Kong Sverrers Christenret

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norges gamle Love


R. Keyser og P. A. Munch

Christiania 1846.


VI. Kong Sverrers Christenret


Texten aftrykt efter den eneste deraf endnu tilværende Afskrift i Perg. Codex No. 78 qv. i den arnamagnæanske Samling, den samme, hvori Borgarthings ældre Christenret findes, og skreven med samme Haand som denne, altsaa omtrent i 1ste Fjerdedeel af det 14de Aarhundrede. See ovenfor S. 338.

I Texten findes flere Capitler, af hvilke blot Begyndelses-Ordene anfores; det Övrige angives med röde Henviisninger at skulle udfyldes efter den foregaaende Bolk eller Christenret ("í fyrra bælkinum", "í jfyrra christnum rétti"). At hermed paa de fleste Steder menes Jons Christenret, der i Codex gaaer umiddelbar foran Sverrers, og ligesom denne har mange Capitler, hentede fra Frostathings-Loven, er klart, saavel af Ordene selv, som af Citaternes Beskaffenhed; imidlertid maa Udtrykkene i Cap. 82 og 88: "í fyrra réttinum", "í fyrra kristnum rétti" forklares om "den ældre Christenret" ɔ: Gulathings-Loven, da de blot findes i denne, og hverken i Jons Christenret eller Frostathings-Loven. De med röde Bogstaver skrevne Henviisninger ere i nærværende Udgave satte med mindre Tryk.

Med Codex er Jon Gislasons Papirsafskrift, No. 327 fol. i den arnamagn. Saml., sammenlignet.