Hr. Peders Harpe

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Harpespiller
Middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Ridderviser
43. Hr. Peders Harpe.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


1. Hr. Peder giljed hin liden Kirstin:
„Og vil I være Allerkæreste min?“
Jomfruer og Møer, hvi vækker I os af Søvne?


2. „Gerne vilde jeg trolove dig,
vidste jeg, du vilde ikke svige mig.“


3. „Svige hannem Krist hin rige,
hin anden agter at svige!


4. Svige hannem Krist over Gjællebro[2],
hin anden agter at svige i Tro!“[3]


5. Den første Nat, de sammen laa,
Hr. Peder monne fra hende gaa.


6. Hun ledte ude, og hun ledte inde,
ikke kunde hun Hr. Peder finde.


7. Hun ledte for hans Senge,
der saa hun hans Harpe hænge.


8. „Vidste jeg, Hr. Peder, du var mig huld,
jeg skulde lade din Harpe slaa med Guld.


9. Jeg har mig de Guldringe fem.
jeg skulde lade din Harpe slaa med dem.“


10. Hr. Peder staar paa Højelofts–Svale[4],
han lyder paa liden Kirstens Tale.


11. Længe stod Hr. Peder og tænkte ved sig:
„Det var stor Synd at svige dig.


12. Jeg havde dig agtet til Slegfred[5] min,
nu skal du være min Ægteviv.“


13. Tak have Hr. Peder, han holdt sin Tro,
med Ære lod han sit Bryllup bo.
jomfruer og Møer, hvi vækker I os af Søvne?


Fodnoter

  1. Indl. S. 33.
  2. Gjællebro (Oldsprogets Gjallarbro), Broen over til Dødningeverdenen, opfattedes i Middelalderen som Domsbroen, hvorfra de onde styrtede i Helveddybet, men hvor de gode vandrede ind i Paradis.
  3. 3—4. Gid den mægtige Kristus maa svige den af os, som sviger den anden; gid han paa „Gjællebro“ maa svige den, som sviger den anden, mens hun sætter sin Lid til ham.
  4. 10 Hr. Peder stod paa Svalen, den aabne Trappe eller Svalegang, hvorfra der var Indgang til Sovestuen (Højeloftet), saa at han kunde lytte efter, hvad der taltes derinde.
  5. 12 Slegfred, se Indl. S. 39—40.