Johan Faust

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

Johan Faust
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1864


Johan Faust hed en Mand i Tydskland. Han kom overeens med Djævelen om at denne til Slutningen maatte eie ham, hvis han lod ham faae alle de Ting, han forlangte af ham. Johan forlangte af Djævelen alle de kosteligste Lækkerier og forskjellige Klenodier; han lod ligeledes Fanden bygge sig en Hal af Glas til at boe i, og lod ham siden bringe did den skjønneste Kvinde, der i Deilighed kunde maale sig med Helene den Fagre. Alligevel narrede Djævelen mangen Gang Johan ved Øienforblændelser saaledes var den fagre Mø i Virkeligheden ikke andet end Hoften af et Hors. Tilsidst indelukkede Johan sig altid i Glashallen, men Enden blev, at Djævelen sang ham ud igjennem Nøglehullet, og der fandtes kun tre Bloddraaber, som bleve tilbage der paa Stedet.