Karsten Friis Wiborg biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Karsten Friis Wiborg
Biografisk oversigt

Karsten Friis Wiborg
(1813-1885)Viborg, Karsten Friis, dansk Præst, Forfatter, f. 25. Apr. 1813 i Kbhvn, d. 22. Maj 1885 i Slagelse. Efter i 1837 at være blevet teologisk Kandidat, kastede han sig over kunsthistoriske og æstetiske Studier; 1843 tog han Magistergraden ved en Fremstilling af Nordens Mytologi, og hans 1846 skrevne Drama: »Konning Volmer og Havfruen« blev opført paa Det kgl. Teater. 1845 blev han Sognepræst i Rynkeby og Revninge, og 1862 forflyttedes han til Skt Mikkels Kirke i Slagelse, hvor han virkede, til han i 1883 tog sin Afsked. Han var en skattet Taler ved grundtvigske kirkelige Møder og har udgivet adskillige Prædikener, en Fortolkning til de fire Evangelier (1857—62; 2. Oplag 1872—73) samt en Bearbejdelse af Salomon’s Højsang (1872). En 1878 paabegyndt Fortolkning til Apostlenes Gerninger naaede han ikke at faa fuldendt.
H. M.

Kilde: Salomonsens Konversationsleksikon, Anden udgave (1915-1930)