Kong Sverre - Krigen mellem kongerne

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskulptur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


Krigen mellem kongerne


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Krigen mellem kongerne føres i et nyt landskap. Paa skogstier og fjellstier er det mere stille end før; birkebeinernes færd gaar over en videre vei, over havet langs Norges kyst. Flaate jager flaate, fra skib speider man over mot skib.

Krigen mellem kongerne føres i ny stemning. Paa begge sider vet man nu, at dette er dødelig alvor. Under trykket av denne følelse prøver man et par ganger at rømme fra avgjørelsen, at komme til fred med hverandre. Det er selvbedrag, det er at ville rømme fra sit eget inderste ønske. Oprøret i sindene er saa stort, at det skaper ubønhørlig skjæbne. Sverre føler tvangen i kampen; han kalder den en "beltespenning", en tvekamp, de stridende ikke kan komme løs fra.

Krigen mellem kongerne har en sterkere sprængkraft end kampene før Erling Skakkes fald. Hjælpekilderne utnyttes til det yderste, hele folket rives med. Kongerne "byder ut leding", og store hære møtes til slag. Der er kommet mere likevegt i forholdet mellem motstanderne. Magnus Erlingsson har nok stadig det største følge; men birkebeinernes hær er vokset saa meget, at den trøstig kan sætte haardt mot haardt. Hvad den endnu mangler i folketal, erstatter høvdingen.

Sverre gaar aldrig træt. Hverken motgang eller medgang kan sløre hans blik til. Hver ny situation finder ham like aarvaaken. Og hans mænd lærer igjen og igjen, at i hans nærhet er de trygge. Men over motstanderen kommer en følelse av, at fare findes, hvor Sverre findes, og at overmagt ikke kan hjælpe. Magnus Erlingsson brænder av tørst efter avgjørelsen; men i sidste øieblik kan det hænde, at hans skridt blir usikre, og at han viker uten at ha vaaget kampen. Møter han birkebeinerne under andet førerskap end Sverres, angriper han straks. Da kan han ogsaa seire. Men bare da.

Der kjæmpes langs hele kystlinjen, fra Haalogaland til Ranrike; men i første række staar striden om Trøndelagen, som Magnus Erlingsson fra tid til anden prøver at ta tilbake, og om Bergen og vestlandet, som Sverre søker at vinde. —

Gerhard Munthe: Tittelfrise til Magnus Erlingssons saga, Heimskringla 1899-utgaven.

En ellers ukjendt norsk geistlig, som nogen aar efter det sidste slag mellem kongerne skrev en liten latinsk krønike[1] om en korsfærd av danske og norske høvdinger, tar sig tid til at skildre Bergen, dit korsfarerne seilet op for at høre Sverres raad for reisen: "Med skarp kjøl pløiet de det skummende havdyps ryg og seilet i hurtig flugt mellem øer og odder, indtil de naadde byen, der de i mængdens paasyn la stavnene ind mot bryggerne. Straks kom raske mænd løpende til med taug, førte — som landets skik er — skibene til et bekvemt leie og fortøiet dem hurtig og med megen færdighet. Byen (Bergen) er ved sin fremragende velstand den anseligste i landet, utstyret med en kongelig borg og prydet med relikvier av hellige jomfruer. Der er St. Sunniva med helt legeme skrinlagt i katedralkirken. Byen er meget folkerik og har klostre for munker og nonner. Den er fuld av forraad; tørfisk, som kaldes skreid, findes i slike mængder, at det overgaar maal og tal. Der kan du se en strøm av skibe og mennesker fra alle kanter, folk fra Island og fra Grønland, engelskmænd, tyskere, daner, sviar, gottlændinger og andre folk, som det er vidløftig at regne op. Der er en mængde honning, hvete, gode klær, ogsaa sølv og andre varer; der er nok av alt, og av enhver ting faar man gjerne og tilstrækkelig". — Men livet i Bergen har sin skyggeside: her "som i alle rikets byer" hersker "en bestandig drukkenskap"; og den fører med sig, at "du i dette land vil finde flere fordømmelige gjerninger end noget andet steds paa jorden, selv om du gaar til hedningerne".

Sverre kjender dette Bergen ut og ind. Ogsaa han fører her høilydt klage over "den bestandige drukkenskap". Men han glæder sig, ogsaa han, over travlheten paa havnen, over mængden av gode og nyttige varer, som gjennem Bergen strømmer ind i landet. Han blir med tiden en velset gjest i byen. Her mottar han kongekronen, hit reiser han under sin sidste sygdom. Og i nærheten av St. Sunnivas skrin i katedralkirken blir han stedt til hvile.

Men indtil videre var Bergen motstanderens by, som vestkysten var hans land. I Bergen hadde Erling Skakke — selv vestlænding — gjerne holdt til. Her hadde han begyndt sin kamp for magten over Norge, her hadde hans søn faat kongsnavn, her hadde folket set barnekongen bære krone og hørt pavens legat og rikets erkebiskop velsigne ham. I vestlandets fylker sat en stor del av Erlings frændestyrke, her hadde han paa forskjellig vis gjort sit navn æret: i Ryfylke hadde han betænkt "St. Svithun"[2], Stavanger biskopskirke, med de kongelige indtægter av byen; i Søndhordland, ikke langt fra Erlings ættegaard, vidnet Halsnøy kloster — stiftet av jarlen — om hans vennesind mot kirken. Men langs vestlandets kyst var Sverre endnu en ukjendt mand. Man hadde set et glimt av ham paa Voss og inde i Sogn. Ellers kjendte man ham bare av omtale, og omtalen var ikke saa vakker, som han kunde ønske. Opgaven at vinde Bergen og vestlandet maatte bli en tung opgave.

Oslo — som i skriftet om danernes og nordmændenes korsfærd kaldes "en meget rik og folkerik by, den tredje i rang mellem landets byer" — laa under krigen mellem Sverre og Magnus i periferien av kampomraadet. Men hernede var stillingen klar nok. Hele Viken holdt trofast paa kong Magnus. Her hadde engang Inge Krokrygg fundet sikker støtte, og hans hevner Erling Skakke var uten vanskelighet rykket ind paa hans plads. Erling og hans søn hadde trygget bymænds og bønders fred mot farlige oprørsflokker; og i Oslo kunde man fortælle om kongens og jarlens milde gaver[3] til klosterfolkene paa Hovedøen og Nonnesæter. Sverre hadde man set av og til, mest i grænsebygderne. Men kjendte man end ikke stort til ham, saa kjendte man ihvertfald birkebeinerne. De hadde været plagsomme nok i Eystein Meylas dage; og de stod ikke høit i vikværingernes tanker nu heller.

Da Magnus Erlingsson i juni 1179 kom til Bergen med det sorgens bud, som nyheten om nederlaget i Nidaros var, bad han straks om hjælp til at føre kampen videre. Og baade hans hær og bymændene svarte, at de heller vilde dø med kong Magnus end tjene kong Sverre. Men da seierherren snart efter kom til Bergen, fandt han ikke sin fiende. Magnus var faret videre til Viken. Sverre satte ikke efter; han vendte tilbake til Nidaros og blev der vinteren over. Magnus Erlingsson sat hele tiden i Viken og bygget skibe.

Vaaren 1180 var han færdig med sine rustninger; saa seilet han vestover, bød ut skuter og mandskap i kystfylkerne og fór med en stor hær til Trondhjem.

Kong Magnus lægger flaaten ind til Munkholmen, men venter, før han slaar til. Følelsen av rikets skade, frygten for en forblødning, føder uklar forliksstemning. Det kommer saa langt, at kongerne selv møtes til forhandling: Magnus ror ind til Øren, Sverre staar paa land og taler med ham. Men det hele er forgjæves; Magnus Erlingsson hører nok paa sin motstander, — det er et offer, han bringer stillingen og stemningen. Men mere ofrer han heller ikke. Sverre nævner den utvei at dele riket; men Magnus vil ikke. Næste gang han kommer, er det for at foreslaa en kampplads: Ilevollene vest for Nidaros.

Sverre gaar med paa forslaget; han ber sine mænd se nøie efter sine vaaben og forberede sig til skriftemaal.

Ved solopgang den følgende dag, tirsdagen d. 27. mai (1180), tuter lurene over flaaten ved Munkholmen. Det er signalet til at ro i land. Kong Magnus og hans hær gaar op i Steinbergene — der Sverre red ned en junimorgen aaret i forveien — og sætter sig til at vente: de vil ha solen til at stige paa himlen, saa de slipper at faa den like i øinene under slaget. Paa vollene under berget fylker kong Sverre; han ser sig godt om og tænker sig godt om; han sætter mænd til at møte en fiendeflok, som staar skilt fra de andre og har faat i opdrag at kringgaa birkebeinerne; selv vælger han at staa, der han venter den skarpeste kamp. Aldrig har hans følge været saa stort som idag; — "men dog var kong Magnus’s hær langt større".

Sverre taler. Han lokker, egger og haaner. Hans mod og hans lune er i utbrudd; og alt hvad han sier, stiler mot ett og samme maal: at skape kraft til at staa fast i striden:


"Her er en stor hær kommet sammen, og vakkert folk. Men nu er det let at se, at vi har at kjæmpe mot overmagt; fylkingerne til kong Magnus staar over alle vollene med forgyldte vaaben og kostbare klær. Et godt dagsverk var det, om I kunde bære begge dele til byen ikveld! Men ikke er det som at vise Eder til tømmerhugst i skog, naar I skal skifte hugg med kong Magnus’s lendermænd. Her er det slik, som skalden kvad:


Tyngre prøve end vedtrær at kløve
har karlen, som hugger mot jarlen.


Der var engang en bonde, som fulgte sin søn til hærskibene og gav ham raad paa veien. Han bad ham være kraftig og haard i mandeprøver: det er eftermælet som lever længst, sa han. I hver strid, du er stedt i, sker étt av to, sa han: enten falder du eller frelses du; alt er forut bestemt; ingenting kan slaa ihjel den som skal leve, og ingenting kan redde den som skal dø. Og derfor skal du altid være djerv, sa han; paa flugt er fald værst".


Tilslut nævner Sverre, at det ikke kan hjælpe at be motstanderne om naade; den vil bli tung at finde hos dem. Men saa skal man heller ikke vurdere dem til mere, end de er. Det kan bli let nok for birkebeinerne "at prøve sine sverd paa mjødmaverne til vikværingerne". Fienden har nok sin tapre hird; men den vil Sverre møte med sin egen hird. Ellers har han "mest av slike folk, som passer bedre i et brudefølge end mellem hærmænd". —


"Og den bondemængden, de har drevet hit med tvang, vil aldrig bry sig om, hvem som falder, naar de bare selv er usaaret. Om alle trønderne vet jeg, at de tænker, som skalden kvad:


Jeg vil eie den herlige,
mundfagre Ingunn,
hvordan det end gaar de ry-rike
— Magnus og Sverre — i møtet.


Søk nu vel frem, kjække mænd, og Gud være med os!"


Talen virker paa birkebeinerne. "De trøstet sig nu som før til kongens forsyn og eggende ord og til hans hugbud om stridens utfald". Og de seirer. En stund er der vild uorden i en av hærens fylking-armer; men Sverre kommer ridende til og bringer den vikende flok det bud, at fiendens hovedstyrke allerede er paa flugt til skibene. Saa gaar de alle til angrep. Bare Magnus Erlingssons hird staar endnu trofast samlet om sin konge, og den kjæmper, til den synker. "Da sa en mand: nu flygter kong Magnus!" En mand svarer: "ikke endnu"! — og løp frem mot ham og hugg ham banehugg. Det var kong Magnus selv. Siden flygtet han og alle hans mænd til skibene.

"I det første sammenstøt dræpte kong Magnus mange av sine fiender", fortæller en samtidig engelskmand, den ukjendte forfatter av verket "Henrik 2’s historie"[4]; — "men efter Guds uransagelige dom blev utgangen, at mange av hans følge, og det de bedste, blev dræpt, mens han selv undkom med faa av sine".

Flygtningen berget en del av sin flaate; han satte seil for Bergen, og bymændene viste sig like trofaste som før. De gav ham en god mottagelse, bad ham bli hos dem og lovet at verge byen med ham, om Sverre kom efter. Kong Magnus tok da alle kjøpskibe, som laa paa havnen, la dem i rad og række og spærret Bergensvaagen med dem. Men pludselig opgav han forsvaret og seilet ut fra byen. "Sporene skræmte"; en anden Magnus, kongens morbror — Sigurd Jorsalafarers ulykkelige søn — hadde engang spærret Vaagen mot fiendemagt: og saa hadde han bare spærret sig selv inde!

Magnus Erlingsson seilet sydover til Danmark, til sin frænde kong Valdemar. Den danske konge hadde hjulpet til, den gang Erling Skakkes søn, fem aar gammel, blev hævet paa Norges trone. Nu — efter nitten aars forløp — kaldte kong Magnus selv paa Valdemars hjælp. Ogsaa den mand, som engang hadde kronet barnekongen, erkebiskop Eystein, gik i landflygtighet. "Han vilde ikke paa nogen vis bøie sig for Sverre prest", heter det i "Henrik 2’s historie"; — "han forlot sit erkebispesæte og kom til England og lyste kirkens ban over Sverre prest".

Men det var langt fra England til Norge, og Sverre tok banlysningen med ro. Han kunde se den som et utslag av ren, eller rettere uren, politik, som et nyt bevis for, at "erkebiskopen hældet noget til sine venner". Vi hører ikke, at Rom grep ind. Endnu levet pave Alexander 3, og intet navn i tiden var større end hans; men han hadde i disse dage svære vanskeligheter at kjæmpe med, han levet selv som flygtning og kom aldrig til at gjense Rom. Hans død i august 1181 rettet ikke paa pavedømmets stilling. Den nye mand paa St. Peters stol[5] maatte allerede i mars 1182 gaa i landflygtighet.

Men Sverres sikkerhet berodde først og fremst paa fylden av hans seier. Paa en iøinefaldende maate hadde han og Magnus skiftet roller. Birkebeinernes høvding sat i landet, den kronede konge opholdt sig utenfor rikets grænser. Det var i alle maater et følelig nederlag, han hadde lidt.

Allerede en maaned efter slaget paa llevollene stod Sverre paa Magnus Erlingssons plads i Bergen. "Han gav alle bymændene naade og fred, og de tok sømmelig imot ham, som det var deres skyldighet". Hele vinteren 1180—1181 holdt han til i Bergen. Det var anden gang, han var der, og første gang han bodde der i længere tid. Det var ikke helt farefrit.

Natten mellem d. 2. og 3. mars i 1181 ser kong Sverres vagtmænd langskibe ro ind paa Vaagen. Straks støter de i lurene, og byen rundt løper rygter om, at kong Magnus er der. Birkebeinerne kommer hurtig i klærne; nogen væbner sig, andre ikke; men alle flygter, nogen ind i kirkerne, nogen op i fjellet, somme tar andre veier ut av byen. Sverre selv redder sig op til Nonnesæter; der møter han en bonde, som rider, og truer hesten fra ham. "Men ikke for meget guld eller sølv vilde han frivillig ha redet paa denne hest; ti det sa han ofte siden, at aldrig hadde han sittet paa værre øk". Sverres ridt fører ellers ikke langt denne gang; efterhvert flokker flygtende birkebeiner sig omkring ham, og somme av dem kan fortælle, at det ikke er kong Magnus, som angriper, men en hær av bønder fra Voss og Hordaland. Det hjælper paa stemningen; birkebeinerne søker tilbake til byen, og i daglysningen tuter Andvaka, Sverres lur, foran Olavskirken (nu "domkirken"). Da strømmer de ut, alle de birkebeiner, som har gjemt sig i kirkerne; kongen fylker, og hærropet lyder. "Men da bønderne saa kongens merke rage høit op i dagskjæret, kom rædsel over dem, og snart efter dønnet birkebeinernes vaaben paa dem. Da flygtet den mand, som stod forrest, og dernæst den ene efter den andre. De bønder, som redder sig væk, ror skyndsomt ut fra havnen, og den var gladest, som kom først avsted". Alle, som finder Sverre, faar fred av ham. Siden gaar kongen ut gjennem byen og kysser alle hovedkirkerne. "Da var det lys dag".

Det var en av Magnus Erlingssons lendermænd, som hadde ført bondehæren til Bergen. Færden hadde ikke gavnet hans landflygtige herre og ikke bragt ham selv ry. Birkebeinerne hadde atter kjæmpet mot overmagt og seiret.

Ut paa vaaren drog Sverre "med store skibe og fuldt mandskap" til Viken. Han hadde ikke set denne del av kysten, siden han i 1176, endnu ukjendt av alle, seilet langs landet. Ingen av Magnus Erlingssons mænd reiste kamp mot ham. Den trofaste Orm kongsbror hadde nok nylig samlet en stor folkestyrke i Viken; men med den var han faret til Danmark, til sin herre kong Magnus, og bønderne maatte overlate Svene de indtægter, landets konge hadde krav paa.

Da kom Magnus Erlingsson. En dag da Sverre laa i leden utenfor Ranrikes kyst, dukket mange seil op i syd, og kongen forstod straks, hvem der førte skibene. Han fraraadet kamp, og hans mænd var enige med ham. "Om vi mister vore skibe", sa en av dem, "er dette lands folk værre at møte end det værste hedningfolk". Saa heiste birkebeinerne seil; men deres fiender hadde set dem og satte efter. Forrest gik de lette skuter, og de kom birkebeinerne farlig nær. Piler fløi over sjøen; der lød lurblaast og eggende rop. Pludselig lot kong Sverre sin flaate vike ut gjennem et trangt sund i skjærgaarden. Fiendens lette skuter, som nu var langt foran storskibene, fulgte efter. Det blev en ulykkesfærd. Birkebeinerne la til kamp mot dem, og forgjæves fik de vente paa hjælp fra kong Magnus. Han holdt sig til seil-leden med storskibene og merket ingenting, før han vel var forbi det sund, der birkebeinerne hadde listet sig ut, fulgt av hans egen skutehær. Nu fik den kjæmpe alene og ta et blodig nederlag. Siden satte Sverre tilhavs, "og fór saa hvast som mulig”. I uken før pinse (d. 24. mai) var han i Bergen. Ogsaa kong Magnus hadde det travelt. Han kom til Tunsberg og var en kort tid der. Siden seilet han "baade nat og dag nordover (vestover) efter kong Sverre og laa i havn, bare naar veiret bar imot”.

Det er i Bergen nat til søndagen d. 31. mai (1181); Sverres skibe ligger ved bryggerne med skanseklædningerne oppe og det meste av mandskapet ombord. Sverre er paa færde "straks i solrenningen”; han gaar opover en bakke og hen til sine vagtmænd. Da faar han se en skute løpe ind paa havnen. Han kjender den; det er hans speidere. Han gaar ned mot dem og faar vite, at de har set Magnus Erlingssons seil ute i Korsfjorden og tællet dem. Sverre kalder paa sin lursvend og byder ham blaase av al kraft. Saa gaar han ned til skibene, hele flaaten lægger ut paa Vaagen, og kongen taler til hæren. Fienden har mere end 30 skibe, fortæller han, og birkebeinerne har bare 16 imot; men av flugt venter han sig stor skade. — Mange av hans mænd vil flugt; men Sverre er ikke længer slik stillet, at han behøver at bøie sig. Efter alle seirene kan han tale som den, der har myndighet, og han gjør det. Han "vil visselig kjæmpe” og ikke mere la sig jage langs landet! Han ber birkebeinerne mindes, hvem de er: "traustere og skarpere”, jo længere striden staar paa, netop de rette til at møte Magnus Erlingssons mænd, som "stadig er hvasse i hugg i førstningen, men altid holder kortere ut i alle mandeprøver”. Hver anden mand i deres hær vil kjende frygt, straks birkebeinerne lægger frem mot dem. — "Og nu venter jeg, at vi skal bære seiren hjem. Jeg henskyter min sak til den almægtige Gud og den hellige kong Olav og den hellige Sunniva; jeg ber, at dette møte mellem kong Magnus og mig maa bli, som Gud vet at vor ret er”.

Fra hæren stiger en storm av tilrop: "Signe Gud dine ord og dig selv, konge! Aldrig har det været løgn, naar du lovet os seiren I Den være niding, som ikke nu vil kjæmpe og falde med manddom, heller end flygte i feighet og frygt!"

Magnus Erlingssons skibe kommer, og foran Nordnes møtes flaaterne. Kong Magnus taler til sin hær, før han angriper. Han egger sine "gjæve mænd og gode drenger" til at ta hevn over "disse ransmænd og røvere av trælers og stavkarlers æt". Ingen maa være saa djerv at gi naade til nogen! Selv om de alle blir dræpt, er det endda ikke hevn nok for gjæve frænder. "La os gjøre vort første anfald slik, at de ikke trænger et nyt! De har en liten hær, og Gud være lovet, at deres sidste dag er kommen!"

Ni storskibe lægger frem mot Olavssuden, som bærer kong Sverre, og en regn av stener og spyd suser ind over tiljerne; saa brænder nærkampen løs langs rælingen. Sverre staar høit i skibet, hvitklædt, bak rødt skjold. Han egger sine mænd; han kaster en skibshake over paa Gudlaug stallares skib, som ligger for langt tilbake til at kunne hjælpe, og birkebeinerne drager det ind mot Olavssuden, "og litt senere var der foran masten paa Gudlaugs skib ikke en niand, som ikke blødte".

Midt i den farligste strid søker Sverre en ny utvei. Han gaar frem paa tiljerne, lægger sine vaaben fra sig, knæler ned og strækker hænderne mot himlen. Han synger. Det er en hymne, det er "Alma chorus domini"[6] ("Herrens milde kor"), en eneste brændende paakaldelse av Kristus, — i latinske, græske og hebraiske ord, — av "frelseren, livet, visdommen, kraften, lammet, løven, brødet, blomsten, den evige, den vældige gud, alherskeren Jesus".

Sverre er i nød, seiren vinker kong Magnus. Han kjæmper i forrummet paa sit skib, han sætter foten op paa skibsbordet for lettere at naa sin mand. Birkebeinerne kjender ham paa hans vaaben og klær, og søker ham med sine sverd. Han blir rammet i foten, han viker tilbake, men glir paa den blodige tilje og falder. Straks roper birkebeinerne seiersrop. Orm kongsbror, som ligger nærmest kongens skib, spør hvad dette rop betyr, og faar til svar: "Der faldt nu kong Magnus!" Orm taper fatningen, han byder sine mænd ta aarerne og ro væk. Snart er mange av skibene paa flugt. Kong Magnus har reist sig igjen og roper paa de flygtende; i forvirringen er der ingen, som hører. Saa maa han følge efter med sit eget skib. Seiren er gledet ut av hænderne paa ham. —

"Det er mænds tale, at intet av de slag, kong Sverre har hat, har været skarpere end dette, og at det aldrig har været mere uvisst med utfaldet." Og virkningen av Sverres seier naadde ikke langt. Birkebeinerne tok nok 18 av Magnus Erlingssons 32 skibe, og meget løsøre; men de hadde selv lidt et stort folketap — over 350 mand — og var altfor medtagne av saar og og træthet, til at de kunde forfølge fienden med kraft. De halet rigtignok ind paa Orm kongsbrors langsomme skib, saa Orm maatte sætte det i land og løpe op i fjellet, der en spændende jagt begyndte. Orm var en tungfør mand, og det knep stygt for ham; men han forstod at redde sig: han aapnet en diger pengepung, han bar i beltet, og lot sølvet løpe ned. Det blinket sterkt i øinene paa birkebeinerne, de tok sig tid til at samle det, og Orm blev borte for dem i fjellmarken. Men Sverre var ikke blid, da han fik vite, at de hadde latt den farlige mand slippe bort "og hadde krøpet om der i lynget efter nogen sølvpenger". —

Magnus Erlingsson kom igjen. I Stavanger, dit han seilet sine skibe, fik han hjælp av biskopen, Eirik Ivarsson, som raadet ham til at vende tilbake til Bergen, før birkebeinerne var kommet sig efter kampen. "Faa nætter efter drog de nordover og skyndte sig saa meget de kunde". Biskop Eirik fór selv med paa et langskib, han hadde utrustet.

Nord i skjærgaarden laa en liten skute og vasket i sjøerne. Det var Sverres speidere. Magnus Erlingssons mænd rodde ind paa dem, og de fik bruk for al sin raskhet. De satte tilhavs og reddet sig, seilet saa utenskjærs mot nord og var i Bergen sent paa kvelden, — flere timer før kong Magnus kom. Sverre raadslog med sine mænd; det var endnu smaat bevendt med deres kræfter, og stemning for ny kamp fandtes ikke. Da solen randt den følgende morgen, var Sverres flaate allerede paa vei til Trøndelagen.

Birkebeinerne fik pusterum for nogen uker, og Sverre brukte tiden til at styrke forsvaret av Nidaros. Han utbedret en træborg, som erkebiskop Eystein i sin tid hadde bygget ute paa Ilevollene, og reiste palissader langs sjøen. Men endnu før arbeidet var færdig, kom Magnus Erlingsson. Det var en av de første dage av august (1181), og i Nidaros vrimlet det av mennesker: det var jo Olavs-festernes tid. Kong Magnus la ind til Munkholmen og ventet paa, at bønderne fra Trøndelagens bygder skulde reise hjem, saa han ikke utsatte sig for sterkere motstand end nødvendig. Men i ventetiden kom fredsønsker frem. Kongerne talte med hverandre "en stund hver dag", Sverre foreslog atter en deling av landet, og denne gang sa hans motstander "hverken ja eller nei". Sverre holdt da ting i byen, og da han fortalte bønderne, at der var utsigt til fred, blev glæden stor og bifaldet sterkt. Et nyt forliksmøte blev avtalt. Kong Magnus rodde ind til Øren, der Sverre sat til hest, omgit av ivrige bønder og bymænd. Fredsstemningen bredte sig langs havnen. Nogen av Magnus Erlingssons mænd var rodd op i Nidelven, og birkebeinerne hadde tat venlig imot dem. Nu sat mænd av begge hære side om side ute paa Brattøren, drak øl, som birkebeinerne hadde bragt med fra byen, og talte sammen. Frænder fandt hverandre, og mange mindtes gammelt venskap.

En av Magnus Erlingssons høvdinger, Nikolas Arnesson, tar ordet paa kongens vegne. Han holder "en lang og klok tale", og efter den at dømme ser det ut til forlik. Sverre gir straks svar; han sier, at han gjerne vil enes med kong Magnus, saa landet kan faa fred, og han minder om, at Norge ofte har hat samstyrende konger. Høie bifaldsrop fra dem, som staar omkring, hilser hans ord. Saa reiser kong Magnus sig i skibet og taler, — kjølig, men til en begyndelse stilfærdig nok. Han har ingen tro paa samkongedømmet; det har stadig bragt ufred "og stundom døden". Selv om Sverre og han forlikes, vil kongernes hird ta vare paa fiendskapet og sørge for, at freden blir kort. Sverre prøver en ny utvei til at faa slut paa "vor fælles ulykke"; han og hans hær kan i tre aar være borte fra landet, om han faar sætte mænd til at styre det halve rike under hans fravær og kong Magnus med ed vil love ham at gjøre gjengjæld, saasnart han er tilbake. Magnus Erlingsson griper ordene om, at Sverre skal reise; de egger alle hete ønsker frem i ham; men at han selv skal fare av landet, — det staar for ham som en utrolighet. Og han svarer: "Det vilkaar vil jeg vælge, at du, Sverre, og I, birkebeiner, drager bort fra landet, og det tillike, at I aldrig kommer tilbake". Han mindes sin kroningsdag og det løfte, han gav den dag: at verge Norge med sit viede sverd. Han mindes de faldne, han skal ta hevn for, og først og fremst Erling jarl, sin far. Han sier — det er første gang vi hører, at slikt blir sagt — at han tror ikke, Sverre "har ætt til at være konge, hverken her eller andre steder". Og han lover at holde hele Norge eller miste hele Norge og livet med. Sverre svarer, punkt for punkt. Han nævner, hvad han har at hevne paa dem, som idag følger hans motstander: far og brødre og andre nære frænder. Og kong Magnus skal ikke tale høit om ætt: "ti det har aldrig hændt i Norge, at den blev kaldt konge, som ikke var kongesøn, — før med dig, kong Magnus!" Selv kan han tryggere tale om Norge som en "fædrene-arv", han ikke behøver at dele med nogen. Og han foreslaar sin motstander en ny kamp paa Ilevollene, en gudsdom, som skal gjøre slut paa "den uretfærdige magt", Magnus en tid har hat.

Men Magnus Erlingsson frygter Ilevollene. Han vil heller ta en kamp paa fjorden, men kan ikke enes med Sverre om tallet av de skibe, som skal rustes ut til striden. Saa foreslaar han en tvekamp: "Om du tør, saa gaa alene imot mig med dine vaaben, og la os saa skifte hugg!" Men Sverre finder "vor fælles ulykke" iøinefaldende nok uten en slik kamp; konger har en hær, sier han, og det er ikke deres vis at møtes til tvekamp som andre slaaskjæmper[7]. Men han vil gjerne møte kong Magnus "i turneringsridt, som høvdingers skik er."

Forliksmøtet er til ende. Uenigheten har efterhaanden bredt sig ogsaa til de hærmænd, som holder samdrikke, mens kongerne taler. Og snart ligger Magnus Erlingssons skuter atter samlet under Munkholmen.

"Faa nætter senere" seilet kong Magnus tilbake til Bergen uten at ha prøvet en kamp. Snart drog ogsaa Sverre bort fra Nidaros. Han kunde ikke tynge Trøndelagen med den byrde at skaffe vinterkost til hele hans hær. Saa førte han en del av hæren over fjellet og ned til Viken, mens en anden del blev tilbake i Nidaros for at verge byen og flaaten.

Høvdingen for denne vagtskare var en ny mand i birkebeinernes hær, men en mand som stod Sverre nær. Han het Eirik og "trodde at ha den ætt, at han var søn av kong Sigurd (Mund)". Han var kommet til Sverre om vaaren og hadde baaret jern for at sande sin byrd. Men først hadde birkebeinerne, som "vilde tjene kong Sverre og ingen anden," og Sverre selv, som mindtes, hvor meget veien til magten hadde kostet ham, tat det løfte av Eirik, at han ikke skulde kræve kongsnavn eller rike i Norge. Eirik "kongssøn" var liten av vekst og ikke vakker, men veltalende og vennesæl, "en høvisk mand med godt skjøn paa mangt og meget". Han hadde gjestet det hellige land, hadde en tid staat i sold hos keiser Manuel i "Miklegard" (Konstantinopel) og siden været vide om i Suderrike (Tyskland) hos mange fyrstelige mænd".

Saasnart Magnus Erlingsson var klar over birkebeinernes nye stilling, gik han igjen til angrep. Han sendte Orm kongsbror med en stor hær østover mot Sverre, selv viste han sig uventet paa Trondhjemsfjorden, tidlig paa dagen d. 7. november (1181). Ved Munkholmen lot han seilene falde, og langsomt drev skibene ind mot land.

Birkebeinerne flokket sig paa Øren og var overmodige nok. Mange av dem vadet ut mot fienden og "egget dem til opgang"; Hagbard "myntmester", som skulde gifte sig samme dag, ropte paa kong Magnus og bad ham og hele hans hær til bryllupet. Men om kvelden var det slut med al spøk. Magnus Erlingssons mænd — "de djævlene" — hadde tat Nidaros i blodig kamp, og Eirik kongssøn var paa vild flugt gjennem bygderne. Kong Magnus gjorde intet forsøk paa at sætte sig fast i Nidaros, han seilet straks tilbake til Bergen; men han hadde tat hele Sverres flaate, og det var vinding nok. Stolt stod han atter ombord i Olavssuden, som han hadde mistet i Nidaros i 1179, efter slaget "paa aakeren".

En norsk konges flaate under seil foran Norges kyst, — det er et syn, som skaldene elsker[8]: rimfrosne skibe duver i "skjælvende sjø"; seilene "smaaprater" med taugene; det skinner av skibsstavnen, "som naar sol rinder op eller varder brænder". "Høken lik" staar den vakre fyrste i løftningen. Og hele hans vingede flaate —


Saa det er, naar i bølge-bergene
fyrsten lar sine havski renne,
som fór himmelkongens høie
englefylkinger over sjøen.


Ogsaa Magnus Erlingssons seiersfærd fandt sin skald. Hall Snorresson var ombord hos kongen, og han kvad:


Guldprydet skib skjærer
fure i sjøkongers dype,
dønnende mark og bærer
fyrsten fra stridens storm.
Skibet dukker sin svulmende
baug i bue-rund bølge.
Gavmild og gladlyndt konge
kommer med ry i følge.
Høvdingen styrer den høie
havets hest under holmen.
Guldprydet planke maa pløie
hvalens brusende mark.
Fyrsten talte paa spyd-ting,
vadet i fylkingbølge.
Kamprask og ry-rik konge
kommer med seir i følge.


Sverre var faret til Oslo — for første gang — og hadde tat ophold der. Da bragte Eirik kongssøn budet om ulykken i Nidaros, og samtidig en hilsen fra trønderne, at de ventet Sverre tilbake med det første og vilde hjælpe ham at bygge nye skibe. Men denne venlighet hjalp ikke paa kongens harme over nederlaget; Sverre sa, at hans mænd "hadde vist litet vett i sine raad", og mente, at trønderne fik stelle sig selv indtil videre. Han hadde lagt "stræv og stor omkostning" i forberedelserne til julen og vilde ikke ha gjort det forgjæves. Saa blev han i Oslo og fik sitte i fred. Orm kongsbror var rigtignok kommet til Tunsberg, og hans skibe, som stadig laa i fart paa fjorden, var til plage for birkebeinerne. Men et angrep paa Oslo vaaget ikke Orm.

Efter kyndelmesse (2. februar) 1182 brøt Sverre op og drog nordover; men samtidig la Magnus Erlingsson ut fra Bergen til ny hærfærd mot Trøndelagen. Vinden bar imot, og kongen laa længe i havnene; allikevel kom det "meget uventet" paa trønderne, da hans flaate lørdagen d. 20. februar dukket op foran Nidaros. Der var nok birkebeiner i byen, mænd som var vendt tilbake efter nederlaget og flugten i november; men mange av dem var i badstuerne, og flokkehøvdingerne kunde ikke tænke paa motstand. De sprang ned paa en skute og vilde sætte over Nidelven; men ute i aaen tverstanset skuten, ingen skjønte hvorfor. Da gik det rundt for somme av birkebeinerne; de trodde, det var trollsk "hær-lænke", og at de alle var dødsens. Men det var bare et anker, som hadde hængt utenbords og nu sat fast i grunden. Ankertauget blev kappet, og mændene kom lykkelig i land. Det blev en flugt i dyp sne og mellem fiender; men det gik bra. Alle de birkebeiner, som fik reddet sig ut av byen, drog op i Guldalen og siden i flok og følge sydover. Ved Hjerkinn oppe paa vilde fjellet møtte de Sverre, som kom fra Viken. Krigerne i kongens hær "talte noksaa haanlig" om flygtningernes færd. "Ingen vilde overlate sin hest til dem, som kom nordfra." Endog Baard Guttormsson fra Rein, en Iendermand av høit anset ætt, maatte gaa, mens ellers "hver fant" sat paa hesteryggen, — saa heter det i en vise, kvædet av en forarget skald i Baards følge.

Onsdagen d. 24. februar drog kong Magnus med hele sin hær fra Nidaros vestover til Orkedalen, holdt ting med bønderne, mindet dem om, at tre aar var gaat, siden han sidst kunde hente sine kongelige indtægter hos dem, og krævet med trusler og haarde ord, at de skulde ut med det de skyldte. Bønderne, som hadde betalt til Sverre, bad tyndt om en liten frist. Kong Magnus gav dem en halv maaned og fór om kvelden tilbake til Nidaros.

Fredagen d. 26. hadde kongen stevnet guldølerne til ting i byen; men tiden led, og ingen guldøler kom. Oppe i Steinbergene kjørte nogen mænd med vedlass, — det var alt, som var at se. I samme øieblik kom en kongsmand løpende og søkte sin herre; han fandt ham i domkirken, der han holdt stevne med hærens høvdinger. Manden kom fra Orkedalen og kunde fortælle, at han hadde set Sverre, som hadde sat haardt efter ham gjennem bygden. Kong Magnus sprang straks til sit herberge, lurblaast lød, og snart laa kongens flaate under Munkholmen med alle hans krigere ombord. Men dagen gik, uten at birkebeinerne viste sig; saa rodde mange i land igjen.

Sverre og hans mænd laa allerede oppe i by-aasen og kunde se, hvad der hændte i Nidaros og paa havnen. Tidlig paa morgenen den følgende dag (27. februar) sprang birkebeinerne ned i byen. De kom i øsende regn, og ingen saa dem, før de var der. Mange av Magnus Erlingssons mænd blev dræpt; men nogen reddet sig ut til Munkholmen. Kongen seilet straks bort med flaaten og fór sydover til Bergen. "Det var mænds tale, at nu viste det sig klart, hvor ugjerne kong Magnus og hans mænd vilde møte kong Sverre og hans følge i fylket slag, siden de flygtet fra byen uten kamp". Begge kongerne hadde flokker i Viken og paa Oplandene, saa det var ikke særlig store hære, som stod mot hverandre denne gang; men kong Magnus hadde den største, — mere end 900 mand mot vel 400, heter det.

Om vaaren styrket Sverre forsvaret av Nidaros. Han lot reise nye palissader langs sjøen og aaen, lot sætte en "valslynge"[9] (kastemaskine) paa Brattøren og bygget et kastel oppe ved broen over Nidelven.

Kong Magnus sat i Bergen og rustet sig. "En stor hær søndenfra landet slog sig til ham, og de allerfleste av hans lendermænd var da med ham". Om sommeren 1182 bar det nordover. Atter gled kongens flaate ind under Munkholmen — klosterbrødrene hadde det livlig i disse aar! — og laa der "nogen nætter". Sverre var paa post. Kong Magnus lettet da anker, gjestet Indtrøndelagen og tok skat der; saa drog han tilbake. Tidlig en morgen rodde han, i stille veir og tæt taake, ind mot Munkholmen. Sverre, som hørte aareslagene, men intet kunde se i taaken, "lot hele hæren blaase ut til Øren" og ventet. Men ingen fiende kom.

Kong Magnus vilde uthungre Nidaros. Han landsatte en hærstyrke vestenfor byen og førte den ind mot træborgen paa Ilevollene; broen over Nidelven lyktes det ham at faa brændt. Sverre rykket da ut av Nidaros og holdt hæren samlet i borgen og omkring den. Om nætterne brændte "store ilder" ute paa vollene hos Magnus Erlingssons mænd. Saalangt lysskjæret naadde, var det let for kongens vagtmænd at se; men det blendende skin kunde jo ikke netop gjøre deres øine skarpe for, hvad der foregik i nattemørket utenfor lysringen. Og den nat Sverre brøt ut av borgen og gik til angrep, merket de ingen ting, før pilene suset over hoderne paa dem. Det blev en heftig kamp og et tungt nederlag for kong Magnus. "Faa nætter senere" seilet han til Bergen; det hadde været "en stor skadefærd" for ham. Det var femte gang, han var i — eller foran — Nidaros siden Erling Skakkes fald. Det var sidste gang[10].

Han tænkte nok at fare nordover igjen allerede om høsten og rustet sig ivrig. Men Sverre lot kjøpmænd, som skulde til Bergen, ta med det rygte, at birkebeinerne stod rede til at forlate Nidaros og drage til Oplandene; kjøpmændene hadde med egne øine set, hvordan de skodde sine hester til færden. Saa blev kong Magnus, hvor han var. Og det samme gjorde Sverre! Han brukte tiden til at bygge en borg høit oppe i Steinbergene. Paa nyaaret 1183 rustet han ut nogen skuter og tænkte at overraske kong Magnus, som hadde sendt meget av sit mandskap fra sig i julen. Men utenfor Møre blev han stanset av motvind, laa der en tid, men vendte tilslut om. Han mente, at der alt var gaat bud om ham til Bergen.

En sommerdag i 1183 seiler Sverre atter ut efter Trondhjemsfjorden med 20 skibe, alle smaa. I Nidaros vet ingen, hvor han agter sig hen. Han har spredt ut saa mange slags rygter i det sidste, har nævnt endog Orknøyerne eller Suderøyerne som maalet for den nye færd. Nu sier han til sine mænd, at han agter sig til Haalogaland. Men det er Bergen, han tænker paa.

Og han kommer til Bergen. Intetanende sitter hans motstander i sin kongsgaard, mens sjøerne bruser om Sverres lille flaate, der høvdingen vaaker med hver nerve spændt, med blikket klart for hver liten mulighet, som kan utnyttes.

Utenfor Agdenes møter flaaten "hvast veir fra nord". Kongen gaar i land med birkebeinerne og holder "ting". Som det nu er, kan man ikke tænke paa Haalogaland, sier han; i denne nordenstorm vil det falde lettere at svinge sydover gjennem sundene. "Den faar, som frister", sier kongen, og man kan jo altid, om man senere saa vil, stikke til havs og seile utenskjærs til Viken. Saa bærer det ombord igjen, og skibene stevner mot syd. Men Sverre tier stadig med sit inderste ønske. Magnus Erlingsson har atter trukket hele sin overmagt til sig, han er færdig til nyt angrep, og om birkebeinerne altfor uventet faar vite sin høvdings vilje, kan det være, de vil føle den som en trusel, rettet mot dem selv. Nu faar de tid til at gjette og samtale og vænne sig til den tanke, at Bergen kanske er Sverres maal og intet umulig maal.

Søndenfor Stad lægger kongen sine skuter sammen og taler atter til sine mænd. Nu er det vel raadeligst at snu utenskjærs, sier han, og siden seile østover til Viken: "det er godt at ake hjemover med hel vogn"; der findes nok ogsaa et andet vilkaar: at søke til Bergen; men "meget raadelig" kan kongen ikke kalde det. — Birkebeinerne vælger Bergen.

I Ulvesund utenfor Nordfjord ligger to fiendtlige speiderskuter. Sverre lar nogen av sine skibe seile indom sundet og ta dem. Disse to skuter blir saa sendt i forveien sydover, fulde av væbnede birkebeiner; men de ser uskyldige ut: stavnene er klædt med de "let kjendelige" skjold, som Magnus Erlingssons mænd bar, saa længe de var ombord der. Og et nyt fiendtlig vagthold, som ligger længer sydpaa, aner ingen fare, naar skuterne kommer; vagtmændene kjender baade dem og skjoldrækkerne: dette maa være venner. Snart efter er deres skibe tat av fiender og de selv jaget i land.

Paa Haaøy i Nordhordland staar en varde. Om den tændes, kan lysskjæret skimtes paa Askøy, og tændes saa den varde, som her staar, kan Bergensmændene se det og vite, at ufred truer. Atter faar de to tagne speiderskuter gaa foran. Sverre ber mandskapet ro ind mot Haaøy, men langsomt. Birkebeinere ror, — i iveren gaar det "raskere end kongen vilde". Vardemanden fatter mistanke og sætter ild paa varden. Men endnu før lysningen er set paa Askøy, har birkebeinerne naadd land og brutt den flammende varde ned. Magnus Erlingssons sidste vagthold har svigtet.

For Sverre staar det bare tilbake at føre flaaten saa skjult som mulig ind mot Bergen. Det er nat, men sommernat og ikke mørkt. Kongen tar skyggen fra fjellene til hjælp; svart falder den utover sjøen, og Sverre ror frem, der den i bred stripe mørkner sjø og luft.

Foran bryggeme i Bergen flyter Magnus Erlingssons langskibe. I voldsom fart kommer birkebeinerne roende ind mot dem, hugger landtaugene over og støter skibene ut paa Vaagen, "ti der var ikke en mand til at holde vagt". Saa løper birkebeinerne op paa bryggerne, løfter Sverres merke og roper hærrop. Kong Magnus staar i "svalgangen" utenfor sin hall og hører ropet. Snart lyder det fra flere sider. Med "et frygtelig høit hopp" redder han sig ned paa jorden; og en stund efter er kongen i sikkerhet, utenfor byen. Hans søvndrukne hird, som er blit tilbake i hallen, faar kjæmpe uten sin høvding; den verger sig med vaaben og ovnstener, indtil kong Sverre faar vite, at kong Magnus ikke er der, og gir fred til alle, som ber om det. — Rundt om i gaarder og gater falder mange av Magnus Erlingssons mænd. De som undkommer, samler sig om sin konge ute ved Nonnesæter. Han spør dem, om de vil fare tilbake til byen og kjæmpe; men mange er vaabenløse og litet klædt, og kongen har ingen lur og intet merke. Saa opgir han al tanke paa kamp og tar veien sydover.

Sverres seier var fuldstændig. Han tok i Bergen hele Magnus Erlingssons flaate, og hans mænd fik "stort hærfang". Mellem de skatte, som faldt i hans hænder, var ogsaa symbolerne paa motstanderens magt: kronen, "gullstaven" og hele det kroningsskrud, barnekongen Magnus Erlingsson hadde baaret.

Den mand, som engang hadde ledet kroningens hellige handling, erkebiskop Eystein, var selv i Bergen, da Sverre tok byen. Han var nylig kommet tilbake fra sin treaarige landflygtighet i England. Nu opgav han sin konges sak, gik til forlik med Sverre og "fór nordover til sin stol" i Nidaros. Eystein hadde tapt troen paa Magnus Erlingssons lykke. Hans forlik med Sverre viser omfanget av det nederlag, hans konge hadde lidt.

Kong Magnus var kommet til Hardanger. Der fik han "nogen skuter og færger" og fór siden sydover langs landet baade nat og dag. Straks Sverre fik høre om hans færd, satte han efter ham, men naadde ham ikke og vendte om utenfor Agder.

Magnus Erlingsson flygtet for anden gang til Danmark.


__________


Bakgrunden for kongernes krig er et land i lidelse. Folket ofrer av sit blod, sin tid og sin arbeidskraft. Det eier ikke trygghet selv for den nærmeste fremtid. Hvor kong Magnus staar idag, raader Sverre imorgen, og med de nye mænd følger nye forhold, nye pligter og byrder.

Krigen føres med stigende forbitrelse. Naturkræfter er sluppet løs, og faa er de, som endnu har et nogenlunde sikkert herredømme over sig selv og andre. Av Sverres vilje og myndighet lyser det; og forbitrelsen faar ikke sikkert tak paa ham, — oftest er han herre ogsaa over den. Men om høvdingen ikke er nær, falder det straks vanskeligere at faa fred av birkebeinerne. Like tungt eller tyngre tar motparten paa saken. For Magnus Erlingssons tilhængere er Sverres mænd ransmænd, og skaansel blir sjelden vist dem. Efter nederlaget i Nidaros høsten 1181 hjælper det ikke birkebeinerne at søke ly i kirkeme: "De fleste blev dræpt, ti denne gang kunde ingen kirke berge mændene. Da blev det gjort, som aldrig før var hændt, at folk blev slæpt ut av Kristkirken og dræpt." Selv St. Olavs hellighet kan ikke frelse idag: "Eyvind Skraap het en mand, han var en av de gamle birkebeiner og den største hærmand; ham tok de ut av koret i Kristkirken og drog ham ut (av kirken), la ham paa en kjælke og trak ham ned paa Øren og dræpte ham der". Ogsaa om pinsler tales der: "Gudlaug Vale tok de i en kirke og pinte ham, forat han skulde si dem, hvor kong Sverre hadde gjemt sit gods og hvor Lavard[11] var, Sverres søn, som Gudlaug hadde fostret. Han taug om begge dele, og det blev siden regnet ham til hæder. Kong Magnus lot dræpe Gudlaug."

Kampens kaar var haarde nok i sig selv; bevisst grusomhet trængtes ikke. Sverres saga gir gang paa gang skræmmende billeder av situationer, som selve krigens tvang førte med sig. Ett av dem er fra tiden før Erling Skakkes fald. Det er i Ranrike, sent paa sommeren 1178. I mørk nat rider kong Sverre, selv syvende, paa speiderfærd, gjennem en skog; samme nat farer femti av hans fiender gjennem skogen, — de er ute for at jage efter birkebeiner. Mand efter mand rider de frem paa skogstien, de har drukket og er høimælte. Sverre og hans lille flok tar stilling paa begge sider av stien, et stykke inde i skogen. De spænder sine buer. Natten er saa svart, at de ikke kan se fienderne; men de skyter "der de hører de andre tale". Da stanser ridtet, og snart blir det til flugt. Men om morgenen, naar det lysner, finder birkebeinerne nok av dræpte mænd og hester inde paa skogstien.

Slik ser det ut ogsaa paa Ilevollene efter Magnus Erlingssons natlige —sidste — kamp foran Nidaros (1182). Da det blev lyst om morgenen, saa birkebeinerne, at deres fiender "laa tæt ute paa vollene og bleket kroppen".

En anden gang er havet og fjellene langt nordpaa tragediens ramme.

Oppe paa Bjarkøy gaard, en gang Tore Hunds høvdingsæte, bodde arnmødlingen Vidkunn Erlingsson. Mellem hans slegt og kongeslegten var venskapet gammelt. Bjarkøy-linjen av arnmødlingernes ætt stammet fra en mand, som paa Stiklestad blødte for Olav den hellige. Vidkunn Erlingssons farfar, den ældre Vidkunn, stod ved Magnus Barfots side, da kongen faldt i den irske myr; han fostret Sigurd Jorsalafarers søn og tok imot ham paa Bjarkøy i hans ulykkes dage. Vinteren 1182 — 1183 faar den yngre Vidkunn bud fra kong Sigurds dattersøn, Magnus Erlingsson; kongen ønsker, at Vidkunn, som nylig har overtat sin fædrenearv, skal fare til hirden, der Magnus vil gi ham det lendermandsnavn, som tilkommer en arn-mødling. Det er en budsending, som gir folk meget at tale om. Man mindes, at kong Magnus har en søster at gifte bort; man mindes ogsaa, at kongen er ung og ugift som Vidkunn er det, og at høvdingen paa Bjarkøy har to vakre unge søstre. Snart heter det, at kongens budsending til ham har indeholdt langt mere end et tilsagn om lendermandsnavnet.

Vidkunn vil ikke komme til kong Magnus uten ry. En vinterdag ligger han inde i Øgsfjorden paa Hinnøy og lurer paa Torgils, kong Sverres sysselmand, som har været oppe mellem fjellene og hentet skat hos finnerne og nu ventes tilbake. Vidkunn dræper Torgils og elve mand med ham, tar alt godset og fører det hjem til Bjarkøy. Men denne færd fører ulykken ned over ham. Om vaaren (1183) seiler han sydover paa "Gullbringen", som engang har tilhørt erkebiskopen og er "det bedste skib"; Vidkunns to søstre er ombord hos ham. Tidlig paa morgenen Kristi himmelfartsdag (d. 26. mai) stevner Gullbringen ind mot Steigen. Der ligger Baard Guttormsson fra Rein, sendt ut av Sverre, og venter. Vidkunn og hans mænd har ikke tænkt paa fare; skjoldene staar langs stavnene, brynjerne ligger i skibskisterne. Pludselig har de birkebeinernes smaa skuter foran sig. Vidkunn prøver at redde sine søstre væk i en baat; men der blir ikke tid til det. Høvdingen selv og de fleste av hans mænd falder; søstrene blir birkebeinernes fanger.

Vidkunn Erlingsson var den vakreste av alle mænd, som den gang var paa Haalogaland; i byrd og rikdom stod faa nordmænd foran ham. Han blev dræpt atten aar gammel, netop som de store forventningers tid var kommet. Og mandslinjen av hans ætt sluknet med ham.

Fotnoter

 1. Script. Rer. Dan. V 341—362.
 2. Gaven er git i kong Magnus's navn, men visst nok allerede ved hans kroning. Til gjengjæld gir Stavanger biskop kongen krigshjælp (s. 70).
 3. Regesta Norv. I 11, 13, 14.
 4. Gesta Henrici. G. Storm i Hist. Tidsskr. 4 R. 2, s. 185.
 5. Toeche: Kaiser Heinrich VI. s. 11.
 6. Av Notker (o. 900). Mone : Latein. Hymnen I, s. 5. «eller miste hele Norge og livet med". Kongelig standpunkt ogsaa i europæisk tronstrid. Kern : Gottesgnadentum u. Widerstandsrecht 175, anm. 321.
 7. Med lign. begrunnelse avslaar keiser Otto 2 at til tvekamp mot konz Lothar av Frankrig. Manitus: Deutscne Gesch. unter d. Sächs. u. sal. Kaisern 182.
 8. Jfr. til det følgende Tjodolv Arnorsson og Arnor Jarlaskald.
 9. Magnus Blinde reiser allerede 1134 en valslynge i Bergen.
 10. Slaget paa Ilevollene: mai 1180; forliksmøtet : august 1181; Magnus tar Nidaros og Sverres flaate: november 1181; Magnus tar Nidaros paany: februar 1182; Magnus foran Nidaros sidste gang: sensommeren 1182.
 11. Sigurd Lavard f. 1200.