Hakonarmaal

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Fra

Snorre Sturlesons

norske

Kongers Sagaer


oversatte af Jacob Aall
Eier af Næs Jernværk


Christiania
Trykt i Guldberg & Dzwonkowskis Officin
1838


Hakonarmaal


P. N. Arbo: Valkyrien

Eyvind Skaldaspilder digtede et Kvad om Kong Hakons Fald, og om hvor vel han blev modtagen i Valhal. Digtet blev kaldt Hakonarmaal, og dette er Begyndelsen:


Gøndul og Skøgul[1]
Gauta-Tyr[2] sendte
Til Konninger at fare
Hvo af Yngves Æt
Med Odin skulde fare
I Valhal at være.


De funde Bjørns Broder[3]
Kostelige Konge
Under Slagets Fane,
Da han Brynjen kasted’.
Fiender sture,
Og Spydet rystes,
Og da gik
For sig Hildurs Leeg.[4]


Han, som allene
Blev Jarlers Bane,
Holmrygers[5] Krigshær
Til Slaget kaldte.
Gjæve Ødaners Skræk
Stod under Ørn’ Hjelm[6]
Og var omgiven
Af tappre Nordmænd.


Saa beed Sværdet
i Siklings[7] Hænder
Odins[8] Maskevæv
Som om i Vand det sloges.
Spydene klinge
Skjoldene springe
Pandserringe klirre
Paa Gøters Hjerne.
Nordmænds Skjolde
Saa og Isser traadtes
med haarde Fødder
Af Sværdeklinge.[9]
Larm der bli’r paa Øen,
Da Kongen farved
Blanke Skjoldeborg
Rød med Krigsmænds Blod.


Saarilden[10] brændte
I blodige Vunder,
Hellebard luded’
Mod Folkenes Liv
Tungt flød Saarenes Strøm
Paa Sværdenes Næs,
Faldt Pilenes Flod
Paa Stranden i Stord.


Skøglar-Sky’s[11] Storme
Blandedes under
Røde Skjoldenes Rand,
Leged’ om Ringe.[12]
Pileflod suser
I Odins Uveir,[13]
Mangen Mand neied
For Sværdenes Strøm.


Der Døglinger[14] sadde
Med utrukne Sværd
Med Skur udi Skjold
Forhuggede Brynier.
Ei glad var Hæren i Hu,
Som Veien til Valhalla lagde.


Da sagde Gøndul
Støttet paa Spydskaft:
»Vel gaar Gudernes sag;
Hellige Samfund[15]
Hakon hjemkaldte
Med mægtige Hær.«


Kongen det hørte,
Hvorlund’ Valkyrie-Mø
Fra Hesteryg talte
I tankefuld Sind,
Med Hjelme paa Hoved
Sadd’ de, med Skjolde paa Barm.


[16] »Hvi deler i Slag
Du Lykken, Geirskøgul?
Vel vare vi værd Seier fra Guder.« —
[17] »Vi det voldte
At Seier du fik,
At flygted’ Fiender Dine.«


»Nu ride vi skulle«
Kvad mægtige Skøgul
»Til Gudernes grønne Hjem,
Odin at sige:
Mægtige Konge mon komme
For ham Selver at see.«


Nu Asa-Tyr[18] sagde:
»Hermod og Brage[19]
Gram ganger i Møde;
Thi her kommer Konning
Til Gudernes Haller,
Som Helt tykkes at være.«


Saa taled Kongen
Som kom fra Slagenes Larm,
Røde Blod drypped’ af ham:
»Bister os tykkes
Odin at være i Hu,
Vi hans Sindelag see.«


»Einheriers[20] fred
Skal Du have for vist;
Tag Du Asernes Øl
Jarletvinger![21]
Herinde Du har
Otte Brødre,« kvad Brage.


»Rustningen vor,«
Kvad end Konningen gode,
»Selver ville vi have,
Brynie og Hjelm
Vogtes skal vel,
Godt er at tage til Spyd.«


Kundbart det blev
At de hellige Templer[22]
Var fredet af Kongen,
Da Gudenes Raad
Kong Hakon bød
Velkommen være.


I gode Dag blev født
Den gjæve Kongemand,
Som sligen Yndest vinder;
Hans Alder
Evig vorder
Mindet med Ære.


Fenris Ulven[23]
Før ubunden
Fare skal til Mandekreds,
End en Kongemand,
Saa god som han,
Paa øde Sæde kommer.


Frænder døe,
Rigdom ødes
Land og Jord forgaae;
Hakon sidder
Hos milde[24] Guder,
folk i Trældom sukke.[25]
Noter:

 1. To bekjendte Valkyrier som forestilles her af Odin udsendte for at hente de i Slaget Faldne.
 2. Odin.
 3. Kong Hakon.
 4. Slaget.
 5. Beboerne af Øerne i Rogaland.
 6. Hjelmen prydedes med Ørnefjær eller Ørnebilleder.
 7. Den ofte brugte Benævnelse for Konge
 8. Vafadur, en af Odins Tilnavne, her med Hensyn til Pantsernes Masker.
 9. Beskrivelse paa et Slag.
 10. Sværdene svingedes.
 11. Slagets.
 12. Med Pantserringe. En anden Oversættelse har: »Leged’ for Guld.«
 13. Slaget.
 14. Den ofte brugte Benævnelse for Konge.
 15. »Baand« i texten. Saa kaldes Guderne, fordi de ligesom forbinde Naturen.
 16. Hakons Spørgsmaal.
 17. Valkyriens Svar.
 18. I texten »HroptaTyr,« Hropt kaldes Odin, som den der ligesom kalder de Døde fra Slaget til Valhalla.
 19. Hermod var Gudernes bekjendte Sendebud og Brage Digtekonstens og Veltalenhedens Gud.
 20. En almindelig Benævnelse paa Valhallas Helte, udledes af Ein-Herjar ene stridende mellem sig, fordi de beskæftigede sig med indbyrdes Strid, som Leeg og Spøg.
 21. Som seirer over Erikssønnerne.
 22. Vear — hellige Boliger og Alt hvad der hører til Helligdomme. Hakon havde skaanet hedenske Templer. skjønt selv Christen, derfor blev han vel modtagen i Valhalla.
 23. Den mythiske Ulv, hvorom før et talt, som i Baand venter paa Verdens Undergang — »Før skal Verden forgaae.«
 24. heidr klar, hvoraf Hedning, altsaa »hedenske Guder.«
 25. Hentyder til Harald Graafelds forhadte Regjering.