Konge-speilet

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif


Konungs skuggsjá
Speculum regale - Konungs skuggsjá

Konge-speilet


ET PHILOSOPHISK-DIDAKTISK SKRIFT, FORFATTET I
NORGE MOD SLUTNINGEN AF DET TOLFTE AARHUNDREDE.

Tilligemed et samtidigt Skrift om den norske Kirkes Stilling til Staten.

Udgivet efter Foranstaltning af det akademiske Collegium
ved det kongelige norske Frederiks-Universitet.

Med to lithographerede Blade Facsimile-Aftryk.


R.Keyser, P. A. Munch og C. R. Unger

Ledsager Forelæsnings-Katalogen for 2det Halvaar 1848.

CHRISTIANIA.

Trykt hos Carl C. Werner & Comp.

____


Kongespeilets Indhold

De indcirklede Tal angive Pagina i den ældre Udgave

C.

 • I Indledning; Bogens Hensigt og Navn ..... S. 1 (1)
 • II Gudsfrygt er al Visdoms Ophav ...... 3 (12)
 • III Om Kjöbmandens Sysler og Opförsel ...... 5 (17)
 • IV Videre om Kjöbmanden ...... 6 (23)
 • V Om Solen og Vindene ...... 9 (36)
 • VI Om Flod og Ebbe, om Solgangens Stigen og Aftagen ... 13 (52)
 • VII Videre om Solens Gang og Indflydelse ...... 15 (59)
 • VIII Om Naturmærkværdigheder i Norden ...... 17 (71)
 • IX Om Folks Mistro til Beretninger om saadanne ...... 19 (78)
 • X Om Irland ...... 21 (85)
 • XI Videre om Irland ...... 24 (100)
 • XII Om Södyr i Havet ved Island ...... 28 (119)
 • XIII Om Naturmærkværdigheter paa Island ...... 33 (141)
 • XIV Om den underjordiske Ild sammesteds ...... 35 (152)
 • XV Om Malm og mærkelige Kilder sammesteds ...... 37 (161)
 • XVI Om Södyr i Grönlandshavet ...... 38 (165)
 • XVII Om Grönlands Landdyr og naturlige Beskaffenhed ...... 41 (180)
 • XVIII Næringsveie paa Grønland ...... 43 (189)
 • XIX Klima og Veirligt sammesteds, samt om Nordlysene ...... 44 (191)
 • XX Videre om samme Gjenstande ...... 47 (207)
 • XXI Om Jordbelterne ...... 49 (213)
 • XXII Beskrivelse af Vindene med Hensyn til Söfarten ...... 50 (220)
 • XXIII Den rette Tid for Söfarten. Slutning af förste Afsnit ...... 53 (233)

Andet Afsnit:

 • XXIV Indledning til andet Afsnit om Kongen og hans Hird ...... 55 (237)
 • XXV Almindelige Fordringer til den som træder i Hirdtjeneste ...... 56 (243)
 • XXVI Hirdtjenestens Fordele ...... 58 (250)
 • XXVII De forskjellige Klasser i Hirden ...... 59 (256)
 • XXVIII Om Hirdens hæderlige Stilling ...... 61 (265)
 • XXIX Om Hirdmændene i egentligste Forstand ...... 62 (271)
 • XXX Hvorledes man skal henvende sig til Kongen for at blive optagen i Hirden ...... 64 (281)
 • XXXI Hvorfor man skal træde for Kongen uden Kappe ...... 67 (296)
 • XXXII Hvad man skal iagttage i Tale med Kongen ...... 68 (300)
 • XXXIII Om Brugen af Vi og I i Talen ...... 69 (305)
 • XXXIV Videre om samme Gjenstand ...... 70 (310)
 • C.XXXV Om Uaar paa Folkets og dets Styreres Sæder ..... S. 72 (319)
 • XXXVI Aarsagen til saadanne Uaar og Maaden hvorpaa de yttre sig ...... 74 (327)
 • XXXVII Om Hirdmændenes Pligter, Virksomhed og Övelser ...... 79 (350)
 • XXXVIII Om Forsvars- og Angrebs-Vaaben ...... 86 (401)
 • XXXIX Om Krigsmaskiner ...... 88 (408)
 • XL Om gode og slebne Hirdsæder ...... 91 (430)
 • XLI Videre om samme Gjenstand ...... 94 (443)
 • XLII Exempler af Bibelen og Historien paa hvorledes Gud har lönnet Retskaffenhed, Ydmyghed og Troskab, men straffet Overmod ...... 96 (452)
 • XLIII Om Kongens Pligter og Höihed ...... 102 (481)
 • XLIV Videre om samme Gjenstand ...... 104 (490)
 • XLV Om det Maadehold Kongen har at iagttage i sine Domme og Straffe, oplyst ved Exempler af Guds Dom over Adam og Eva, i hvilken Sandhed og Retfærdighed var blandet med Fredsomhed og Miskund ...... 106 (497)
 • XLVI Exempel paa retfærdig Strænghed i Domme, hentet Fra Guds Dom over Lucifer ...... 110 (516)
 • XLVII Emnet om Dom og Straf yderligere oplyst ved Fortælling om Lucifers Oprör og Fald samt om de förste Menneskers Syndefald og Straf ...... 110 (519)
 • XLVIII Nærmere Forklaring med Hensyn til Fortællingen om Lucifer ...... 118 (552)
 • XLIX Flere Exempler paa, at Gud har ladet den strænge Retfærdighed og Sandhed have Overvegten i sine Domme ...... 121 (566)
 • L Exempler paa at Gud har ladet Fredsomhed og Miskund være overveiende i sine Domme ...... 122 (572)
 • LI Om Grunden til denne Forskjel i Guds Domme ...... 124 (580)
 • LII Videre om samme Gjenstand ...... 125 (583)
 • LIII Exempler paa, hvorledes Gud har forandret sine Domme; Aarsager hertil ...... 125 (587)
 • LIV Kongens Bön til Gud ...... 128 (599)
 • LV Videre om Kongens Forretninger især som Dommer ...... 135 (618)
 • LVI Visdommens Tale ...... 136 (624)
 • LVII Det vanskelige i Kongens Dommerkald, oplyst ved Exempler ...... 139 (636)
 • LVIII Videre om samme Gjenstand ...... 142 (649)
 • LIX Naar Domme skulle være strænge, og naar milde ...... 144 (659)
 • LX Videre om samme Gjenstand ...... 146 (669)
 • LXI Om Dödsstraf ...... 147 (673)
 • LXII Videre om samme Gjenstand ...... 148 (678)
 • LXIII Om Guds Domme med Hensyn til Saul og David ...... 149 (682)
 • LXIV Exempler af Salomons Domme ...... 160 (734)
 • LXV Salomons Dom over Simei ...... 161 (739)
 • LXVI Salomons Dom over Adonia og hans Tilhængere ...... 162 (745)
 • LXVII Hvorfor Salomon bröd den Joab tilsagte Fred ...... 167 (769)
 • LXVIII Hvorvidt Löfter bör holdes eller brydes ...... 168 (774)
 • LXIX Om Kongedömmet og Kirken samt Kongens Ansvar for Gud ...... 170 (780)
 • LXX Om Kongens og Biskoppens Myndighed. Slutning paa andet Afsnit ...... 173 (795)

Anhang:

____

 • Sag- og Navne-Register ...... 193
 • Trykfeil ...... 205