Herr Magnus och hafstrollet (Variant: Hertig Magnus och hafsfrun)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


83. Herr Magnus och hafstrollet
Variant: Hertig Magnus och hafsfrun


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Hertig Magnus han såg genom slottsfönstret ut,
Huru strömmen så strida månd' rinna;
Då fick han se, på strömmen satt
En mycket dägelig qvinna.
Hertig Magnus, hertig Magnus, trolofven I mig!
Jag beder eder ännu så gerna,
I sägen icke nej, utan jo, jo!


2. »Och eder vill jag gifva ett gångande skepp,
Det bästa en riddare vill ega;
Det går så väl på vatten, som fasta land,
Och genom de markerna vida.»


3. »Och eder vill jag gifva en gångare grå,
Den bästa en riddare vill styra;
Han går så väl på vatten, som fasta land,
Och genom de skogarne vida.»


4. »Och huru skulle jag trolofva er?
Jag får ju ej stilla vara;
Jag tjenar ju konung och fosterland,
Men inte med qvinnor mig para.»


5. »Eder vill jag gifva så mycket guld,
Som I er aldrig kan mägta;
Och perlor och stenar, göperna full,
Och allt skall det vara äkta.»


6. »Och gerna skulle jag trolofva dig,
Om du vor' en kristen qvinna;
Men nu är du ett ledt hafstroll,
Min kärlek du aldrig kan vinna.»


7. »Hertig Magnus, hertig Magnus, besinna dig,
Och ej så spotskelig svara;
Ty vill du inte trolofva mig,
Så skall du få vansinnig vara.»


8. »Jag är en konungason så god,
Huru kan I mig vilja vinna?
I bor ej på land, men uti flod,
Och dervid kan jag mig ej finna.»
Hertig Magnus, hertig Magnus, trolofven I mig!
Jag beder eder ännu så gerna,
I sägen icke nej, utan jo, jo!


_____


Se Variant af denne vise