Kong Sverre - Birkebeinerne

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskulptur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


Birkebeinerne


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Forfatteren av Historia Norvegiæ skrev Trøndelagens navn ned paa pergamentet: for hans øie stod billedet av et smalt sund, av graa, mægtig fjord og brede, frugtbare bygder ved fjordbunden. Han kaldte Trøndelagen "det fornemste land i Norge". Der hadde folkets kraft ofte git rikets historie en ny retning; der var erkebiskop Eysteins residens; der hvilte han, som i Historia Norvegiæ heter "Norges evige konge"; i disse aar bygget man med iver paa hans kirke, og den tegnet til at bli St. Olavs høihet værdig.

Som Rom var "verdens hoved"[1], slik var Trondhjem Norges hoved — og kaldes saa i Fagrskinna, en sagasamling fra tiden o. 1230. Hvert nyt kongsemne i landet ønsket at motta kongsnavn i St. Olavs by.

Krønikeskriveren Theodricus, som holdt til deroppe, kunde vidne om det. Som oprørere mot Magnus Erlingsson, Herrens salvede, var tronkrævere kommet til Nidaros og hadde paa "øretinget" våndet stadfæstelse paa sit kongedømme. Theodricus, som ellers vælger at tie om disse aars sørgelige historie, nævner i forbigaaende én av fredsbryterne: "den ulyksalige voldshersker Eystein". Det er birkebeinernes første konge.

Theodricus elsker ikke trønderne; han beskylder dem for mangel paa fasthet og stadighet. Saken var, at Trøndelagen ikke bare var den dyrebareste juvel i Magnus Erlingssons krone, men ogsaa den, som sat løsest.

I Trøndelagen var Sigurd Mund vokset op; der hadde han nære venner. Da Inge Krokrygg efter brorens fald kom til Nidaros, fik han merke, at det ikke var trygg jordbund. Om vinteren brændte kongens naust, heter det, med mange av hans skibe, og det var ikke tvil om, at branden var paasat. I de følgende aar blev Trøndelagen et fristed for Sigurd-partiet, og flere trønder-høvdinger støttet Haakon Herdebred, den dræpte konges søn og hevner. Til al ulykke var motpartiet uten evne til at skape forsoning. En av trøndernes bedste mænd blev hugget ned paa Inge Krokryggs skib, der han stod som vergeløs fange. Over ham "sørget man meget, men dog mest i Trøndelagene". Faa aar senere lot Erling Skakke en anden fangen trønder-høvding binde til et anker og kaste i sjøen. "Av dette verk blev Erling overmaade forhatt i Trøndelagene", der den dræpte hadde "den bedste ætt". Man maatte underkaste sig; men man glemte ikke sin sorg. Hvor Theodricus fandt mangel paa fasthet og stadighet, var der i virkeligheten troskap nok, troskap mot hevnen. Birkebeinerne visste det og kom.

Fagrskinna forklarer deres navn: "De for vide omkring og holdt ofte til i ubygderne; da gik deres klær av dem, og de spændte næver om læggerne; men da Magnus Erlingssons mænd hørte det, kaldte de dem birkebeiner". For os har navnet faat en egen klang; der er norsk landskap i det, — skogene og ødemarkerne, hvor flygtningerne hadde tilhold; der er ogsaa hæder i det, troskapens og modets hæder.

«Birkebeinerne fylte hele gården og gikk så mot loftet.» Erik Werenskiold: Illustrasjon til Magnus Erlingssons saga, Heimskringla 1899-utgaven.

]Hvem var de? De begyndte østpaa i Viken, i grænsebygderne mot Sverige. Senere fik de tilslutning fra Telemarken, der folket av "lokale" grunde laa i strid med Erling Skakke, tilslut fra Trøndelagen. Det var en broget samling. Der var ransmænd blandt dem, sier Sverres saga, som her ikke kan mistænkes for at ville forskjønne; saa var der mange arbeidsmænd ("verkmenn"), som rømte fra sin tjeneste for den lokkende mulighets skyld, for at vinde frihet, gods og guld. Men der var ogsaa et klart politisk drag ved reisningen. Der var arv i den; birkebeinerne var Sigurd Munds, Eystein Haraldssons og Haakon Herdebreds parti i ny form. "Til denne flok løp mange dygtige mænd", fortæller Fagrskinna; "de sa, at de hadde mistet sine brødre og fædre og andre nære frænder og sit gods"[2]. Det var hevnens aand, som rørte sig. —

Sommeren 1174 fik Sveriges jarl, "folkungen" Birger Brosa, besøk av en ung nordmand, som vilde ha hjælp av ham: det var Eystein, kong Eystein Haraldssons søn. Jarlen, som var gift med en faster av ham, Harald Gilles datter Brigida, optok hans erende vel, og gav ham mandskap og penger. Da han kom til Viken, vokset hans følge, og han fik kongenavn: Birkebeinernes flok var dannet. Deres unge høvding var vakker, fortæller Snorre, men ikke høi og hadde et litet ansigt. Man kaldte ham Meyla, — "den lille pike".

Han fik det ikke let. I visse maater gav birkebeinerne ham godt stof. "De var haardføre og meget vaabendjerve mænd", sier Snorre. De fleste av dem var ikke forvænt hjemmefra og kunde taale de savn, som blev dem paalagt. Men der manglet orden i flokken. "De hadde faa slike mænd, som kunde lægge raad, eller som var vant til at styre land og stelle med lov eller raade for en hær; og selv om der fandtes en og anden, som hadde forstand paa det, saa vilde dog flokken ha det, som den selv syntes". Eystein Meyla var ikke den høvding, som her trængtes. Sverre fandt mange av hans raad og tiltak "ungdommelige".

"Birkebeinerne fór voldsomt og rasende frem", fortæller Snorre. Først gik det ut over bønderne i Viken. "De løp ofte ned i bygderne og kom frem her og der og gik straks til angrep, naar de ikke hadde mange imot sig. Sommeren 1176 skaffet de sig skibe; for strykende bør bar det nordover; det gjaldt Trøndelagen.

I Nidaros førte haalogalændingen Nikolas Skjaldvorsson, en frænde av kongehuset, styret paa Magnus Erlingssons vegne. Om morgenen d. 8. september, dagen for Marias fødselsfest, hørte Nikolas ottesang i byen. Da han kom ut av kirken, blev det sagt ham, at nogen fiskere hadde set langskibe ute i fjorden, og at det vel kunde være birkebeinerne. Nikolas trodde ikke stort paa det, han tok det ihvertfald med ro. Ved høimessen var han atter i kirke, siden gik han hjem og tilbords. Da kom en mand ind og meldte, at nu rodde birkebeinerne op i Nidelven. Straks efter var gaarden fuld av fiender. De bød Nikolas fred; men han betakket sig. Bak sit røde skjold, der gyldne nagler blinket, verget han sig, til pilene stod dypt i. "Nu lyver skjoldet for mig!", ropte Nikolas. Straks efter faldt han. Eystein Meyla blev tat til konge paa Øreting, og da flokken forlot Trøndelagen, var den vokset til en hær. Mange av de bedste bondesønner i Trondhjems-bygderne fulgte med; men lendermandsætterne holdt sig endnu tilbake; høvdingerne var blit kloke av skade.

Birkebeinerne tok veien over Dovre ned til Oplandene. Erling Skakke sat i Bergen; men i Tunsberg var kong Magnus, og der rustet han sig til at møte stormen. Mellem dem, som støttet til ham, var aristokratiets fornemste mand, den kloke og besindige Orm "kongsbror", søn av Harald Gilles enke, dronning Ingerid, født utenfor egteskap, men ihvertfald halvbror av kong Inge Krokrygg.

Kong Magnus møtte birkebeinernes overlegne hærstyrke paa Re, en bitende kold januardag i 1177. Sneen laa høi over markerne; men kongsmændenes fylking traadte den haard for ikke at hindres av den. Birkebeinerne hadde ikke tid til det; de var for ivrige og seierssikre. Eystein Meylas merke fór frem over kjøreveien, der det var lettere at gaa; men massen av hæren vadet over markerne, langs begge sider av veien. Det gik traadt og tungt. Angrepet fik kraft bare i midten, der kjøreveien hjalp; fløierne derimot blev svake. Og de veifarende var for faa; Eystein Meylas merke blev hugget ned, og hæren kom snart paa vild flugt. Magnus Erlingssons mænd satte efter og gav ikke naade til nogen. Kong Eystein selv sprang ind i et hus og bad bonden gjemme ham. Kolde vaaben gav svar; den unge fyrste sank død om paa gulvet. Samme dag, nogen timer senere, var stuen paa Ravnnes gaard vidne til en merkelig hændelse. I sjøslaget ved Sekken hadde Haakon Herdebreds mænd — da de fik vite, at deres høvding var dræpt — gaat voldsomt frem, hadde kastet skjoldene, hugget med begge hænder og ikke agtet paa sit liv. Denne troskap til døden viste sig ogsaa idag, i et optrin av egen glans og uhygge.

I stuen paa Ravnnes sitter Magnus Erlingsson, omgit av sine mænd, og varmer sig foran ilden efter den kolde dag. Paa en bænk ligger Orm kongsbror og hviler ut efter kampen. Da bæres Eystein Meylas lik ind, og kong Magnus ber sine mænd forvisse sig om, at det virkelig er høvdingen. En stille mand har længe sittet i et hjørne, en birkebeiner; men ingen kjender ham, og ingen har git agt paa ham. Synet av hans herres blodige legeme vækker ham, "haardt og heftig" reiser han sig og springer frem mot kong Magnus og hugger ham i halsen ved herderne, saa der blir et stort saar. Saa til Orm kongsbror; øksen suser over den liggende mands ben; Orm kaster føtterne frem over hodet, øksen kommer i bænkestokken og sitter fast der. I samme øieblik staar vaabnene saa tæt gjennem birkebeineren, at han knapt kan falde. Men naar man skal se nærmere efter, viser det sig, at disse hugg var ført av en døende mand: "han hadde slæpt indvoldene efter sig over gulvet". Han var én mellem tusen, som flygtet. Men der laa i denne harme, som gav en døende livskraft, et varsel om utrygg fred for seierherrerne.

De slagne tok flugten over vide veier, somme fór til Telemarken, somme til grænsebygderne i øst. Mange var saarede og hadde mistet vaaben og klær; alle var pengeløse. — Nogen faa flygtet til Värmland. Der møtte de Sverre.

Fotnoter

  1. "Verdens hoved". Vise fra det 12. aarh. : "Roma caput mundi est" (alm. i den teologiske litt.).
  2. Lign. i Sverres saga, hvor birkebeinerne møter Sverre.