje. Engang drog han med en stor hær til dronning Olovs rike. Han landet i nærheten av gaarden, hvor dronningen bodde, og kom uventet over hende. Han sendte sine mænd til hallen og bød dem sige dronningen at han vilde gjeste hende med sine mænd. Sendemændene bragte dette bud til hende, og hun saa ingen raad til at faa samlet folk. Derfor svarte hun med at indbyde kong Helge til gjestebud med alle hans mænd. Kong Helge kom nu til gjestebudet og satte sig i høisætet ved siden av dronningen. De sat og drak sammen om kvelden, og gjestebudet blev holdt paa det prægtigste. Til slut sa kong Helge til dronningen: «Nu er det slik at jeg vil at vi to skal drikke vort bryllup i kveld. Her er folk nok tilstede til det.» Hun svarte: «Dette kommer altfor braat paa, herre. Dog har jeg ikke set nogen mand mere høvisk end du, om jeg skulde tænke paa at gifte mig. Men jeg venter at I ikke vil gjøre noget som er til vanære for mig.» Kongen sa at det kunde være tilpas for hende, saa storagtig som hun var, at hun maatte gifte sig, naar han vilde. Dronningen svarte at han fik gjøre som han vilde; han vilde nok bære sig sømmelig ad mot hende. De sat nu og drak tæt om kvelden og langt frem paa natten. Dronningen var glad og munter, og ingen kunde merke andet paa hende end at hun syntes godt om sit giftermaal. Men omsider blev kongen fulgt til sengs; han hadde drukket saa tæt at han straks faldt overende og sovnet. Dette nyttet dronningen og stak ham med søvntorn. Da alle kongens mænd var gaat bort, tok hun og raket alt haaret av ham og dyppet ham i tjære. Derefter tok hun en sovepose og puttet nogen sengklær i den, saa tok hun kongen og revet ham ind i felden og lot sine mænd bære ham ned til skibene. Derefter vækket hun hans mænd og sa at nu var kongen alt ombord og vilde seile, for nu var det god bør. Mændene løp i ørsken, saa fort de kunde, og kom ned til skibene. Men de saa ingen konge; derimot saa de at der laa en svær skindfeld dér. Mens de ventet paa kongen, vilde de se hvad som var i den. Men da de hadde løst den op, saa de kongen ligge dér skammelig tilrakket. De tok da væk søvntornen, og kongen vaaknet og var ikke blid tilsinds. Men om natten hadde dronning Olov samlet sine mænd, og nu hørte de lurer og hærblaast oppe fra land. Kongen skjønte da at det nok var bedst at drage bort saa fort som mulig, mens børen var god. Han seilte da hjem med denne spot og skam og var ilde tilfreds og tænkte paa hvordan han skulde faa hevnet sig paa dronningen.

Dronning Olov sat i sit rike, og aldrig hadde hun været mere overmodig og urettferdig end nu. Det hun hadde gjort, spurtes vide over land, og det syntes folk det største under at hun skulde ha beskjæmmet en slik konge som Helge. Da en tid var gaat, seilte kong Helge hjemmefra og kom til Saksland i nærheten av der hvor dronning Olov bodde. Han la til med sit skib i en lønlig vaag og sa til sine mænd at de skulde vente paa ham, til tre nætter var gaat; hvis han ikke da var kommet tilbake, skulde de reise sin vei. Han hadde med sig to kister fulde av guld og sølv og trak paa sig en ussel utenpaaklædning. Saa gik han bort og kom henimot dronningens hal. Der møtte han en av hendes træler og spurte om nyt. Trælen sa at nu var det god fred, og spurte hvem denne manden var. Han sa at han var en omvandrende tigger, men nu hadde han været saa heldig at finde meget sølv og guld inde i skogen, og det vilde han vise trælen. De gik nu tilbake til skogen, og han viste ham godset. Trælen syntes det var svært hvor heldig han hadde været. «Er dronningen glad i guld?» spurte betlern. «Ja det er sikkert,» svarte trælen. «Da vil vel hun synes hun eier dette gods som jeg har fundet her,» sa tiggerkarlen; «for dette er nok hendes land. Og nu vil jeg ikke gjøre mit held til uheld, men vise hende godset; saa kan hun gi mig den del av det som hun synes. Men tror du hun vil komme hit og se paa guldet?» spurte han. «Det tænker jeg nok,» svarte trælen, «hvis det bare sker i løndom.» «Her er et smykke og en ring, som jeg vil gi dig,» sa tiggerkarlen, «hvis du kan faa hende alene hit til skogen.» Ja det vilde trælen gjerne og skyndte sig hjem til dronningen og fortalte hende at han hadde fundet meget guld og sølv inde i skogen, og bad hende komme og bli med og se paa det. Dronningen svarte: «Hvis det ikke er sandt det du siger, saa hugger jeg hodet av dig. Men siden du har været tro før, saa skal jeg tro dig i dette ogsaa.» Ved midnatstid gik hun ut i hemmelighet og fulgte med trælen. Da de var kommet til det sted i skogen hvor kong Helge var, grep han hende og sa at det var godt han traf hende nu, saa han kunde hevne sin skam. Dronningen sa at hun hadde handlet ilde mot ham; men nu skulde hun bøte det, om han vilde holde sømmelig bryllup med hende. «Nei, nu skal du følge med mig ned til skibet og være hos mig, saalænge jeg vil,» sa kongen. «Ja, I faar raa,» sa dronningen, og saa maatte hun følge med kong Helge. Men da en stund var gaat, sendte han hende hjem igjen med spot og skam.

Siden fødte dronningen et barn; det var en pike, og hun la al sin uvilje paa dette barn. Hun hadde en hund som het Yrsa, og efter den opkaldte hun barnet og sa det skulde hete Yrsa. Da hun vokste op, blev hun vakker at se paa, og da hun var 12 aar gammel, blev hun sat til jæterjente, og ikke visste hun andet end at hun var datter av en fattigkar og en tiggerkjerring. For dronningen hadde faret saa hemmelig med dette, at bare nogen faa visste om at hun hadde faat et barn.

Da Yrsa hadde været jæterjente en tid, hændte det engang at kong Helge kom til Saksland igjen. Han gik i land og tok paa sig tiggerklærne sine likesom forrige gangen. Da han hadde gaat en stund, kom han til en stor hjord. Dér saa han en ung jente; hun var saa vakker at han syntes han aldrig hadde set nogen som var vakrere. Han spurte hvad hun het. Hun sa at hun var datter av en fattigkar og het Yrsa. «Ikke har du træleøine,» sa Helge, og straks blev han glad i hende, og sa at det passet sig godt at hun blev gift med en tiggerkar, siden hun var datter av slik en. Hun bad ham ikke gjøre det. Men han tok hende allikevel med sig ned til skibene og seilte hjem til Danmark med hende. Dér holdt han bryllup med Yrsa og elsket hende høit. Dronning Olov hadde nok sin del i dette. Hun tænkte at nu skulde hun faa hevn over kong Helge.

Da dronning Olov fik høre at kong Helge og Yrsa var glad i hverandre og levde lykkelig sammen, likte hun det ikke meget og tok det raad at opsøke dem. Da hun kom til Danmark, sendte hun bud til Yrsa og bad hende komme til sig. Yrsa kom og bød hende hjem til sig. Men Olov sa hun vilde ikke; hun hadde ingen hæder at takke kong Helge for. Yrsa sa: «Du viste mig ingen hæder, da jeg var hos dig. Men kan du nu fortælle mig noget om min æt? For jeg grunder paa at jeg nok ikke er datter av en fattigkar og en tiggerkjerring.» «Det kan nok hænde at jeg kan sige dig noget derom,» svarte dronning Olov; «mit erende hit var mest at fortælle dig derom. Men er du vel tilfreds med dit giftermaal?» «Ja jeg kan vel være tilfreds,» sa hun, «for jeg er gift med den gjæveste og navnkundigste konge.» «Du har ikke slik grund til at være tilfreds som du tænker,» svarte dronningen, «for han er din far, og du er min datter.» «Da har jeg den værste og grummeste mor,» sa Yrsa; «aldrig har en hørt om slikt før. Dette vil mindes, saalænge verden staar.» «Du har nu latt Helge faa undgjælde,» sa Olov. «Men nu skal jeg byde dig hjem til mig med hæder og ære og handle mot dig i alle maater som jeg bedst kan.» «Ikke vet jeg, hvordan det kan bli,» svarte Yrsa; «men her kan jeg ikke være længer.» Derefter gik hun til kong Helge og fortalte ham om det sørgelige som var hændt. «Du har en grum mor,» sa kongen, «men jeg vilde helst det skulde bli som det er.» Men Yrsa svarte at hun ikke kunde bli hos ham længer. Hun drog nu hjem med dronning Olov og var i Saksland en tid. Kong Helge tok sig saa nær av dette at han la sig tilsengs.

Yrsa syntes nu det bedste gifte. Men kongerne var allikevel sene til at beile til hende; for de var rædde for at kong Helge ikke vilde like det, om hun blev gift med en anden.

Ved denne tid var det en konge i Svearike som het Adils; han var mægtig og havesyk. Hen fik ogsaa spurlag om Yrsa og utrustet sine skibe og drog til Saksland. Dronning Olov holdt et stort gjestebud til ære for ham og mottok ham paa det bedste. Under gjestebudet beilet Adils til dronning Yrsa og bad om at faa hende til hustru. Olov svarte: «Du vet hvordan hun har hat det; men hvis hun vil, skal vi ikke si nei.» Da saken blev baaret frem for Yrsa, hadde hun ikke videre lyst, «for Adils var ikke nogen vennesæl konge,» sa hun. Frieriet fik allikevel fremgang, og Adils blev gift med Yrsa og reiste hjem med hende. Da de kom til Sverige, holdt de et stort bryllup. Da kong Helge spurte dette, blev det endda værre med ham end før. Han sat i et litet hus for sig selv og saa ingen mennesker.

Saa hændte det en julekveld, da kong Helge hadde lagt sig og det var stygveir ute, at det kom nogen utenfor døren og banket sagte paa. Han kom i hug at det ikke sømmet sig for en konge at la en stakkar være ute i slikt et veir. Derfor stod han op og lukket op døren. Der utenfor stod en fattig og fillete ting og sa: «Nu har du gjort vel, konge.» I det samme smat hun ind gjennem døren. Kongen sa: «Læg dig paa halmen og ta bjørnefelden over dig, saa fryser du ikke.» Men hun sa: «La mig faa hvile mig hos dig; for mit liv er i fare.» «Læg dig der ved sengestokken i klærne dine,» svarte kongen, «det kan ikke skade mig.» Saa gjorde hun. Da en stund var gaat, tittet kongen paa hende, og da saa han at der laa en kone som var saa vakker at han aldrig syntes han hadde set nogen vakrere; hun hadde silkekjortel paa. Kongen snudde sig nu fort mot hende og var blid. «Nu vil jeg bort,» sa hun; «nu har du friet mig fra stor nød; for det var min stedmor som hadde omskapt mig, og jeg har alt hjemsøkt mange konger; men nu kan jeg ikke være her længer.» «Nei,» sa kongen; «nu vil jeg du skal være her og gifte dig med mig.» «I faar raa, herre,» svarte hun. Men da morgenen kom, sa hun at nu maatte hun bort. Tre aar efter kom det ved midnatstid tre mennesker ridende til huset som kongen sov i. De hadde med sig et pikebarn og satte det ned ved huset. Den kvinde som bar barnet, tok til orde og sa: «Du skal vite, konge, at dette pikebarn heter Skuld, og at hun er vor datter.» Derefter red de bort. Denne kvinde var en alvekone, og kong Helge saa hende aldrig mer. Siden drog kong Helge ut i hærfærd for at glemme sin sorg. Men hans søn Rolv var hjemme. Skuld vokste nu op og blev tidlig grum av sind.

Imens sat kong Adils i Upsala. Han hadde 12 berserker som verget landet mot ufred. Da en tid var gaat, drog kong Helge til Upsala for at faa bort Yrsa. Da kong Adils fik høre at kong Helge var kommet til landet, spurte han Yrsa hvordan hun vilde de skulde ta imot Helge. Hun sa: «Du skal raa; men du vet at der er ingen som jeg har større forpligtelser overfor end mot ham.» Hun og Adils blev nu enige om at de skulde indbyde kong Helge til gjestebud. Men Adils hadde svik i sinde. Helge tok imot indbydelsen og drog til gjestebudet med 100 mand. Men de andre blev nede ved skibene. Kong Adils tok imot ham med begge hænder. Dronning Yrsa tænkte at forsone kongerne og handlet i alt saa sømmelig hun kunde mot kong Helge. Helge blev saa glad ved at se Yrsa, at han vilde ikke gjøre andet end sitte og tale med hende. Imens fik kong Adils bud om at hans berserker var kommet hjem. Han drog da i hemmelighet ned til dem og bad dem gjemme sig i skogen mellem kongsgaarden og kong Helges skibe og overfalde kongen, naar han gik til sine skibe, saa skulde han sende mænd til hjælp for dem og selv falde Helge i ryggen. «For jeg skjønner,» sa han, «at kong Helge er glad i dronningen, og jeg vil ikke utsætte mig for hvad han kan finde paa.» Da gjestebudet var slut, tok kong Helge farvel med Yrsa, og Adils og drog nedover mot sine skibe. Men han visste ikke ord av det, før berserkerne kom over ham og striden begyndte. Helge gik mandig frem og kjæmpet kraftig. Men han kunde ikke staa sig mot overmagten, slik som han kom mellem stenen og slæggen. Og til slut faldt han med alle sine mænd. De som var ombord paa skibene, flygtet og undkom til Danmark.

Kong Adils roste sig nu av sin seier og syntes han hadde gjort et storverk, siden han hadde tat en saa navngjeten konge av dage. Men Yrsa sa at hun aldrig vilde være god mot ham, siden han hadde dræpt den mand hun var mest glad i, og berserkerne hans vilde hun gjøre det onde hun kunde. Men kong Adils bad hende om ikke at true ham eller berserkerne hans; for det vilde ikke nytte hende noget; men om hun vilde ta imot det, saa vilde han i bøte for hendes fars død gi hende store gaver. Dronningen lot sig nu forlike, men folk fandt at aldrig var hun glad eller i godt lynne, efterat kong Helge var faldt.


3. Fortællingen om Svipdag.

Det var en bonde som het Svip. Han bodde i Sverige langt fra folk og var rik paa gods. I sin ungdom hadde han været den største kjæmpe og han kunde mange ting, mer end folk flest. Han hadde tre sønner, den ene het Svipdag, den anden Beigad, den tredje Hvitserk; han var ældst. Alle tre var de sterke og fremmelige og vakre. Da Svipdag var 18 aar gammel, sa han en dag til sin far at han syntes det var litet ved at holde til oppe i ubygder og avdaler og aldrig se folk; derfor vilde han gjerne drage til kong Adils og gi sig i lag med ham og hans kjæmper, om han vilde ta imot ham. Men Svip bonde sa at dette syntes han ikke var noget godt raad; «for kong Adils er en grum mand og ikke at stole paa, om han end taler fagert, men hans mænd er avindssyke og dog meget for sig; men visst er det at kong Adils er mægtig og navngjeten.» Svipdag svarte: «En faar friste om en skal vinde ry, og en kan ikke vite før en har prøvet det, hvordan lykken vil snu sig; men visst er det at her vil jeg ikke sitte længer, hvordan det saa end gaar.» Da han var fast bestemt paa dette, gav hans far ham en stor, vakker og skarp øks og sa: «Vær ikke grisk og storagtig mot andre; ti det bringer liten hæder. Men verg dig, hvis folk søker mot dig!» Med disse ord gav faren sin søn alle slags hærklær og en god hest, og Svipdag red nu hjemmefra. Om kvelden kom han til kong Adils's borg. Han saa at de holdt paa at leke utenfor hallen; kong Adils sat paa en stor guldstol, og berserkerne var hos ham. Da Svipdag kom til skidgaren, var borgporten laast; for det var skik at folk maatte be om lov til at ride ind. Men Svipdag brydde sig ikke om det. Han brøt straks op borgledet og red ind i gaarden. Kongen sa: «Denne mand farer uvorrent; slik færd har jeg aldrig set før.» Berserkerne kom straks i stort sinne og syntes at han fór overmodig frem.

Svipdag red frem for kongen og hilste ham vel og høvisk. Kong Adils spurte hvem han var. Svipdag nævnte navnet paa sig og sin far. Kongen kjendtes straks ved ham, og alle tænkte at han maatte være den største kjæmpe. Imens fortsattes leken. Svipdag satte sig i et træ og saa paa. Berserkerne skulte stygt til ham og talte til kongen om at de vilde prøve ham. Kongen svarte: «Jeg tror at han ikke er litet for sig; men jeg liker godt om I prøver om han er slik kar som han synes.» Siden drev mændene ind i hallen. Berserkerne spurte om han var en kjæmpe, siden han bar sig saa storagtig. Han svarte at han var likesaa god som nogen av dem. Ved disse ord vokste deres hidsighet; men kongen bad dem være rolige om kvelden. Berserkerne saa ikke blide ut og hylte stygt og sa til Svipdag: «Tør du slaas med os? Da maa du kunne mere end store ord; men nu vil vi prøve hvad kar du er.» Svipdag svarte at han var villig til at slaas med én av dem om gangen. Kongen likte godt at de prøvde sine kræfter, og dronningen sa: «Denne mand skal være velkommen her.»

Om morgenen begyndte en haard holmgang, og det skortet ikke paa store hugg. Alle saa at den nykomne manden vel forstod at bruke sverdet sit. Berserken vek tilbake, og Svipdag dræpte ham. Straks vilde en anden av dem hevne den døde og dræpe Svipdag; men ham gik det like ens. Og Svipdag stanste ikke før han hadde dræpt fire av berserkerne. Da sa kong Adils: «Nu har du gjort mig stor skade; men det skal du undgjælde for,» og bad sine mænd staa op og dræpe ham. Men dronningen samlet ogsaa folk og vilde hjælpe ham, og sa at kongen kunde se at der var større hæder i ham alene end i alle de berserkerne. Det endte med at dronningen fik sluttet fred. Alle syntes nu at Svipdag var en framifraa kar. Med dronning Yrsas raad fik han sæte paa bænken like overfor kongen. Da natten kom, saa han sig om og syntes at han hadde git berserkerne altfor litet besked; men naar de saa ham alene, tænkte han at de vilde vende sig mot ham. Det gik som han tænkte. Men da de hadde slaas en stund, kom kongen til og skilte dem. Derefter gjorde kongen de berserker som var igjen, utlæg og sa han hadde ikke visst før at de var saa litet for sig uten i store ord. De maatte nu fare bort, men de lovte paa at de skulde herje paa kong Adils's rike. Kongen sa at han aldrig brydde sig om deres trusler, og berserkerne maatte drage bort med skam og skjændsel. Dog hadde kong Adils fra først av egget dem til at gaa mot Svipdag og dræpe ham, naar de saa at han gik alene ut av hallen; saaledes vilde han faa hevn, uten at dronningen visste det. Svipdag hadde allikevel slaat ihjel endda en av berserkerne, før kongen kom til. Adils bad nu Svipdag yde sig ikke mindre hjælp end han før hadde hat av alle berserkerne. Og Svipdag var nu paa kongsgaarden en stund.

Det varte ikke længe før kong Adils fik bud om at berserkerne hadde samlet en stor hær og herjet paa hans land. Han bad da Svipdag gaa mot dem og sa at det var hans skyldighet, og lovte at han skulde faa saa meget folk som han trængte. Svipdag hadde ikke lyst til at være høvding for hæren; han vilde heller fare med kongen. Men Adils sa at han skulde være høvding. Svipdag bad om at faa vælge ut 12 mænd til at følge sig. Det fik han og drog til kampen, men kongen blev sittende hjemme. Svipdag lot gjøre fotangler og reiste saa ned til dér hvor kamppladsen var merket. Det blev en haard kamp, mange av vikingerne vek tilbake, og de blev ilde ved da de merket fotanglerne. Det endte med at én av vikingerne og en mængde folk blev dræpt; resten flygtet til skibene og fór bort. Svipdag drog tilbake til kong Adils og fortalte om sin seier. Kongen takket ham vel for hans fremgang og landevern. Og dronningen sa: «Tilvisse er det bedre naar en slik kjæmpe sitter paa bænken end berserkerne dine.» Kongen var enig i dette.

De berserker som var kommet undav, samlet nu igjen folk og tok paany til at herje paa kong Adils's rike. Kongen bad ogsaa denne gang Svipdag om at gaa mot berserkerne og lovte at han skulde la ham faa god hjælp. Svipdag drog nu til kampen og hadde bare en tredjedel saa mange mænd som berserkerne. Det blev da den haardeste strid.

Imens laa Svip bonde hjemme paa gaarden og sov. Saa vaaknet han, pustet tungt og sa til sine sønner: «Nu tykkes det mig at Eders bror Svipdag trænger Eders hjælp. For han holder kamp ikke langt herfra mot en stor overmagt. Han har mistet det ene øie sit og har mange saar; men han har dræpt tre berserker, og nu er det bare tre igjen.» Brødrene skyndte sig op, tok sine vaaben og drog til kampen. Da de kom, saa det ilde ut for Svipdag. Selv var han saaret og hadde mistet det ene øiet sit, og de fleste av hans mænd var dræpt; for kong Adils var ikke kommet ham til hjælp, som han hadde lovet. Men da hans brødre kom til kampen, gik de mandig frem og like mot berserkerne og det sluttet med at de dræpte dem allesammen. Nu gik striden vikingerne imot; de fleste av dem faldt, og de som var i live, gav sig i Svipdags og hans brødres vold. Efter kampen drog de til kong Adils og fortalte ham om disse tidender, og kongen takket dem vel for deres manddomsdaad. Svipdag laa længe syk av sine saar, og dronning Yrsa pleiet ham. Men da han var frisk, sa han til kong Adils at han vilde bort derfra. «Jeg vil,» sa han, «opsøke en konge som kan vise mig og brødrene mine større hæder end du har gjort, konge. Ti ilde har du lønnet mit landevern og slik en seier, som vi har vundet for dig.» Kong Adils bad Svipdag bli og sa at han skulde ære ham og hans brødre fremfor nogen anden. Men Svipdag vilde ikke la sig overtale; mest fordi kong Adils ikke kom til kampen, før den var slut; for han vilde se hvem som vandt, Svipdag eller berserkerne. Kong Adils spurgte da hvor de agtet sig hen. Men det sa de at de ikke hadde bestemt endda. Derefter gik brødrene til dronning Yrsa og takket hende vel for den hæder hun hadde vist dem. Saa steg de op paa sine hester og red hjem til sin far og spurte ham hvad raad de skulde ta. Han sa at det var den største hæder at være med kong Rolv i Danmark og hans kjæmper.

«Hvad slags konge er det?» spurte Svipdag. «Jeg har hørt,» sa faren, «at han er gavmild og frikostig og omhyggelig i valget av sine venner, saa hans like neppe findes. Han sparer ikke paa guld og kostbarheter til dem som vil ta imot. Han er ikke stor karen at se paa, men stor, naar det gjælder, og vanskelig at faa bugt med; den vakreste mand du kan se, overmodig mot dem som ikke viser mildhet, men blid og nedladende mot alle som er smaa og usle, og mot alle dem som ikke sætter sig op mot ham; like venlig svarer han fattig og rik. Han er saa navngjeten at hans navn aldrig vil glemmes, saalænge verden staar; han har skatlagt alle konger som er i nærheten av ham; ti alle vil gjerne tjene ham.» Da Svipdag hørte det, sa han at han og hans brødre vilde drage til kong Rolv, om han vilde ta imot dem. Derefter tok de farvel med sin far og red bort og til slut kom de til kong Rolv.

Svipdag gik straks frem for kongen og hilste ham. Kongen spurte hvem han var. Svipdag sagde ham sit og sine brødres navn og fortalte at han hadde været hos kong Adils en stund. «Hvorfor søker du hit?» spurgte kong Rolv; «for ikke er det stort venskap mellem Adils's og mine mænd.» Svipdag svarte: «Det vet jeg, herre. Dog vil jeg og mine brødre prøve at bli Eders mænd, om vi kan; dog vil I vel ikke bry Eder stort om vort komme.» Kongen sa: «Ikke hadde jeg tænkt at gjøre kong Adils's mænd til mine venner. Men siden I har søkt til mig, saa vil jeg ta imot Eder, ti jeg tror det er bedst for den som ikke viser Eder væk. Jeg har ogsaa spurt at I har vundet stort ry, dræpt kong Adils's berserker og øvet mangen anden manddomsdaad.» «Hvor viser du mig til sæte?» spurte Svipdag. Kongen sa: «Sit ved siden av en mand som heter Bjaalke, og la det være rum for 12 mand indenfor Eder.» - Dér hadde kongens berserker sin plads.

Om høsten kom berserkerne hjem. De hadde for skik, naar de kom, at gaa frem for hver av kongens mænd og spørre om han var likesaa meget til kar som de. Men alle svarte de at det manglet det meget paa. Saa gjorde de ogsaa nu, og til slut kom en av berserkerne dit hvor Svipdag sat. Han sprang op, drog sit sverd og sa, at han paa ingen maate var mindre til kar end berserken. Berserken sa: «Hug i hjelmen!» Svipdag gjorde saa; men det bét ikke paa den. Siden vilde de slaas. Men kongen løp imellem og fik dem forlikt og sa at de fra nu av skulde hete jevninger og begge være hans venner. Efter dette blev Svipdag og berserkerne gode venner og laa stadig ute i hærfærd sammen.


4. Bodvar Bjarke.

Vi skal nu høre om de andre kjæmperne til kong Rolv. Paa Oplandene i Norge var det en konge som het Ring. Han var gift og hadde en søn som het Bjørn. Men saa døde dronningen hans. Dette tyktes stor skade, og alle kongens mænd raadet ham til at gifte sig igjen. Paa deres bøn sendte han mænd paa frieri syd i land. Men de kom ut for storm og uveir og blev drevet helt nordover til Finmarken. Dér maatte de bli om vinteren. En dag kom de til et hus hvor det sat to kvinder som var vakre at se til. De tok vel imot mændene og spurte hvordan de var kommet dit. De fortalte om sin færd og spurte kvinderne hvem de var, og hvorfor saa vakre kvindfolk bodde alene der ute i ødemarken. Den ældste av kvinderne sa da: «Vi er her, fordi en mægtig konge beilet til min datter. Men hun vilde ikke ha ham, og da han truet hende paa livet, skjulte jeg hende her; for hendes far er ikke hjemme, men ute i krig.» De spurte da hvem hendes far var. Hun sa at hun var datter av Finnekongen. Selv het hun Ingebjørg og var gift med Finnekongen, men datteren hendes het Hvit. Kongsmændene syntes godt om kvindfolkene, og til slut spurte de om Hvit vilde bli med dem og gifte sig med kong Ring. Det endte med at hun sa ja. Saa drog de tilbake, og kong Ring syntes godt om Hvit og holdt bryllup med hende.

Ikke langt fra kongsgaarden bodde det en bonde som var rik paa gods og en stor kjæmpe. Han og konen hans hadde bare en datter; hun het Bera og var ung og vakker. Kongssønnen Bjørn og bondedatteren Bera hadde lekt sammen fra de var barn, og var blit glad i hverandre.

Kong Ring var længe hjemmefra og laa ute i krig. Men Hvit var hjemme og styrte landet. Almuen likte hende ikke. Men mot sin stedsøn Bjørn var hun svært blid. Han var stor og sterk og dygtig i alle idrætter. Engang da kong Ring drog hjemmefra, bad dronningen om at Bjørn skulde være hjemme og styre landet. Det sa kongen ja til og sa til sin søn at han skulde bli hjemme. Bjørn hadde liten lyst, for han likte ikke dronningen. Men kongen sa at saa skulde det være.

Da kong Ring var borte, kom dronningen bort til sin stedsøn og sa at hun vilde at de to skulde gifte sig. For Ring var gammel, men han var ung. Da Bjørn hørte det, blev han sint og slog til hende og bad hende drage sin vei. Men hun slog ham med en ulvehanske og sa at han skulde bli til en olm og grum bjørn, som skulde dræpe for at faa sig mat.

Efter dette blev Bjørn borte, og ingen visste hvad det var blit av ham. Men ikke længe efter begyndte kongens kvæg at dræpes av en stor og grum graa bjørn, som la sig efter dem. En kveld fik bondedatteren Bera se denne bjørnen; den kom mot hende og gjorde sig blid. Hun syntes hun kjendte øinene paa kongssønnen Bjørn og blev ikke det mindste ræd, men fulgte efter bjørnen til en hule. Da hun kom dit, stod det en mand ved indgangen og hilste hende. Det var Bjørn, som dronning Hvit hadde forgjort. Nu blev det et glædesmøte, og Bera var hos Bjørn i helleren en tid; for hun vilde ikke skilles fra ham, skjønt kongssønnen sa at det ikke sømmet sig for hende at være hos ham, som var bjørn om dagen.

Da en stund var gaat, kom kong Ring hjem. Han fik da høre baade om at hans søn var blit borte, og om det store dyret som var kommet til landet og mest la sig efter hans eget kvæg. Dronningen var ivrig for at de skulde dræpe dyret. Kongen sa litet til dette, og syntes det var underlig. En nat da Bjørn og Bera var i helleren, tok Bjørn tilorde og sa: «Jeg grunder paa om det ikke blir min banedag imorgen, og om de ikke da vil faa jaget mig op. Nu vil jeg gi dig denne ring som er under min venstre haand. Men gaar det som jeg tænker, og blir jeg dræpt imorgen, saa skal du gaa til kongen og be ham gi dig det som er under dyrets venstre bog. Det vil han ikke negte dig. Men vil dronningen gi dig at spise av dyret, saa skal du si nei til det. For hun er det værste troll. Siden skal du gaa hjem til din far. Dér skal du føde tre gutter. Men hvis du ikke synes at du kan fø dem op, slik som de ser ut, saa skal du ta dem med dig hit til helleren, og her vil du faa se en kiste med tre rum. Det staar skrevet paa den hvad hver av dem skal ha. Du vil ogsaa finde tre vaaben i berget. Hver av dem skal ha det som er tiltænkt ham. Den ældste av vore sønner skal hete Tore, den anden Elgfrode, den tredje Bodvar; det synes mig rimelig at de vil bli meget for sig, og at deres navn vil komme til længe at mindes.» Han fortalte hende ogsaa meget andet; og til slut tok han bjørnehammen over sig og gik ut og hun efter ham. I det samme kom mange hunder farende mot bjørnen og kongen og hans mænd efter og slog ring om den. Til slut kom bjørnen like bort til det sted hvor kongen stod, og rev ihjel den mand som stod foran ham. Da var bjørnen saa utmattet at den kastet sig flat ned. Da bondedatteren saa dette, gik hun bort til kongen og bad ham gi hende det som var under dyrets venstre bog. Det sa kongen ja til. Hun gik da bort og tok, da de hadde flaadd bjørnen, ringen som var under dens venstre bog, og gjemte den, saa ingen saa hvad det var hun tok.

Efter dette vendte kongen hjem til kongsgaarden, og Bera fulgte med. Dronningen var blid og tok vel mot hende. Derefter gjorde hun et stort gjestebud og lot koke bjørnens kjøt for at by mændene. Imens var Bera hos dronningen og kunde ikke komme bort; for denne hadde mistanke om hvem hun var. Da maten blev baaret rundt, kom dronningen selv med et fat til Bera og bad hende smake. Hun vilde ikke. Men til slut nødte dronningen hende til at ta en ørliten bite. Mere vilde hun ikke smake, sa hun, om de end pinte eller dræpte hende. Dronningen lo og sa at det kunde vel hænde det var nok. Derefter drog Bera hjem til sin far og fortalte ham alt som var hændt hende. Ikke længe efter blev hun syk og fødte en gut. Han saa underlig ut. Han var elg nedentil, men menneske oventil, fra navlen. Han blev kaldt Elgfrode. Derefter fødte hun en gut som hadde hundeføtter fra vristen av; ellers var han den vakreste en kunde se. Han blev kaldt Tore Hundsfot. Den tredje gutten som kom til, var den vakreste av dem alle. Han blev kaldt Bodvar, og paa ham var det ingen lyte; ham var moren mest glad i. Gutterne vokste i veiret som græs, og naar de lekte med andre, var de grumme og uvorne, saa mange fik haard medfart av dem. Frode skamslog mange av kongens mænd, ja nogen dræpte han endog.

Slik gik det en tid, til gutterne var 12 aar gamle; da var de saa sterke at ingen av kongens mænd kunde staa sig mot dem. Da sa Frode at han vilde reise hjemmefra; for folk her var saa skjøre at de gik istykker, straks han rørte ved dem. Da moren hørte det, fulgte hun ham til hulen og viste ham det gods som hans far hadde æslet til ham. Frode vilde ta mer men det kunde han ikke; for det var den mindste delen som var tiltænkt ham. Dernæst saa han paa vaabnene som stod i fjeldet. Først grep han efter hjaltet, men sverdet sat fast, saa han fik det ikke ut. Derefter grep han efter økseskaftet; men det sat ikke løsere. Til slut tok han et skaft og det var straks løst. En klubbe fulgte skaftet. Frode saa paa den en stund og sa: «Ulike tilsinds mot os har han været, som har fordelt disse gaver.» Med disse ord tok han klubben i begge hænder og drev den mot berget, og vilde bryte den istykker, men den brast ikke. Da sa han: «Hvordan det end er med denne uvenskapsgaven, bite kan den.» Derefter sa han farvel til sin mor og skiltes fra hende. Han fór op til en kjølvei, blev ildgjerningsmand og gav sig til at dræpe folk for at vinde gods.

Ikke længe efter bad Tore Hundsfot om at drage bort. Hans mor viste ham ogsaa til hulen og til det gods som var æslet til ham. Hun bad ham ta øksen og fortalte hvad hans far hadde sagt. Derefter sa han farvel til sin mor og la i vei. Først drog han til sin bror Frode. Han kom til hytten som Frode hadde bygget, og gik ind og satte sig, med hatten dypt ned over ansigtet. En stund efter kom Frode hjem; han saa ikke blid ut, svinget klubben og slog den mot stokken hvor han sat. Men Tore svinget øksen. Da kjendte Frode ham. Han bød ham velkommen og tilbød at dele alt sit gods med ham. Men Tore vilde ikke, og da han hadde været dér en stund, vilde han drage videre. Frode sa at han burde drage til Gautland, og fortalte at gauternes konge nylig var død. Det er lov hos gauterne, fortalte han, at naar kongen deres er død, holder de et stort ting, som de stevner alle gauter til. Paa tinget staar en stol som er saa stor at to mænd rummelig kan sitte i den. Men den som kan fylde stolen, han blir konge. «Jeg tror nok at du helt ut kan fylde rummet,» la han til.

Tore drog nu sin vei, til han kom til Gautland. Alle som saa ham, sa at han var stor nok til at være konge over gauterne. Da de kom til tingstedet, gik det som hans bror Frode hadde sagt. Mange prøvde forgjæves at sætte sig i stolen, men ingen kunde fylde den. Til slut gik Tore frem, og han fyldte den straks. Da sa dommeren: «Til dig passer dette sæte bedst.» Derefter gav folket ham kongsnavn. Tore var vennesæl og hadde mange kampe og vandt oftest seier.

Imens var Bodvar hjemme hos sin mor og vokste op til den vakreste og flinkeste unge mand én kunde se. Engang spurte han sin mor om hvem hans far var. Hun fortalte da om hans fars død, og hvordan han var blit forgjort av sin stedmor, og at dronningen hadde tvunget hende til at spise av bjørnekjøttet; derav kom det at brødrene hans saa slik ut som de gjorde. Bera og hendes søn talte nu sig imellem om hvad de skulde gjøre for at faa hevn over dronningen. Moren sa at Bodvar maatte passe paa, saa dronningen ikke kom paa ham med nogen slags troldom som kunde skade ham. Det lovte han.

Siden drog Bera og Bodvar til kong Ring og fortalte ham om alt som var hændt, og viste ham ringen som hun hadde tat av bogen paa dyret, og som hans søn Bjørn hadde eiet. Kongen sa at han tilvisse kjendte ringen, og at han længe hadde hat en mistanke om at hun var skyld i alt det underlige som var hændt, men av kjærlighet til dronningen hadde han tidd stille. Men Bodvar sa: «La hende nu fare bort! Eller ogsaa vil vi hevne os paa hende.» Kongen svarte at han var villig til at gi ham bøter og jarlsnavn og la ham styre riket og være konge efter hans død, om han vilde holde sig rolig og ikke gjøre dronningen noget ondt. Bodvar sa at han ikke vilde være konge, men heller være hos kongen og tjene ham. Men selv om kongen holdt saa fast ved dette utyske at han ikke vilde gjøre det som ret var, saa skulde hun fra denne dag av aldrig trives, la han til. Med disse ord gik han sin vei og like til dronningens bur. Han var saa sint at kongen ikke vaaget at stanse ham.

I haanden hadde han en stor skræppe. Den trak han over hodet paa hende og snørte den sammen. Siden drog han hende at paa tunet og slog hende til døde. Paa denne vis lot dronningen sit usle liv. Bodvar var dengang 18 aar gammel. Ikke længe efter blev kong Ring syk og døde. Bodvar tok riket efter ham. Men da en stund var gaat, stevnet han ting med sine landsmænd og fortalte dem at han vilde drage bort. Men først giftet han sin mor med en jarl som het Valgaut, og siden red han hjemmefra.

Først drog han efter sin mors anvisning til hulen. Straks han tok i hjaltet, blev sverdet, som sat i berget, løst. Det voldte en mands bane, hver gang det blev draget, skeden var av bjørkenæver. Siden red Bodvar videre. Mot kvelden kom han til et stort hus; dér bodde hans bror Elgfrode. Bodvar ledte sin hest ind i stalden og gjorde som han var hjemme. Om kvelden kom Frode hjem og saa ikke blidt paa den nykomne, men sa at dette var en overmodig kar, som turde sætte sig dér uten hans lov. Bodvar lot hatten sige ned over øinene og svarte ikke. Elgfrode stod da op og svinget klubben to ganger. Men Bodvar rørte sig ikke. Tredje gang svinget han klubben og stevnet mot ham og tænkte at denne manden kunde ikke ræddes. Nu stod Bodvar ogsaa op, og de begyndte at ta tak. Men til slut faldt hatten av hodet paa Bodvar. Da kjendte Frode ham og sa: «Vær velkommen, bror! Vi har nok slaas længe?» «Det skader ikke,» sa Bodvar. Frode bød ham at være hos sig og dele halvt med ham. Men Bodvar vilde ikke, han sa det var ilde at dræpe folk for at skaffe sig gods. Derefter red han bort, og hans bror fulgte ham et stykke paa veien.

Da de skiltes, sa Frode at han hadde git mange smaafolk fred og latt dem fare. Det blev Bodvar glad ved at høre og sa at det gjorde han vel i. «Men nu skulde du la de fleste fare, selv om du synes det er noget ved dem,» lagde han til. Elgfrode svarte: «Jeg er ulykkelig i alt. Men for dig er det én ting at gjøre, nemlig at drage til kong Rolv; for alle de største kjæmper vil være hos ham. Ti han er mere storladen, gjæv og høisindet end alle andre konger.» Siden tok Frode og støtte til sin bror. Saa sa han: «Ikke er du saa sterk, frænde, som det sømmer sig for dig.» Med disse ord skar han sig i tykleggen og bad Bodvar drikke blodet. Det gjorde Bodvar. Derefter rykket Frode paany i ham, men da stod han fast. «Nu er du sterk, frænde,» sa Elgfrode, «og nu venter jeg at du vil bli en større kjæmpe end de fleste, og det er jeg glad ved.» Derefter traadte Frode i berget hvor han stod, like til bakkloven, og sa: «Til dette spor skal jeg komme hver dag og se hvad der er i sporet. Det vil være muld, hvis du dør sottedød, vand, hvis du dør paa sjøen, men blod, hvis du falder for vaaben, og da skal jeg hevne dig; for dig elsker jeg høiest av alle mine.»

Siden skiltes brødrene, og Bodvar red sin vei. Først gjestet han sin bror, Tore Hundsfot, i Gautland og derefter drog han videre.

En dag regnet det, og Bodvar blev vaat; men hesten hans var træt, for det var bløtt paa veien og tungt at ride. Midt paa kulsvarte natten støtte hesten mot noget. Bodvar steg av ryggen paa den og skulde undersøke hvad det var. Da opdaget han at det var et hus. Han fandt frem til døren og banket paa. Det kom en mand ut og lukket op. Bodvar bad om at faa være der om natten. Bonden sa ikke nei, skjønt manden var ukjendt, og tok vel imot Bodvar. Om morgenen spurte Bodvar ham ut om kong Rolv og hans kjæmper, og om det var langt til kongsgaarden. Nei det var like ved, sa manden. «Men agter du dig dit?» spurgte han. «Jeg ser du er stor og sterk; men de er ogsaa store karer.» Da konen hørte tale om Rolv og hans kjæmper, graat hun høit. «Hvorfor graater du, kone?» spurte Bodvar. Kjerringen svarte: «Jeg og manden min hadde der en søn som heter Hatt. En dag gik han for moro skyld bort til kongsgaarden. Men kongens mænd tok fat paa ham og satte ham op i en søplehaug. Ved matmaalstid pleier de, naar de har gnaget av benene, at kaste dem efter ham. Hvis de træffer ham, faar han stundom stort mén av det, og ikke vet jeg om han lever eller er død. Men jeg vilde gjerne til løn for gjestfriheten vi har vist dig, at du skulde love bare at kaste smaaben paa ham.» Bodvar svarte: «Jeg skal gjøre som du ber om; men det synes mig ikke mandig at kaste ben efter folk eller at forfølge barn og smaafolk.»

Siden red Bodvar til Leiregaard, hvor kongen bodde. - Han ledte sin hest ind i stalden ved siden av kongens bedste hester og spurte ingen om lov til det. Derefter gik han ind i hallen; det var faa folk dér, og han satte sig langt ute. Da han hadde sittet der en liten stund, hørte han noget røre sig i et hjørne av hallen. Han saa dit og fik øie paa en haand som kom stikkende op av en stor benhaug som laa dér, og haanden var temmelig svart. Bodvar gik bort til haugen og spurte hvem var dér. Det blev svart indifra benhaugen: «Kjære vene, jeg heter Hatt, jeg.» «Hvorfor er du her?» spurte Bodvar. «Jeg har gjort mig en skjoldborg, kjære mand,» svarte Hatt. «Aa du er en stakkar i skjoldborgen din,» sa Bodvar og drev til den, og rykket ham væk fra benhaugen hans. Hatt skrek: «Vil du dræpe mig? Gjør ikke dette. Jeg hadde bygget den saa vel op; men nu har du revet overende skjoldborgen min, som jeg hadde gjort for at ha utenom mig og verne mig mot eders hugg.» Bodvar sa: «Nu skal du ikke ha nogen skjoldborg længer.» Hatt graat og sa: «Vil du dræpe mig nu, mand?» Men Bodvar tok ham med sig ut og vasket ham over hele kroppen og ansigtet, uten at nogen la merke til det. Siden tok han Hatt med sig ind i hallen igjen og satte ham ved siden av sig paa bænken. Men Hatt var da saa ræd at han skalv over hele kroppen; dog skjønte han at denne manden vilde hjælpe ham.

Da det begyndte at kveldes, drev mændene ind i hallen, og Rolvs kjæmper saa at Hatt var sat op paa bænken; de syntes at det var en djerv kar, som hadde gjort dette. Hatt vilde gjerne gjemme sig, da han saa kjendingene sine, og krype ind i benhaugen igjen. Men Bodvar holdt fast paa ham. Hirdmændene gjorde nu som de hadde for vane, og kastet først smaaben tvers over gulvet til Bodvar og Hatt. Men Bodvar lot som han ikke saa det. Hatt var saa ræd at han hverken turde spise eller drikke, og ventet bare paa at faa et ben i hodet. «Nu farer det en stor knoke mot dig,» sa han. Bodvar bad ham tie stille. I det samme kom knoken farende. Bodvar grep den med haanden og sendte den tilbake mot ham som hadde kastet den, saa haardt at manden faldt død om. Nu blev kongens mænd rædde. De gik til kongen og fortalte at der var kommet en overmodig mand til hallen, som hadde slaat ihjel en av kongens hirdmænd, og vilde at manden skulde tas avdage. Kong Rolv spurte om hirdmanden var blit dræpt sakesløs. Da kom hele sandheten for dagen. Da kongen hørte den, sa han at de skulde la være at dræpe manden. Det var en daarlig vane de hadde tat op, at kaste ben paa sakesløse mænd. «Dette er til vanære for mig og en stor skam for Eder,» la han til. «Jeg har stadig talt til Eder om dette før, men I har ikke git nogen agt paa det. Jeg tror ikke det er nogen mand som er litet for sig, han som I nu har faat at gjøre med. Men nu skal I kalde ham til mig, saa jeg kan faa vite hvem han er.» Bodvar gik frem for kongen og hilste ham som det sømmer sig. Kongen spurte ham om hans navn. «Hatteskjermer kalder Eders hirdmænd mig, men Bodvar heter jeg,» svarte han. «Hvad vil du gi mig i bøter for min hirdmand?» spurte Kongen. «Han fik løn som fortjent,» svarte Bodvar. «Vil du være min mand og sitte paa hans plads?» spurte kongen. «Det siger jeg ikke nei til,» sa Bodvar, «men ikke vil jeg skilles fra Hatt; enten skal vi to sitte sammen, eller ogsaa skal vi drage bort i følge.» «Jeg ser ingen hæder i ham, men ikke skal jeg spare paa maten til ham,» svarte kongen. Bodvar gik nu til den plads som var tiltænkt ham. Men den likte han ikke. Derfor skjøv han væk tre mænd et andet sted i hallen og satte sig dér længer inde end han hadde faat anvist plads. Folk syntes ikke at Bodvar var grei at ha at gjøre med, og han gav dem meget at tænke paa.

Da det led mot jul, blev mændene uglade. Bodvar spurte Hatt hvad det kom av. Han fortalte at to vintrer i træk var det kommet et svært og frygtelig dyr dit; det hadde vinger paa ryggen og gjorde stor skade, for vaaben bet ikke paa det. Bodvar sa: «Ikke er det saa kjække mænd i kongens hal som jeg trodde, siden et eneste dyr skal kunne øde kongens gods og rike.» «Det er ikke et dyr, men det værste troll,» svarte Hatt. Da julekvelden kom, sa kongen: «Nu vil jeg at mine mænd skal være rolige og stille inat og ikke utsætte sig for nogen fare for dyrets skyld.» Det lovte alle. Men Bodvar sneg sig i hemmelighet bort om natten og hadde Hatt med sig. Hatt gjorde det nødig; han sa det var den visse død; men Bodvar sa at det kunde vende sig til det bedre. Da de gik fra hallen, maatte Bodvar bære ham, saa ræd var han. Da de fik se dyret, skrek Hatt og ropte at det vilde sluke ham. Men Bodvar kastet ham ned i græsset, og dér blev han liggende; for han turde ikke vende hjem heller. Bodvar gik nu mot dyret, drog sit sverd og stak dyret under bogen saa kraftig at sverdet stod like i hjertet paa det og det faldt dødt til jorden. Derefter gik han bort til Hatt og tok ham og bar ham med sig hen til dyret. Hatt skalv over hele kroppen. «Nu skal du drikke dyrets blod,» sa Bodvar. Hatt var sen til at gjøre det, men han turde visst ikke andet. Bodvar lot ham drikke to store slurker og spise litt av dyrets hjerte.

«Nu er du sterk nok, og ikke ræddes du nu for kongens hirdmænd,» sa Bodvar. «Nei fra nu av skal jeg ikke være ræd, hverken for dem eller for dig,» svarte Hatt. «Det er bra, kamerat,» svarte Bodvar. Derefter tok de dyret og reiste det op paa benene, saa ingen kunde tro andet end at det var levende. Siden drog de tilbake til kongehallen og holdt sig i ro, og ingen visste hvad de hadde foretat sig.

Om morgenen spurte kongen om de hadde hørt noget til dyret. Det blev sagt ham at alt kvæget var uskadt. Kongen bad da folk undersøke om det ikke var nogen spor til at dyret hadde været der. Vaktmændene gjorde saa og kom snart tilbake og fortalte at dyret kom farende mot kongsgaarden. Kongen bad nu sine mænd være kjække og vise hvad de dudde til, og faa bugt med dette udyr. De gjorde som han bød, og rustet sig. Kongen saa nu paa dyret og sa siden: «Det kommer ikke farende. Men hvem vil nu prøve sig og gaa mot det?» Bodvar sa da: «Det vilde ogsaa vidne om at det var en kjæk kar. Nu, Hatt, skal du vise at det ikke er saa som folk siger, at du ikke duger til noget. Gaa nu og dræp dyret! Du ser at ingen av de andre er altfor lystne paa det!» «Ja,» svarte Hatt, «jeg skal prøve.» Da kongen hørte det, sa han: «Ikke vet jeg hvorfra denne kjækheten din er kommet, Hatt, men du har forandret dig meget paa en kort tid.» Hatt svarte: «Gi mig sverdet dit, Guldhjalte, som du holder i haanden, saa skal jeg fælde dyret eller selv faa bane.» Rolv svarte: «Dette sverd er ikke bærendes uten for den som baade eier mandsmod, og som er en god kjæmpe.» «Du skal tro at jeg er slik,» sa Rolv. «En kan ikke vite om ikke flere har hat del i dette. De færreste synes at kjende dig igjen, saa forandret er du. Men ta nu sverdet og bær det, hvis du kan utføre dette.» Derefter gik Hatt djervt mot dyret og hugg til det, saa det faldt dødt til jorden. «Nu kan I se, herre, hvilken daad han har øvet,» sa Bodvar. «Visst har han forandret sig meget,» svarte kongen; «men ikke har Hatt alene dræpt dyret; heller har du gjort det!» «Kan være det er saa,» sa Bodvar. «Jeg visste, da du kom hit,» sa kongen, «at faa vilde være dine likemænd. Men det synes mig dog dit gjæveste verk at du har gjort en kjæmpe av Hatt, som ikke syntes at duge til noget. Og nu vil jeg at han ikke længer skal hete Hatt; fra nu av skal han hete Hjalte, efter sverdet Guldhjalte.»


5. Hjalte den hugprude.

Nu gik vinteren indtil den tid da kong Rolvs berserker var ventendes hjem. Bodvar spurte Hatt om hvordan disse berserkerne var. Han svarte, at naar de var kommet hjem til hirden, hadde de for skik at gaa frem for hver mand, og først til kongen, og spørre om han syntes han var slik en kjæmpe som de. Kongen svarte da: «Det er vanskelig at sige, saa kjække mænd som I er, I som har været i saa mange kampe og utøst saa meget blod baade i norderlandene og i sydlandene.» Dette svarer kongen dem ikke fordi han er dem underlegen, men fordi han skjønner hvordan de har det, og fordi de vinder store seire og meget gods for kongen. «Derefter gaar de,» fortsatte Hatt, «videre og spør hver mand som er i hallen, om det samme; men ingen synes han er saa kjæk som de.» «Da er det daarlige karer i kong Rolvs hal,» sa Bodvar, «siden alle skal faa ord for at være rædde for berserkerne.»

Da Bodvar hadde været et aar hos kong Rolv, hændte det den anden juleaften, mens kong Rolv sat tilbords, at dørene til hallen sprang op og de tolv berserker kom ind graa av jern som istapper. Bodvar spurte i stilhet Hjalte om han trodde han kunde maale sig med nogen av dem. «Ja, ikke med én, men med dem alle,» svarte Hjalte. Berserkerne gik nu ind gjennem hallen og saa at kongens kjæmper var blit flere siden de drog hjemmefra. De gik nu som de pleide frem for kongen og spurte ham som de hadde for skik. Men kongen svarte som vanlig. Siden gik de til hver mand i hallen, og til slut kom de til Bodvar og Hjalte. Føreren for dem spurte Bodvar, om han syntes han var likesaa kjæk en kar som de. «Ikke likesaa kjæk, men kjækkere,» svarte denne og støtte til berserken saa han faldt overende i fulde hærklær og laa der med brukne ben. Det samme gjorde Hjalte med en anden av berserkerne. Da blev det larm i hallen, skal en tro. Kong Rolv løp ned fra høisætet og bort til Bodvar og bad ham være rolig. Men Bodvar svarte at berserken skulde miste livet, hvis han ikke sa, han var hans undermand. «Det er let gjort,» sa Rolv og lot berserken staa op. Det samme gjorde Hjalte med den anden berserk.

Nu satte mændene sig hver i sit sæte og berserkerne i sit, men de var mørke i hug. Kong Rolv talte nu alvorlig til dem og sa at intet var saa stort, stærkt eller navngjetent, at dets like ikke fandtes. «Jeg forbyr Eder,» sa han, «at vække noget fiendskap i min hal; men hvis I bryter dette, skal det gjælde Eders liv. Men I kan være saa vilde I vil naar I har med mine uvenner at gjøre, og saaledes kjæmpe Eder til hæder og ry.» Alle syntes godt om kongens tale og blev vel forlikt. Mændene fik nu slik plads i hallen at Bodvar blev mest æret, og han sat paa høire side av kongen og nærmest ham. Dernæst sat Hjalte den hugprude: kongen gav ham dette navn; for han kunde nok hete hugprud, han hvem kongens mænd før hadde holdt slik gjøn med, men som nu var blit en større mand end nogen av dem. Paa venstre side av kongen sat de tre brødre Svipdag, Hvitserk og Beigad, og derefter de tolv berserkerne og andre gode kjæmper paa begge sider av kongen. I alle leker og manddomsidrætter viste Bodvar sig som den ypperste av Rolvs mænd, og kongen æret ham, saa at han giftet ham med sin datter Driva.


6. Rolv gjester kong Adils i Uppsala.

En dag som kong Rolv sat i sit høisæte, saa han rundt i hallen paa sine mænd og kjæmper og spurte Bodvar om han visste om nogen anden konge som var lik ham eller hadde slike kjæmper. Bodvar sa at han kjendte ingen. «Men det er én ting som gjør et skaar i Eders kongelige værdighet.» Kongen spurgte hvad det var. «I har ikke hentet Eders fædrenearv i Uppsala, den som kong Adils med urette sitter over,» svarte Bodvar. Kong Rolv sa at det vilde ikke være let at hente den; for kong Adils var ingen enfoldig mand, men tvertimod tryllekyndig, klok og grum og den værste at ha at gjøre med. Bodvar svarte: «Dog sømmer det sig for Eder, herre, at søke Eders arvelod og engang at træffe kong Adils og faa vite hvad han vil svare paa dette.» Rolv sa: «Det er en stor sak som du her vækker. Ti det er vor pligt at hevne vor far.»

Kong Rolv gjorde sig nu rede til færden med hundrede mand, foruten hans tolv kjæmper og de tolv berserker. Det fortælles intet om deres færd, før de kom til en bonde. Han stod ute, da de kom, og bød dem alle ind til sig. Kongen sa: «Du er en gjæv mand. Men har du forraad nok til dette? For vi er ikke faa i følge, og det er ikke en smaabonde som skal ta imot alle os.» Bonden lo og sa: «Ja, herre! Jeg har stundom set ikke færre mænd komme, og I skal ikke mangle hverken mat eller drikke eller hvad I ellers maatte trænge.» Kongen sa: «Ja da skal vi gjerne ta imot dette.» Bonden blev glad ved dette og viste dem ind til sig. «Hvad er dit navn, bonde?» spurte kongen. «Nogen kalder mig Rane,» svarte manden. Kongen og hans mænd blev bevertet saa godt at de syntes de næsten ikke var blit tat imot bedre noget sted. Men bonden var glad og munter, og det var ikke den ting de spurte ham om, som han ikke kunde svare paa.

Om natten vaaknet mændene ved at det var saa koldt at tænderne klapret i hodet paa dem. De stod op alle sammen og tok paa sig klær og alt det de kunde finde, - undtagen Rolvs kjæmper, de blev liggende som før. Om morgenen spurte bonden dem hvordan de hadde sovet. «Vel,» svarte Bodvar. Da sa bonden til kongen: «Jeg vet at hirdmændene dine syntes det var svalt inat, og saa var det; men ikke tror jeg at de vil kunne staa sig i de prøver som kong Adils sætter dem i, hvis dette syntes dem saa vanskelig. Derfor skal du, konge, sende hjem halvdelen av dine mænd, om du vil beholde livet. For det er ikke ved hjælp av mange mænd du seirer over kong Adils.» «Du er meget for dig, bonde,» sa kongen, «og vi skal følge dit raad.» Derefter sa de farvel til bonden og red videre. Men kongen sendte halvdelen av sine mænd hjem. Da de hadde redet en stund, kom de til en anden liten gaard. De syntes de skulde kjende den samme bonden som de før hadde gjestet, og dette forekom dem underlig. Men bonden tok igjen godt mot dem og spurte hvorfor de kom saa ofte. Kongen svarte: «Vi vet ikke hvad det er for underfundighet vi har været ute for, men du er nok en listig kar.» Bonden sa: «Jeg skal ikke ta daarlig mot Eder.» De blev godt mottat og var der nu den anden nat. Men midt paa natten vaaknet de ved at det var kommet slik tørst paa dem at de næsten ikke syntes de kunde holde det ut. De stod da op og fandt et kar med vin og drak det op. Om morgenen sa Rane bonde: «Nu skal I paany lyde mig, herre. Jeg synes at de taaler litet, de mænd som maa drikke om natten. Men de maa holde ut mere, naar de kommer til kong Adils.» Da Rolv og hans mænd skulde drage videre, blev det uveir, og de blev sittende denne dag hos bonden. Om kvelden blev det gjort ild op; men de som sat ved ilden, syntes det blev hett om hænderne; de fleste rømte ut av stuen, og alle gik de væk fra varmen, undtagen Rolv og hans kjæmper. Da sa bonden: «Det er mit raad, herre, at I bare drager til kong Adils med Eders tolv kjæmper; da er det noget haab om at I kan komme tilbake, ellers er det intet haab.» «Det synes mig, bonde,» svarte kong Rolv, «som om vi bør følge dit raad.» Rolv red nu videre med de tolv mænd og sendte sine andre mænd tilbake igjen. Kong Adils fik nys om deres færd og sa at det var vel at Rolv vilde gjeste ham, «ti han skal vist ha erende hit, saa det kan være værdt at melde derom, før vi skilles,» la han til.

Rolv og hans mænd red nu til kong Adils's hal. Da de kom i nærheten av hallen, lot de hestene kjende sporene og sprængte mot hallen, saa alle som var i nærheten, vek til side. Kong Adils tok venlig mot dem og bød sine mænd at ta vare paa deres hester. Bodvar sa: «Pas vel paa, svender, at hverken haartoppen eller taglen paa hestene kommer i ulag, og at de ikke søler sig til.» Da det blev fortalt kong Adils hvor omhyggelige de var om hestene sine, sa han til sine mænd at de skulde hugge av halerne paa hestene deres og skjære av toppene, saa pandehuden fulgte med, og skamfere dem saa godt de kunde. Rolv og hans mænd blev ledsaget til døren av hallen; men kong Adils kom ikke ut. Da sa Svipdag: «Jeg er kjendt her før; derfor vil jeg gaa ind først, for jeg undres paa hvordan de vil ta imot os. La os ikke si hvem av os er kong Rolv, saa kong Adils ikke skal opdage ham i vor flok.» De gjorde som han sa, og gik ind den ene efter den anden med sine jagthøker paa akslerne. Svipdag, som gik først, saa sig omhyggelig om og la merke til at det var gjort mange forandringer i hallen. Det var opstillet mange fælder for at hindre dem i at komme frem, og jo længer de kom ind i hallen, des vanskeligere blev det. Til slut saa de hvor kong Adils sat i høisætet, og kom saa nær hverandre at de kunde tale til hverandre. Langt om længe tok kong Adils tilorde og sa: «Er du kommet hit nu, Svipdag? Men hvad kan det være for erende som kjæmpen har? Det er vel ikke som det ser ut for mig, at dal er i nakken, et øie er ute av hodet, at ar er i panden og hugg paa begge hænder, og Beigad, bror hans, er ogsaa ganske ophugget.»

Svipdag sa saa høit at alle kunde høre det: «Nu vil jeg be om fred av dig, kong Adils, for de tolv mænd som nu er kommet hit sammen med mig.» Kong Adils svarte: «Det vil jeg gi Eder. Gaa nu ind i hallen allesammen og vær ikke rædde!» De syntes de kunde skjønne at det var gravet faldgruber for dem rundt hallen. Men det var likesom en taake om kong Adils, saa de kunde ikke se ham tydelig i ansigtet. Men de saa at aaklærne som var rundt hallen til pryd, var hængt længer frem, som om det var væbnede mænd under dem. Og det var sandt nok, for det sprang en væbnet mand frem fra hvert klæde, da de var kommet over gravene. Rolv og hans fæller gik haardt mot dem og hugg folket ned, før de fik suk for sig.

Kong Adils blev rød av sinne, der han sat i høisætet, da han saa at Rolv og hans kjæmper hugg mændene hans ned som hunder. Han stod da op og sa: «Hvad er dette for noget leven. Dere er nogen store tosker, som vaager at gaa mot slike karer som her er kommet. Men nu skal Dere straks holde op og sætte Dere ned. Og vær nu velkommen, Rolv, min maag, med dine mænd!» De satte sig nu, først Svipdag, saa Hjalte den hugprude og saa Bodvar og kong Rolv; for de vilde ikke at han skulde være kjendt. Kong Adils spurte hvorfor Rolv ikke hadde flere mænd med. Svipdag svarte: «Jeg ser at du ikke sparer paa svikefulde raad mot kong Rolv og hans mænd; det er da ikke noget under om han bare kommer hit med faa mænd.»

Derefter lot kong Adils gjøre rent i hallen og bære væk de døde; for det var dræpt mange av hans mænd, og en mængde var saaret. Saa sa han: «La os nu gjøre op langilder for vore venner og gi dem slik mottagelse at de alle kan like det.» Rolvs kjæmper sat alle med sine vaaben og vilde ikke et øieblik slippe dem. Det begyndte snart at brænde, for det var ikke sparet paa tør ved. Kong Adils sat paa den ene side av ilden med sine hirdmænd, og Rolv og hans kjæmper sat paa den anden. De sat paa lange krakker og talte til hverandre. Kong Adils sa: «Det er ikke fortalt for meget om hvor kjække og modige du, Rolv, og kjæmperne dine er.» «Men læg nu paa varmen!» sa han til sine mænd, «for jeg ser ikke tydelig hvor kongen er. I vil vel ikke flygte fra ilden, selv om I synes det blir litt hett.» Han gjorde dette, fordi han vilde finde ut hvem av dem var kong Rolv. For han trodde at Rolv ikke vilde holde ut heten saa godt som kjæmperne hans, og han mente det vilde være lettest at naa ham, naar han visste hvor han var; for han var fast bestemt paa at ta Rolvs liv. Bodvar og de andre kjæmperne skjønte dette og dækket ham mot heten saa godt de kunde, uten at de andre skjønte det. Og da ilden flammet mot dem, mindedes kong Rolv det løfte han hadde gjort, at han ikke vilde fly hverken ild eller jern, og tænkte at Adils nu enten vilde brænde ham inde dér eller faa ham til at bryte sit løfte.

De saa nu at kong Adils og hans mænd hadde flyttet sig helt ut til hallens dyp, og ilden flammet saa høit og varmen stod like mot dem, saa de skjønte at noget maatte gjøres. Ilden var alt begyndt at ta fat i klærne deres. Da kastet de skjoldene paa varmen, og Bodvar og Svipdag sa: «La os nu øke ilden i Adils's borg!» De tok da og grep de mænd som holdt ilden vedlike, og slængte dem ut paa baalet og sa: «Nu kan I selv nyte godt av varmen og faa løn for Eders stræv!» Dér brændte de til aske, og ingen av dem blev frelst, for ingen kunde komme nær dem. Da dette var gjort, sa kong Rolv: «Den flyr ikke ilden som over hopper.» Med disse ord hoppet han og hans mænd over ilden og like mot kong Adils og tænkte at fange ham. Men da Adils saa dette, løp han op i et træ som stod i hallen, og som var hult indvendig, og paa denne vis kom han ut av huset.

Adils gik nu til dronning Yrsas sal. Hun tok imot ham med haarde ord og sa: «Først dræpte du min husbond, kong Helge, og forholdt hans barn det gods han eide, og nu vil du ovenikjøpet dræpe min søn; du er meget værre og grummere end nogen anden mand. Men nu skal jeg allikevel sørge for at kong Rolv faar sit gods og du den vanære som du fortjener.» Med disse ord skilles de.

Yrsa gik nu kong Rolv i møte og hilste kjærlig paa ham og skaffet mænd til at tjene dem og bringe dem alt hvad de trængte. Da en av disse mænd kom til kong Rolv, sa han: «Han er smal i ansigtet, denne manden, og ser ut som en krake[1], men er dette kongen deres?» Da sa kong Rolv: «Du har git mig et navn som vil fæste sig ved mig. Men hvad gir du mig i navnfæste?» Manden svarte: «Jeg har ikke noget at gi dig, for jeg eier ikke noget gods.» «Den faar gi den anden som eier noget,» svarte kongen, og drog en guldring av armen og gav ham. Manden svarte: «Hil være dig for din gave! Dette er det største klenodie.» Da kongen skjønte at manden var glad ved gaven, sa han: «Vagg (saa het manden) blir glad ved litet.» Vagg reiste sig da og sa: «Det lover jeg at jeg skal hevne dig, hvis jeg lever længer end du, og du blir overvundet av nogen.» «Det er vel,» svarte kongen; «dog kan det vel hænde at andre kommer til at gjøre det end du.»

Det var nu blit sent paa kvelden, og de la sig til at sove. Men de hadde ikke sovet længe, før de vaaknet ved et stort gny, det syntes som om hele huset skalv. Vagg, som holdt vakt over dem, sa at det var vist kong Adils's galt som han hadde sendt mot dem. - Adils hadde nemlig en stor galt som han blotet til, og som var det værste troll, saa ingen kunde staa sig mot den. - Kong Rolv hadde med sig en hund som het Gram; den var større og sterkere end andre hunder. Denne hunden sendte Bodvar ut mot galten. Den var ikke ræd og gik modig mot galten. Det blev et haardt nappetak; men det endte med at hunden bet ørerne og hele kindet av galten, saa den faldt til jorden. I det samme kom kong Adils med mange mænd mot huset og stak ild paa det. Da sa Bodvar: «Det er en ussel dødsdag, hvis vi skal brænde inde her; da er det bedre at falde for vaaben paa aapen mark. Jeg ser nu ingen anden raad end at vi bryter os ut av huset; men dette er ingen barnelek.»

De løp nu mot væggen saa haardt at bjelkerne gik istykker og de kom ut. Derutenfor stod det tæt av brynjeklædde mænd, og det begyndte en haard kamp. Rolv og hans kjæmper gik grumt frem og hugg ned hver mand som de møtte. I det samme kom kong Rolvs høk flyvende ut fra borgen, satte sig paa kongens skulder og kneiste saa stolt som om den hadde vundet en stor seier. Bodvar sa, da han saa det: «Nu later den som den har utført en stordaad.» Da kong Adils's høkevogter hørte dette, skyndte han sig til loftet hvor høkene holdt til; da han kom der, fandt han alle Adils's høker liggende døde. Kampen endte med at Rolv og hans kjæmper dræpte en mængde mænd. De som var i live, bad om grid; og det fik de.

Derefter gik de til kongshallen og trængte modig ind i den. - Kong Adils selv var ikke til at øine. - Bodvar spurte paa hvilken bænk kong Rolv vilde sitte. «Vi skal sitte paa kongspallen,» svarte han, «og selv vil jeg sitte i høisætet.» Da de hadde sittet der en stund og hvilt sig, spurte Hjalte den hugprude om det ikke var bedst at en av dem saa til hestene deres. Det var de enige om. Han gik ut og kom snart efter tilbake og fortalte hvordan de var skamferet. Kong Rolv sa ikke noget til dette, uten at kong Adils var like ens i alt.

Nu kom dronning Yrsa ind i hallen, hilste venlig paa kong Rolv og sa: «Du har ikke faat slik mottagelse her, frænde, som jeg hadde ønsket. Men nu vil jeg ikke at du skal være her længer, min søn; for de samler folk over hele Sviavælde, og kong Adils tænker at dræpe dig og dine mænd, som han alt hadde villet for længe siden, om han hadde kunnet; men nu har din lykke seiret over hans trollskap. Her er nu et sølvhorn som jeg vil gi dig. Deri gjemmes alle de bedste av kong Adils's ringer; mellem dem er det en som heter Sviagris, og som tykkes ham bedre end alle de andre.» Med disse ord rakte hun ham hornet fuldt av guld og sølv. Det var saa meget gods at det næsten ikke kunde værdsættes. Derefter lot dronningen lede frem tolv hester som alle var røde av lét, foruten én som var hvit som sne; den skulde kong Rolv ride paa; disse var de bedste av alle kong Adils's hester, og alle var de brynjeklædde. Hun gav dem ogsaa skjold og hjelmer og hærklær, for ilden hadde ødelagt dem de før hadde, og alt gjorde hun paa det prægtigste. Kong Rolv spurte nu: «Har du git mig saa meget gods som jeg eide med rette, og som min far hadde?» «Dette er meget mere end du hadde at kræve,» svarte dronningen, «og du og dine mænd har her vundet stor hæder. Men gjør Eder nu færdige saa godt I kan; for I vil komme til at bli sat paa prøve endda engang.» Derefter steg de alle tilhest, og kong Rolv tok kjærlig farvel med sin mor.

Rolv og hans mænd red nu fra Uppsala og nedover mot Fyrisvoldene. Da saa kong Rolv at det laa en guldring og glodde paa veien foran ham. Den klang, da de red over den. «Den gjaller saa høit,» sa Rolv, «fordi den ikke liker at ligge alene.» Med disse ord drog han guldringen av armen og kastet den ned paa veien til den anden ring og sa: «Det skal ikke siges at jeg tar op guld, skjønt det ligger paa veien, og ingen av mine mænd skal være saa fræk at han tar det op; for det er lagt her for at sinke vor færd.» Dette lovte de.

I det samme hørte de lurblaast og saa en mængde folk som red efter dem fra alle kanter. Rolv og hans mænd red ret fremover. «Nu skal de selv bli sinket,» sa kong Rolv. Med disse ord rakte han haanden ut efter hornet som Beigad red med, og tok guldet og saadde det ut over veien, mens de red over Fyrisvoldene. Da de som red efter, saa dette, løp de av hestene, og hver søkte at rapse til sig det bedste han kunde. Da kong Adils saa dette, irettesatte han dem med haarde ord, og sa at de tok op det mindre, men lot det større slippe ut av hænderne paa sig. Den skam vilde spørres i alle land, at de hadde latt 12 mænd undslippe fra en saa utallig mængde som dér var samlet. Med disse ord sprængte han paa hesten og red videre, og mange fulgte ham.

Da kong Rolv saa at kong Adils var like ved ham, tok han ringen Sviagris og kastet den ned paa veien.

Andreas Bloch: Da kong Rolv saa dette, snudde han sig om og sa: «Svinebøid har jeg nu ham som er mægtigst av svearne.»

Da Adils saa ringen, sa han: «Den som har git ham dette klenodie, har været mere huld mot ham end mot mig. Allikevel skal nu jeg og ikke kong Rolv nyte ringen.» Med disse ord bøide han sig til siden og stak spydskaftet ned efter ringen. Da kong Rolv saa dette, snudde han sig om og sa: «Svinebøid har jeg nu ham som er mægtigst av svearne.» I det samme hugg han til kong Adils over laarene med sverdet Skovnung, som er det bedste sverd som har været i Norderlandene, og bad ham ha denne skam. «Nu kan du kjende Rolv Krake, som du saa længe har eftersøkt.» Blodet randt av kong Adils, saa han blev avmægtig og maatte vende om; men kong Rolv tok Sviagris tilbake. Dermed skiltes kong Adils og Rolv Krake, og det fortælles ikke at de møttes siden.

Rolv Krake og hans mænd red nu sin vei, og ved nattetid kom de til en gaard. Ute ved døren stod Rane bonde og bød dem velkommen og sa at det var gaat som han hadde gjettet med deres færd. Kongen sandet det og sa at han ikke var svaksynt. «Her er vaaben som jeg vil gi dig,» sa Rane bonde; det var skjold, sverd og brynje. «Det var stygge vaaben, bonde,» sa Rolv og vilde ikke ta imot dem. Bonden blev næsten vred og syntes at det var tilføiet ham en skam. «Du handler ikke som du burde i dette, kong Rolv,» sa Rane, «og det er jevnlig saa at I ikke er saa kloke som I tror.» Han tok dette som en skam, og ikke blev det noget av indbydelsen til at bli der om natten. De vilde nu ride sin vei, skjønt det var mørk nat. Rane var ikke blid at se til og de skiltes uten at sige farvel med hverandre. Da de hadde redet et litet stykke, sa Bodvar: «Efterpaa er det let at være klok. Jeg har en mistanke om at vi ikke har handlet klokt, da vi negtet at ta imot det som var tiltænkt os, og at vi dermed ogsaa har negtet os seiren.» Kong Rolv sa: «Jeg har ogsaa en mistanke om dette. Det var vist Odin den gamle, for tilvisse var manden enøiet.» «La os skynde os tilbake og undersøke dette,» sa Svipdag. De snudde nu om; men da var baade gaarden og manden borte. De red nu videre, og det fortælles intet om deres færd, før de kom til Danmark. Bodvar gav kongen det raad at han fra nu av skulde sitte i ro og være litet i krig; for han var ræd for at kongen fra nu av ikke vilde være seiersæl.


7. Rolv Krakes og hans kjæmpers død.

Kong Rolv og hans kjæmper sat nu længe i fred i Danmark og ingen angrep dem. Han hadde alt tidligere skatlagt alle konger som var i nærheten. Mellem dem var ogsaa en mægtig konge som het Hjorvard. Han var blit gift med kong Helgas datter Skuld. Engang bød Rolv sin maag kong Hjorvard til sig til gjestebud. En dag hændte det saa at begge kongerne stod ute sammen, og at kong Rolv spændte brokbeltet sit; imens rakte han sit sverd til kong Hjorvard. Da han hadde spændt beltet, tok han sverdet sit igjen og sa: «Det vet vi nu begge, at det er et gammelt ord at den skal være den andens undermand som holder hans sverd, mens han spænder brokbeltet sit. Nu skal du ogsaa være min undermand og taale det likesaa vel som andre.» Hjorvad blev heftig vred, men maatte dog finde sig i det og sendte skat til kong Rolv likesom hans andre underkonger. Men han var litet tilfreds med sin stilling.

Saa var det engang at Skuld sa til sin husbond, kong Hjorvard: «Jeg liker ikke at vi skal yde skat til kong Rolv og være tvunget under ham; men nu skal det ikke længer være saa at du er hans undermand.» «Det vil nok være det bedste for os som for de andre at finde os i det og la alt være ved det gamle,» svarte Hjorvard. «Du er litet til kar, siden du vil taale alslags skam som tilføies dig,» sa hans hustru. «Det er ikke mulig at binde an med kong Rolv,» svarte Hjorvard, «for ingen tør reise skjold mot ham.» «Derfor er det heller ingen kraft i Dere,» sa Skuld. «Men nu er det tid til at prøve; for naar han stadig holder sig hjemme, saa er det fordi han er ræd for ikke at seire. Nu skal vi først sende bud til kong Rolv og be ham om lov til ikke at betale skat paa tre aar, men love da at betale altsammen paa én gang.» Sendebudene drog nu til kong Rolv med denne bøn og han indrømmet den.

Da denne tid kom, samlet Skuld i hemmelighet alle de mænd hun kunde faa fat paa, og alt pak fra bygderne. Det foregik i løndom saa at Rolv og hans kjæmper ikke visste noget om det og ikke frygtet ufred, da Skuld og Hjorvard ved juletid kom og reiste sine telt i nærheten av kongsgaarden. - Ti Skuld fór frem med troldom og hadde alver og troll i sin flok; hun var jo paa morssiden av alveæt. - Da hændte det at Hjalte om natten skulde et erende utenfor kongsgaarden; han saa alle teltene og lagde merke til at det ikke saa fredlig ut under dem. Da han vendte tilbake, saa han at det var fuldt av brynjeklædde mænd rundt borgen. Han gik da like til hallen hvor kong Rolv og hans kjæmper var, og sa: «Vaakn, herre! Det er ufred i gaarden. Her er din søster Skuld med en stor hær med haarde sverd og hærvaaben, og de gaar rundt borgen med dragne sverd.» Men kongen og hans kjæmper sov videre. Da kvad han den sang som kaldes «Bjarkemaal det gamle»:


«Dag er oppe,
suser hanens fjære,
tid er for vikinger
arbeid at virke.
Vaaker og vaaker,
vennernes kreds,
alle de ypperste,


som til Adils drog,
Haar den haandfaste,
Rolv med buen,
ætgode mænd,
som ikke flyr.
Ei vækker jeg Eder


til venner
eller til vivs tale,
men til Hilds
den haarde lek.[2]»


Da stod alle Rolvs kjæmper op: Rolv den skytende, Svipdag, Beigad, Hvitserk den hvasse, Haklang, Hardrevil, Hake den frøkne, Vatt, Storolv, Hjalte den hugprude og Bodvar Bjarke. Bodvar sa at nu trængte kong Rolv stolte kjæmper, som hadde baade hjerte og mod i brystet.

Kong Rolv sprang op og talte uten frygt: «La os nu hente den bedste drik og drikke og være glade, og saaledes vise hvad for karer Rolvs kjæmper er, og bare tænke paa at vor kjækhet kan mindes; ti hit har nu søkt de største kjæmper fra alle land i nærheten. Sig nu til Skuld og Hjorvard at vi vil drikke og være glade, før vi tar imot skatten.» De gjorde som kongen sa. Skuld svarte: «Ulik er min bror, kong Rolv, de fleste andre; og det er skade at en slik mand skal miste livet, men dog maa det nu komme til en avgjørelse.»

Da kong Rolv og hans kjæmper hadde sittet og drukket en stund, sprang de op og gik ut, alle uten Bodvar Bjarke; ham saa de intetsteds, og det undret de sig over. Kongen gik like bak fanen og hans kjæmper efter ham. Rolv var saa glad i hug som om han sat ved gjestebud; han hugget med begge hænder, og det saa ut som om han hadde tolv mands styrke. «Nu kan kong Hjorvard se at sverdet Skovnung biter og klinger mot mændenes skaller,» sa Hjalte. Hjorvards mænd faldt nu for fote. Da saa de at det fór en stor bjørn foran kong Rolv og hans mænd; den var saa ram at den alene dræpte flere mænd end fem av kongens kjæmper; hverken hugg eller skudvaaben bet paa den; men den brøt under sig baade mænd og hester av kong Hjorvards hær. Imens saa Hjalte sig om og fik ikke øie paa sin fælle Bodvar. Han sa da til Rolv Krake: «Hvordan kan det være at Bodvar skaaner sig saa og ikke kommer i nærheten av kongen, slik en kjæmpe som vi trodde han var?» «Han er nok nogensteds hvor det er bedst for os,» svarte kongen; «men hold du frem som før og tal ikke ondt om ham; for ingen av Eder er hans likemand, selv om I alle er de største kjæmper.» Hjalte løp nu hjem til kongens herberge,og dér saa han Bodvar sitte uten at røre sig. Hjalte sa da: «Hvor længe skal vi bie paa den gjæveste helt? Dette er uhørt at du ikke staar paa benene og viser at armene dine er sterke som bjørnelabber. Op, Bodvar Bjarke, min overmand! Ellers vil jeg brænde huset over dig.» Bodvar stod nu op, pustet tungt og sa: «Du behøver ikke at sige jeg er ræd, Hjalte, for det er jeg ikke. Men da jeg var ung, flydde jeg hverken ild eller jern.» Med disse ord stod han op og gik ut til kampen. Men da var bjørnen væk, og det begyndte at gaa daarligere med Rolv Krake og hans mænd. Før hadde Skuld med sine troldomskunster ikke magtet noget mot dem, dér hun sat paa seidstolen i sit svarte telt. Men nu blev det som svart nat efter den lyse dag.

Da saa kong Rolvs mænd at det kom en gruelig galt ut fra kong Hjorvards hær. Den var ulvegraa av farve og saa stor som en treaarig okse; det fløi en pil fra hver bust paa den, og den slog Rolv Krakes hirdmænd ned for fote.

Bodvar Bjarke hugget med begge hænder og tænkte ikke paa andet end paa at slaa ihjel saa mange som mulig før han faldt. Men hvor mange end han og Rolvs andre kjæmper dræpte, saa blev dog Hjorvards og Skulds hær aldrig mindre. Bodvar sa: «Jeg har en mistanke om at de døde staar op og kjæmper mot os; men det blir ikke let at kjæmpe mot drauger.»

Til slut faldt hele Rolv Krakes hird, og alle hans kjæmper hadde fant ulivssaar. Langt om længe begyndte ogsaa kjæmperne at falde, den ene over den anden. Rolv kom sig ut av skjoldborgen, men endelig segnet ogsaa han. I denne kamp faldt ogsaa kong Hjorvard og de fleste av hans mænd, undtagen nogen faa som reddet livet sammen med dronning Skuld. Hun tok nu riket efter sin bror Rolv og styrte det daarlig og en kort stund bare.

Elgfrode hevnet sin bror Bodvar, som han hadde lovt, sammen med Tore Hundsfot. De fik mange mænd fra Sverige til hjælp fra dronning Yrsa, og det fortælles at Vagg var høvding for denne flok. De kom uventet over dronning Skuld, før hun fik tid til at bruke troldommen sin, og dræpte hende og hendes pak. Derefter kom riket under Rolvs døtre. Det blev kastet op haug efter kong Rolv; han blev lagt deri med sit sverd Skovnung, og hver av hans kjæmper blev lagt i sin haug med vaaben ved sin side.

Her ender fortællingen om Rolv Krake og hans kjæmper.
Fotnoter:

  1. D. e. «stang».
  2. Hilds lek, d. e. kampen.